ایمالز

لیست قیمت پرده (6 بهمن)


پرده سلطنتی برند ملکه مدل2223
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2205
٪۱۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مخمل پانچی ترک طوسی
۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پرده حریر ترکیه ای گل دار
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل پلیسه
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
 پرده حریر ساده طرح دار نازلی کد BA3
۱۴۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل پانچی
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده گل سه بعدی BA-1624
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
 پرده حریر ساده 280*140 کد BA4
۱۴۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی چاپی کد A31
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده حریرترکیه گلدارمدل فلت
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده  مدل سلطنتی2233
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی  مدل پلیسه
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده  مدل سلطنتی2236
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پارچه پرده پذیرایی مدرن کد E1173
۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2218
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2215
٪۷
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده طرح لاکچری کد UZ279
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پنل چاپی مدل M754
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل 2202
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مخمل پانچی براق طوسی
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پنل چاپی مدل M741
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی چاپی کد A288
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده اتاق خواب BA-2035
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی کیندا مدل 1507
۳۹۹,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده نیروانا مدل pl996 سایز 280 × 140 سانتی متر
٪۸
۶۵۰,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2213
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده گل پنبه ای تاج دار
٪۳
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده نیروانا مدل plk872 سایز 190 × 140 سانتی متر
٪۸
۶۵۰,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل BR04
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سه تیکه کتان مدل Kt22 ارتفاع 180
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2208
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2220
٪۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی گل شکوفه pk-2603
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پارچه پرده مدل فلت و دکور ریزشی کد E1076
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی کیندا مدل 1531
۵۳۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مخمل پانچی ترک سبز آبی
۵۸۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی  با چهار شال
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده کرکره فلزی ساده ۱۶ میلیمتری
۳۲۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل سلطنتی2234
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پارچه پرده پذیرایی مدل منحنی یا مقعر کد E1182
۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل H01
۱۵۴,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل 2203
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2221
٪۱۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2217
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2211
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2210
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی حریر طوسی روشن
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل سلطنتی2235
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده چاپی طرح مدرن کد 2010 / 2009 باتومد
۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده ساتن پانچی براق طوسی
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2212
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده ساتن پانچی براق
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پارچه پرده مدل دوخت پانچ کد E1107
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پنل چاپی مدل M756
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2207
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی چاپی کد A309
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سبز پانچی پروانه pk-2027
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مینوتو هوم مدل SA-229
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچ مدرن طوسی زرد SH-4011
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مینوتو هوم مدل SA-209
۵۷۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده نیروانا مدل pl1083 سایز 280 × 140 سانتی متر
٪۸
۶۵۰,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2209
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی حریر شیری
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده اتاق کودک pk-2054
٪۱۰
۲۹۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل 1650161 سایز 280x320 سانتیمتر
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مینوتو هوم مدل SA-222
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
والان پرده پذیرایی  مدل M11
۱۷۴,۹۹۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی چاپی کد A788
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مخمل پانچی براق بنفش
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی چاپی کد A315
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل 3300068 سایز 280x480 سانتیمتر
۳,۱۳۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پارچه پرده مدل فلت کد E1077
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده توری ایکیا مدل ALVINE SPETS
٪۱۷
۷۰۰,۰۰۰
۵۷۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل DB02
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده دابل شید z3074002
٪۴
۲۹۹,۰۰۰
۲۸۷,۰۴۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2206
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل 2204
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی چاپی کد A321
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده  مدل سلطنتی2232
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده آماده کد 39
٪۳۱
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۲۷۶,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده کد e-320/1 سایز 280x140 سانتیمتر
۹۹,۴۵۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پارچه پرده پذیرایی مدل فلت کد E1180
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پارچه پرده مدل پانچی کد E1145
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مینوتو هوم مدل SA-311
۵۶۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مخمل چاپی مینوتوهوم مدل SM-209
۹۴۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل C3-50145
۳۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده کد 6-321
۴۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل C2-50526
۳۲۲,۲۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی مدل Sh-144
۶۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده ساتن Guzel مدل گل های بنفش سه بعدی 3D
۳۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2222
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2219
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده سلطنتی برند ملکه مدل2214
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی چاپی کد A100
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده ساتن پانچی براق نارنجی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده ساتن پانچی براق سورمه ‌ای
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مخمل پانچی براق یاسی
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده پانچی حریر نارنجی
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده اتاق خواب ba-3034
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده چاپی اتاق کودک pk-2709
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
والان پرده مدل p1 سایز 130x340 سانتیمتر
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده آماده مخمل رنگ کرم تیره کد 966 باتومد
۴۲۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل DARB سایز 300x200 سانتیمتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده شمسه نگار مدل Tr623B سایز 140x280 سانتی متر
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده زبرا دبل والنسیا | Valencia کد 102
٪۵
۲,۹۳۰,۰۰۰
۲,۷۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده مدل Ka14
۲۹۸,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
لیست قیمت پرده هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پرده از لیست قیمت پرده کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پرده کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پرده های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پرده های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۴۵۹,۸۸۰ تومان تا ۱,۷۸۴,۲۹۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پرده در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پرده به ترتیب الویت عبارتند از رنس,مینوتو هوم,باتومد,آریا, ...