ایمالز

لیست قیمت پیچ دستی (13 تیر)


پیچ دستی فشاری سوپر 25 سانت رونیکس مدل RH-7525
٪۱۵
۵۹۸,۸۰۰
۵۰۸,۹۸۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیچ دستی 40 سانتی رونیکس مدل RH-7223
٪۱۳
۲۷۵,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی رونیکس مدل RH-7502  کد HB-64
٪۲۱
۱۴۵,۸۰۰
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی فشاری 25 سانت رونیکس مدل RH-7504
٪۲۳
۱۷۹,۸۰۰
۱۳۸,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره ماهی فنری 9 اینچ رونیکس مدل RH-7609
۱۳۷,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 25 سانتی رونیکس مدل RH-7221
٪۸
۲۶۹,۸۰۰
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی انبری 4 اینچ رونیکس مدل RH-7604
٪۲۱
۹۹,۸۰۰
۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره دستی نووا مدل NTC 4088
۱۳۲,۵۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره بغل میزی مدل 60mm
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی فشاری رونیکس 40 سانت مدل RH-7540
۴۹۷,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی فشاری رونیکس 15 سانت مدل RH-7515
۵۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 30 سانتی رونیکس مدل RH-7222
٪۷
۲۷۹,۸۰۰
۲۵۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی اروین مدل 10503571
۱,۱۶۶,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کلمپ دسته افقی Roche کد 225D
۲۰۳,۶۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی فشاری 45 سانت نووا مدل NTC 4080
۳۵۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
پیچ دستی 20 سانت توسن مدل TF1-80200
۲۳۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 10505943Q
۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 10505944
۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 10505943
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی نووا مدل NTC-4078
۳۷۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیچ دستی 140 مهدوی Q1440
۳۱۴,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پیچ دستی 60 سانتی رونیکس مدل RH-7225
٪۱۶
۴۰۰,۰۰۰
۳۳۴,۵۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7604
۸۵,۲۹۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
گیره رومیزی مدل بلک بول کد YP-FOOLADI-170MM
٪۳۹
۶,۲۰۰,۰۰۰
۳,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
پیچ دستی پرشیا مدل 200-80
۲۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلمپ دسته افقی Roche کد 202F
۳۰۱,۷۱۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی فشاری 45 سانت نووا مدل NTC 4071
٪۱۲
۲۶۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی پرشیا طول 120 فک 13 سانتی‌متر
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کلمپ کششی A175
۹۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پیچ دستی بسی KR80-2K
۳,۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 10505945
۱,۱۵۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 524
۹۹۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 518QC
۸۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل T512QCEL7
۸۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره و پیچ دستی اروین مدل 10505944Q
۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره و پیچ دستی اروین مدل 10505942Q
۹۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل T506QCEL7
۷۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی انبری رونیکس مدل RH-760
٪۱۰
۱۱۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی پرشیا کد 80-200
۲۳۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی مدل پرشیا 130-300
۳۴۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره رومیزی سان شاین مدل SS-601A
٪۵۰
۶۵۰,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی وینکس مدل 80 -250
۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
پیچ دستی نووا مدل NTF-4055
۲۳۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی پرشیا مدل 200-50
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۹ ساعت پیش)
کلمپ دسته افقی Roche کد 201
۱۳۶,۸۸۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلمپ دسته افقی Roche کد 201C
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی ضامن دار 20 سانت توسن کد TF0-60200
۱۹۵,۸۰۰تومان
(۸ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 15 سانت توسن مدل TF1-80150
۲۰۸,۵۰۰تومان
(۶ روز و ۹ ساعت پیش)
پیچ دستی رونیکس فک 8 مدل RH-721
٪۹
۱۵۷,۰۰۰
۱۴۳,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
پیچ دستی 30 سانت استوار
۲۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 60 سانت استوار
۳۳۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 70 سانت استوار
۳۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 80 سانت استوار
۴۰۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 100 سانت استوار
۴۵۳,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره تفنگی اتوماتیک پلاستیکی مدریت سری A1
٪۹
۲۹۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کلمپ فشاری افقی Roche کد 304EM
۴۹۱,۷۳۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره معرق کاری 75 میلی متر
۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلمپ کششی مدل B81
۱۵۷,۱۸۰تومان
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کلمپ دسته عمودی Roche کد 101H
۴۲۵,۱۳۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کلمپ کششی Roche کد 43110
۴۲۷,۳۵۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 140 مهدوی Q1450
۳۴۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پیچ دستی 140 مهدوی Q1420
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 120 مهدوی Q1240
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 120 مهدوی Q1220
۲۴۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی بسی 45 سانت اتومات EZ30-6
۹۹۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیچ دستی بسی KR100-2K
۳,۸۲۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی اچ اند ام 150*50
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 15×8.5 سانتی متر پیهر مدل 41015 piher
۴۹۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پیچ دستی 20×12 سانتی متر پیهر مدل 60020 piher
۷۳۷,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 100 سانتی رونیکس مدل RH-7227
۳۷۹,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی 50 سانتی رونیکس مدل RH-7224
٪۲
۳۲۰,۰۰۰
۳۱۲,۹۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 10505942Q
۸۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی اروین مدل 10503570
۱,۱۳۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل T518QCEL7
۹۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 10504945Q
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 536
۱,۲۴۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره و پیچ دستی اروین مدل 10505945Q
۱,۲۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل TM FC153
۵,۵۱۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 10503574
۱,۱۱۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پیچ دستی مدل 150
۱۴۶,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی تنسر مدل TA70
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی نووا مدل NTC 4080
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
سی کلمپ مدل TR050
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 512
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل T524QCEL7
۹۷۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی اروین مدل 518
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
شگل پیچ دستی مدل M10 سایز 10 میلی متر
۱۷,۸۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی نووا مدل NTC 4068
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی نووا مدل NTC 4076
۳۱۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی نووا مدل NTC 4067
۲۳۲,۷۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گیره پیچ دستی مدل DI-N5117
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
لیست قیمت پیچ دستی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پیچ دستی از لیست قیمت پیچ دستی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پیچ دستی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پیچ دستی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پیچ دستی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۳۷,۶۳۳ تومان تا ۵۳۴,۸۸۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پیچ دستی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پیچ دستی به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,سانت,اروین,پرشیا, ...