ایمالز

لیست قیمت فر کننده مو (11 تیر)


فر کننده مو بابلیس نانو مدل ST2278
٪۲۱
۳۴۹,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
فر کننده مو پرومکس مدل 4719K
٪۵
۸۲۰,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
 فر کننده چرخشی مو بابیلیس مدل C1100SDE
٪۱
۱,۵۱۳,۰۰۰
۱,۴۹۷,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه بافت مو مک استایلر - Mac Styler Hair Braiding MC-1780
٪۷۴
۷۱۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فرکننده حرفه ای پرومکس مدل 4320L
۸۹۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
فر کننده مو بای بابلیس نانو مدل ST-2228
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فرکننده سرامیک کوئین سایز 38 مدل C538
٪۹
۴۹۵,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده رمینگتون CI96W1
٪۵
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
فر کننده بیورر HTE30
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده مو دی اس پی مدل 20105
٪۲۷
۳۹۰,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
  فرکننده بابیلیس C319E
٪۲۲
۹۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده مو پرینسلی PR151
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فر کننده مو پرینسلی مدل PR315AT
٪۱۱
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده موی روزیا مدل ROZIA HR722
۳۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرکننده سرامیک کوئین سایز 26 مدل C526
٪۱۱
۴۹۰,۰۰۰
۴۳۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
 فر کننده مو سورکر مدل HB-305-19
٪۲۸
۷۹۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فر کننده مو پروموزر مدل MZ-2216
٪۶
۳۴۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بابلیس مکسی سالن maxisalon Babylon MX-1724
۳۹۹,۹۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده مو بوش مدل PHC5363
٪۱۶
۱,۱۵۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده مو روزیا مدل ROZIA HR721
٪۲۴
۳۲۸,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فر کننده مو مک استایلر مدل MC-3312
۵۹۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
ویو و حالت دهنده مو مک استایلر مدل MC-5502
٪۱۲
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
فر کننده مو رمینگتون مدل CI83v6
٪۳۵
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2380
٪۲۳
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
  فرکننده بابیلیس C525
۱,۸۶۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
  بافت مو بابیلیس مدل TW1100
٪۲۴
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۰,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
فر کننده مو بابلیس پاریس مدل REF 2280
۳۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
بیگودی مجیک مدل Leverag مجموعه 18 عددی
۴۰,۷۲۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فر کننده موی بای بابلیس نانو مدل ST2288
۳۲۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فر اس حرفه ای جیمی مدل GM-2933
۴۶۹,۹۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
بابلیس کله قندی فیلیپس مدل PH875
۳۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
 فر کننده مو والرا مدل Digicurl 25mm
٪۱۴
۱,۱۶۹,۰۰۰
۱,۰۰۵,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فرکننده ی روزیا مدل ROZIA HR772
۳۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مو فرکن سرامیک سایز 19 مدل C519 کوئین
٪۱۹
۴۹۰,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
فرکننده مو پروویو مدل PW-4109
٪۶
۶۹۵,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده موی انرژی مکس مدل 6380
٪۳۴
۴۹۰,۰۰۰
۳۲۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
مو پیچ حرفه ای سایز 16 و سایز MC-3339 9
۹۹۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
بابلیس دی اس پی مدل DSP 20148A
٪۱۸
۵۷۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
فر کننده و حالت دهنده مو مدل AC13
٪۸
۶۰۰,۰۰۰
۵۵۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده مو پروویو مدل PW-4116
٪۷
۷۶۵,۰۰۰
۷۱۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فر کننده مک استایلر مدل MC-3385
۱,۳۷۶,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
فرکننده حرفه ای پرومکس مدل 4326L
٪۱۲
۱,۳۶۳,۱۰۰
۱,۲۰۵,۸۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فرکننده مو جیمی مدل GM 403
٪۶
۳۹۵,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
بابلیس جانسون مدل st106
۱۶۲,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده مو رمینگتون مدل Remington CI9132
۱,۷۲۵,۱۲۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
بابلیس سرامیکی مو دی اس پی مدل dsp 20108
٪۲۱
۴۵۰,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
فرکننده مو والرا آیونیک پروفشنال 640.01
٪۱۵
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۲۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فرکننده مو مک استایلر  مدل mac-3310
۱,۲۳۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
 فرکننده بابیلیس 2330CE
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
 فرکننده بابیلیس BAB2271
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده مو رولن مدل RS1112
۱,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ویو مسافرتی جیمی
۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فرکننده سرامیک سایز 32 کویین C532
۴۹۳,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرکننده مو پروویو مدل PW-4110
٪۲۶
۸۷۰,۰۰۰
۶۴۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فر کننده مو پروویو مدل PW-4118
٪۷
۷۹۲,۰۰۰
۷۳۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فر کننده مو رمینگتون مدل CI91X1
٪۷
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۲۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فر کننده مو پرومکس مدل 4713K
٪۱۲
۹۳۶,۰۰۰
۸۲۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3329
٪۵
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۲۸۲,۵۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
فرکننده مو انزوسالن مدل EN-1380
٪۱۷
۴۷۷,۰۰۰
۳۹۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
لیست قیمت فر کننده مو هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فر کننده مو از لیست قیمت فر کننده مو کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فر کننده مو کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فر کننده مو های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فر کننده مو های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸۵,۳۸۱ تومان تا ۱۰۴,۳۵۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فر کننده مو در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فر کننده مو به ترتیب الویت عبارتند از پرومکس,بابیلیس,پرنسلی,مک استایلر, ...