دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت جرثقیل (۱۴ بهمن)


جرثقیل 3 تن رونیکس RH-4105
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۵,۵۹۸,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
جرثقیل 2 تن رونیکس RH-4104
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
جرثقیل 1.5 تن رونیکس RH-4103
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۴,۲۹۸,۰۰۰
۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
جرثقیل 1 تن رونیکس RH-4102
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۳,۲۹۸,۰۰۰
۲,۷۷۰,۳۲۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
جرثقیل 5 تن رونیکس RH-4106
(۱ ساعت پیش)
٪۱۳
۷,۵۹۸,۰۰۰
۶,۶۱۰,۲۶۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
جرثقیل زنجیری 3 تن ویتال ژاپن مدل VP5-30
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۹۸۰,۰۰۰
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل دستی زنجیری 2 تن توسن مدل 2020CB
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۴۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جرثقیل زنجیری 2 تن ویتال ژاپن مدل VP5-20
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل زنجیری 1 تن ویتال ژاپن مدل VP5-10
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل زمینی مگا مدل CRV20
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۶۶,۳۰۰,۰۰۰
۶۳,۳۰۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل 0.5 تن رونیکس RH-4101
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۲,۹۹۸,۰۰۰
۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
جرثقیل زمینی مگا مدل CRP20
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۶۶,۳۰۰,۰۰۰
۶۳,۳۰۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل 2 تن نوا مدل NTC2804
(۱۶ ساعت پیش)
٪۳
۴,۸۹۸,۰۰۰
۴,۷۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل دستی-زنجیری 1 تن توسن مدل 2010CB
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل برقی 400 کیلوگرمی شپخ مدل 4906905000 - HRS400
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۹,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جرثقیل زنجیری آیرون مکس 2 تن
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل دستی زنجیری ویتال 2 تن
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل زمینی مگا مدل CRV6
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۹,۵۰۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل 2 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل دستی زنجیری ۳ تن ویتال مدل VL5
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۳,۳۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جرثقیل زنجیری آیرون مکس 5 تن
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل زنجیری آیرون مکس 1/5 تن
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل دستی - زنجیری 0.5 تن توسن مدل 2005CB
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جرثقیل زنجیری شپخ 2 تن مدل CB02
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۴,۶۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جرثقیل زنجیری 1.5 تن ویتال ژاپن مدل VP5-15
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل زنجیری 10 تن دستی
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلامپ بشگه گیر مگا مدل َABS-300
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل زمینی مگا مدل CRV10
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۴۳,۷۴۱,۰۰۰
۴۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل برقی ۴ کاره زنجیری طرح کیتو ۲ تن (تک زنجیر)
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل برقی ۶ کاره
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل دستی 1 تن شپخ مدل 4907401000 - CB01
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۵
۲,۸۶۰,۰۰۰
۲,۷۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل زمینی مگا مدل CRP10
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 1 تن 4 کاره تمام 2 سرعته طرح کیتو
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 10 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 10 تن 4 کاره 2 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 0.5 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 0.5 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 2 تن 2 کاره 2 سرعته طرح کیتو
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 3 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل دستی زنجیری ۰٫۵ تن ویتال مدل VL5
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۸۷۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل دستی 2 تن شپخ مدل 4907402000 - CB02
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 5تن دستی NEK
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل زنجیری 2 تن توسن مدل 2020
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۲
۵,۱۷۵,۰۰۰
۵,۰۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل زنجیری آیرون مکس 3 تن
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میله تقسیم بار مگا مدل A-5298
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 1 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 1 تن 4 کاره 2 سرعته طرح کیتو
(۱۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 2 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 5 تن 2 کاره 2 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 5 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 5 تن 4 کاره 2 سرعته طرح کیتو
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 1 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 1 تن 2 کاره 2 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 2 تن 4 کاره 2 سرعته طرح کیتو
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 3 تن 2 کاره 2 سرعته طرح کیتو
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 3 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل 5 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل برقی زنجیری ۱ تن کیتو
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل سقفی برقی رونیکس 400 کیلوگرم 18 متری مدل RH-4132
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۵,۷۰۰,۰۰۰
۴,۸۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل سقفی برقی شپخ 250 کیلوگرم 12 متری مدل HRS250
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۱۶
۶,۷۰۰,۰۰۰
۵,۶۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جرثقیل دستی ۱ تن بیگ رد BIG RED مدل TRC90101
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2
لیست قیمت جرثقیل هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جرثقیل از لیست قیمت جرثقیل کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جرثقیل کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین جرثقیل های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر جرثقیل های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۳۲۹,۴۹۲ تومان تا ۲,۸۴۷,۱۵۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های جرثقیل در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب جرثقیل به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,توسن پلاس,نووا,هیوندای