ایمالز

لیست قیمت کاتر (13 تیر)


صفحه برش الفا مدل RM-IC-C
۲۷۳,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر میلواکی مدل 1906
٪۱۱
۷۸۰,۰۰۰
۶۹۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر رونیکس مدل RH-3008
۱۰۹,۸۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر وشین مدل W201
۱۸,۵۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر بیک مدل OFFICE LINE
٪۱۴
۶۶,۰۰۰
۵۶,۸۷۰تومان
(۶ ساعت پیش)
کاتر نووا مدل NTC 1302
٪۲۰
۷۵,۰۰۰
۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
تیغ کاتر کوچک
۲,۵۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر گالنا رونیکس مدل RH-3005
۵۳,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کاتر فامت مدل Utility Knife
٪۱۲
۳۲,۰۰۰
۲۸,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر اینکو مدل HKNS1805
۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
تیغ شیشه پا کن مدل 001
۳,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر دستی Roll@Blacle
۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کاتر الفا کد L6-AL
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر پنتر مدل C 202
۱۸,۹۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر رونیکس مدل RH-3001
۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
Panter Snap  off Cutter کاتر پنتر  Snap - off
۱۳,۳۳۰تومان
(۳ روز و ۱۰ ساعت پیش)
کاتر سربی پروتک مدل 8556A
٪۲۷
۳۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر جیان ژونگ مدل 9mm
٪۳۰
۲۵,۰۰۰
۱۷,۵۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر بدنه فلزی
۲۶,۶۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کاتر کاغذ دستیFELLOWES PLASMA A3
۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر دسته پلاستیکی
٪۴۰
۱۰,۰۰۰
۶,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر شیشه پاک کن مدل ATT
۹,۶۷۵تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر ایران پتک مدل SM 1020
۱۰۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر Olfa مدل تیغه گرد 60 میلیمتر کد RTY-3/NS
۵۱۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کاتر رونیکس مدل RH-3000
۲۹,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر الفا مدل EXL
۱۲۸,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر میلواکی 9 میلی متری مدل 1960
٪۱۲
۳۸۰,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر میلواکی مدل 1962
٪۸
۶۲۰,۰۰۰
۵۶۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کاتر الفا مدل AK-4
۲۹۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر مدل 48-22-1910 میلواکی
٪۹
۸۹۰,۰۰۰
۸۰۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر الفا مدل PC-S
۷۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر موکت بر سه تیغ 01G-L3
۳۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر لینای مدل KNIFE
۹,۵۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر کوچک بدنه فلزی سی بی اس
۲۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تیغ کاتر بزرگ
۲,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر دستی سایز A4
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
کاتر مدل 312
۸,۷۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
کاتر واستر مدل وی سی تری
۴۶,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کاتر دسته پلاستیکی
۳,۸۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
تیغ کاتر الفا کد ABB-50
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
تیغ کاتر الفا کد LBB-10
۷۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تیغ کاتر الفا کد LBB-50
۴۳۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
صفحه برش الفا کد FCM-A3
۶۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
صفحه برش الفا کد FCM-A2
۹۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر الفا مدل S
۴۹,۵۰۰تومان
(۴ روز پیش)
تیغ کاتر کره ای
۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر شیشه پاک کن لیکوتا مدل ATG-6308
۲۸۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر شیشه پاک کن مدل B01
۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر سربی کوچک
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تیغ کاتر استنلی
۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تیغه کاتر استنلی مدل 921-11-0 بسته 5 عددی
۷۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
صفحه برش کاتر الفا مدل RMIC-S
۵۱۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کاتر رونیکس مدل RH-3007
۴۵,۸۰۰تومان
(۱ روز پیش)
تیغ الفا مدل LFB-5B
۹۴,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر الفا مدل A-1
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر کنزاکس مدل KCS-118
۴۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کاتر الفا مدل CK-1
۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر بزرگ فلزی مدل SK4 پروتک
٪۶
۳۵,۰۰۰
۳۲,۹۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر پنتر مدل 18 میلیمتر کد C 202
٪۸
۴۰,۰۰۰
۳۷,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کاتر فارسی بر 45 درجه الفا مدل MC-45/2B
۴۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر – KRT000603
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
کاتر بدنه فلزی کوچک
۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر شیشه پاک کن
٪۴۰
۱۰,۰۰۰
۶,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر پنتر مدل METAL SNAP کد 203
٪۸
۳۰,۰۰۰
۲۷,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کاتر الفا مدل NA-1
۱۲۴,۷۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر شاین وی مدل Star no1
۴۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
کاتر شیشه پاک کن مدل SAM-11
۶,۸۸۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کاتر بدنه فلزی تویو TOYO
۱۴,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر کوچک پلاستیکی
۱۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
چاقو کابل بر اینکو مدل HPK82001
٪۵
۱۲۶,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر KDS ژاپنی
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
کاتر قلابی KDS
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
تیغ کاتر بزرگ KOWON-KWB04
۱۳,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دسته کاتر سه تیغ SK4 آسیست ASIST
۴۱,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تیغ کاتر پنتر کد ST101 بسته 10 عددی
۴۲,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاتر واشین مدل 201 T
۲۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر شاین وی مدل 001
۲۲,۵۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر صابون مدل DF
۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر هوفر مدل Hu-201
۲۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر اینکو مدل HKNS-1805
۶۹,۵۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر الفا مدل SAC-1
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کاتر الفا مدل PC-L
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کاتر الفا مدل 300
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کاتر نووا مدل NTC 1301
٪۵
۳۵,۰۰۰
۳۳,۲۵۰تومان
(۱ روز پیش)
لیست قیمت کاتر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کاتر از لیست قیمت کاتر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کاتر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کاتر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کاتر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۶۰,۴۵۷ تومان تا ۵۶۲,۷۸۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کاتر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کاتر به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,اروین,میلواکی,پنتر, ...