دسته‌بندی کالاها

خرید و قیمت پرده ساده حریر توری و پانچ پذیرایی اتاق خواب (14 بهمن)


پرده زبرا ساده کد 100
(۱ روز پیش)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پرده آماده مخمل گارنت
(۲ ساعت پیش)
٪۲۱
۷۴۹,۰۰۰
۵۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
پرده اماده کتان گارنت
(۲ ساعت پیش)
٪۴۰
۶۴۹,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
پرده حریر پانچ ساده
(۲ ساعت پیش)
٪۲۵
۲۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده ایکیا مدل LILL
(۱ روز پیش)
۳۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پرده زبرا کد ۹۵۶۹۰
(۲ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده دو مکانیزم BSMC CAM-03
(۱ روز پیش)
٪۴
۶۱۳,۷۶۰
۵۸۹,۲۳۲ تومان
فروشندگان (۴)
پارچه پرده پذیرایی مدرن کد E1173
(۱ روز پیش)
٪۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده مخمل لوتوس
(۱ روز پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد SND 5016-101
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده پانچ مخمل پتینه آلبالویی کد MP239
(۱ روز پیش)
٪۴۰
۱,۱۲۵,۰۰۰
۶۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۵۶۸۴۲
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده کرکره چوبی 25 میلیمتری
(۱ روز پیش)
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
پرده زبرا کد ۲۰۰۷
(۲ ساعت پیش)
۲۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
 پرده حریر ساده 280*140 کد BA4
(۱ روز پیش)
۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد ۱۰۲۵
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد SND 5016-107
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد SND 5016-111
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا فتودراپه مدل f0045
(۱ روز پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده آماده حریر بهکوک
(۱ روز پیش)
۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۲۰۳۵
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد SNJ5261-0103
(۱ روز پیش)
٪۳
۵۸۹,۰۰۰
۵۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده کرکره فلزی 25 میلیمتری
(۲ ساعت پیش)
۵۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
پرده زبرا کد ۳۶۲۳۷
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده پانچی چاپی کد A163
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا پلیسه افق دیزاین کد SD00719-0004
(۱ روز پیش)
٪۲
۶۱۰,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده پانچ حریر سفید شاین
(۱ روز پیش)
٪۱۳
۴۵۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد 51
(۱ روز پیش)
۳۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
درب توری مجیک مش MAGIC MESH
(۱ روز پیش)
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده پانچی مدرن مدل pl03
(۱ روز پیش)
٪۳۰
۳۱۰,۰۰۰
۲۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده پانچی چاپی کد A155
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد ۱۰۲۰
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۹۸۵۶۲
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد art501
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده کتان ایکیا سری IKEA LENDA
(۱ روز پیش)
٪۲۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا مدل گلدوزی IPK 8442-Z V-02
(۱ روز پیش)
٪۷
۹۱۸,۴۰۰
۸۵۳,۵۵۲ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۲۰۳۲
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۵۲۹۵۰
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا طرح گل کد 11655
(۱ روز پیش)
۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد 25
(۱ روز پیش)
۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SND2002-115
(۱ روز پیش)
۳۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۲۰۲۹
(۲ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده زبرا کد ۵۷۸۰۶
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۲۰۱۹
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۱۳۵۳۵
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۸۳۴۴۱
(۲ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده طرح کلاسیک کد UM743
(۱ روز پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
 پرده مخمل کالیفرنیا  کد 942
(۱ روز پیش)
۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا چاپی کد ZP-49
(۱ روز پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده مخمل گل افشان
(۱ روز پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده دو مکانیزم BSMC 1115-02
(۱ روز پیش)
٪۴
۶۱۳,۷۶۰
۵۸۹,۲۳۲ تومان
فروشندگان (۳)
پرده هوا میتسویی مدل FM4015
(۲ ساعت پیش)
٪۸
۱۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰,۳۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده زبرا شب و روز کد5269104
(۱ روز پیش)
۶۱۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد ۲۰۳۰
(۲ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده زبرا کد ۲۰۳۱
(۲ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده پلیسه ایکیا مدل Schottis
(۱ روز پیش)
٪۲۰
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا مدل پلیسه میکرو DANE V-15
(۱ روز پیش)
٪۵
۴۱۲,۳۸۴
۳۹۱,۵۵۲ تومان
فروشندگان (۲)
پرده کرکره چوبی 50 میلیمتری
(۱ روز پیش)
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
پرده زبرا کد ۳۸۸۲۸
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۵۶۶۴۸
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۲۵۷۴۹
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد SNJ5031-106
(۱ روز پیش)
٪۳
۵۸۷,۰۰۰
۵۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده پانچ مخمل ساده سبز تیره کد M042
(۱ روز پیش)
٪۷
۹۵۰,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا دومکانیزم کد: c345
(۱ روز پیش)
۶۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده چاپی پانچی کد A141
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده آماده مخمل بهکوک
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد SJ01773-0003
(۱ روز پیش)
٪۲
۶۱۰,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده پانچ مدل سهند
(۱ روز پیش)
٪۴۳
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد ۲۰۰۳
(۱ روز پیش)
۲۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۱۰۳۳
(۲ ساعت پیش)
۳۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده زبرا کد ۱۰۳۴
(۲ ساعت پیش)
۳۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده زبرا کد ۱۰۳۱
(۲ ساعت پیش)
۳۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پرده زبرا کد ۳۰۱۱۰
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۲۱۸۱۸
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۳۱۸۴۵
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده زبرا کد ۱۹۲۴۲
(۱ روز پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده مدل H01
(۱ روز پیش)
۱۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده پانچی چاپی کد A157
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد S0048-03
(۱ روز پیش)
٪۳
۵۱۲,۰۰۰
۴۹۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد ZK48006-602
(۱ روز پیش)
٪۲
۹۵۲,۰۰۰
۹۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده پانچ مخمل ساده فیلی کد M27
(۱ روز پیش)
٪۷
۹۵۰,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده کتان گارنت عرض 140 سانتی‌متر
(۱ روز پیش)
٪۳۰
۳۱۵,۰۰۰
۲۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت پرده هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پرده از لیست قیمت پرده کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پرده کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پرده های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پرده های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۷۴,۰۵۶ تومان تا ۷۰۱,۶۲۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پرده در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پرده به ترتیب الویت عبارتند از زبرا,کلاسیک,مجیک,فروزن, ...