ایمالز

لیست قیمت کلید و پریز (10 تیر)


کلید دو پل ایران الکتریک مدل برلیان
٪۴
۲۵,۵۰۰
۲۴,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پریز برق ارت دار دلند مدل آسا
٪۵
۲۵,۵۰۰
۲۴,۳۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید و پریز ایران الکتریک مدل الیزه
٪۳
۱۸,۸۰۰
۱۸,۳۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
شاسی زنگ دلند مدل آسا
۱۷,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کلید برق یک پل  دلند الکتریک آسا
٪۵
۱۷,۰۰۰
۱۶,۲۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید و پریز ایران الکتریک مدل برلیان
٪۳
۲۱,۲۰۰
۲۰,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید کولر دلند مدل آسا
۳۸,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید تک پل ویرا مدل امگا
۲۲,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
پریز تو کار 10024 ملونی – melloni
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دیمر فن ایران الکتریک مدل ایران 2009
٪۴
۸۴,۵۰۰
۸۱,۲۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید کولر روکار کیا صنعت
۱۷,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پریز برق ایران الکتریک مدل ایران 2009
٪۴
۲۱,۸۰۰
۲۱,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز انتن ماهواره ایران مدل الیزه
٪۴
۲۷,۹۰۰
۲۶,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید سه پل دلند الکتریک  ( مدل آسا)
٪۵
۲۵,۶۵۰
۲۴,۴۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید آسیا مدل بین راهی
۶,۶۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید تک پل دلند مدل آریا
۱۷,۷۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز برق هوشمند شیائومی مدل Smart Socket Plug 2
٪۲۵
۶۹۵,۰۰۰
۵۲۱,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید تبدیل ایران الکتریک مدل ایران 2009
٪۴
۲۵,۹۰۰
۲۴,۹۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز تاشو ملونی مدل 10048
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سوکت تلفن دوقلوی دلند مدل آسا
٪۵
۲۴,۵۰۰
۲۳,۳۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
کلید دو پل پارت الکتریک مدل آذین
٪۱۲
۲۱,۱۰۰
۱۸,۵۷۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید سه پل ایران الکتریک مدل الیزه
٪۴
۴۱,۸۰۰
۴۰,۲۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز تایمر دار دیجیتال هفتگی SE-DT1
۳۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فیش آنتن دلند مدل آسا
۱۸,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید کولر ایران الکتریک مدل الیزه
٪۴
۶۰,۹۰۰
۵۸,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید سه پل ایران الکتریک مدل ارس
٪۴
۴۳,۴۰۰
۴۱,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
پریز تو کار 10026 ملونی – melloni
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید کراکس ایران الکتریک مدل برلیان
٪۴
۳۴,۸۰۰
۳۳,۴۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پریز انتن ایران الکتریک مدل برلیان
٪۴
۲۱,۱۰۰
۲۰,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید تک پل ترنسپرنت(ایران الکتریک)
٪۱۵
۳۰,۰۰۰
۲۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید دو پل دلند مدل آریا
٪۸
۲۴,۰۰۰
۲۲,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
شاسی زنگ ایران الکتریک مدل برلیان
٪۴
۲۲,۴۰۰
۲۱,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دیمر فن ایران الکتریک مدل برلیان
٪۴
۸۰,۱۰۰
۷۶,۹۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز برق پارت الکتریک مدل آذین
٪۵
۱۷,۱۵۰
۱۶,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
کلید تک پل دلند مدل آدا
٪۱
۲۸,۷۰۰
۲۸,۴۵۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز توکار ملونی مدل 10008
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کلید و پریز ویرا الکتریک مدل امگا ( تمام شیشه )
٪۴
۲۹,۱۰۰
۲۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید و پریز ویرا الکتریک مدل کریستالی بژ
٪۱۰
۲۴,۹۷۰
۲۲,۴۷۳تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید دوپل ایران الکتریک مدل ارس
٪۴
۲۵,۵۰۰
۲۴,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
کلید تک پل پارت الکتریک مدل آذین
۱۶,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
فیش آنتن مرکزی دلند الکتریک  ( مدل آسا)
۷۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کلید کولر ترنسپرنت (ایران الکتریک)
٪۴
۶۶,۲۰۰
۶۳,۶۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز توکار کابینت ملونی مدل 10022 استیل
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دیمر فن ایران الکتریک مدل الیزه
۷۴,۸۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید تبدیل دلند مدل رایان
۲۲,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
زنگ ملودی دلند مدل آسا
٪۵
۴۲,۵۰۰
۴۰,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پریز ساده ایران الکتریک مدل الیزه
٪۴
۱۸,۴۰۰
۱۷,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
محافظ کنتاکتور سری N شیوا امواج
۱۹۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کلید تبدیل ایران الکتریک مدل الیزه
٪۴
۲۲,۲۰۰
۲۱,۴۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
شاسی زنگ ایران الکتریک مدل الیزه
٪۴
۲۰,۰۰۰
۱۹,۲۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
شاسی زنگ ایران الکتریک مدل ایران 2009
٪۴
۲۳,۵۰۰
۲۲,۶۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کلید و پریز ایران الکتریک مدل ارس
٪۴
۲۰,۷۰۰
۱۹,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
کلید راه پله دلند مدل آدا
۲۲,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید دیمر لامپ دلند مدل آدا
۷۳,۵۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شاسی زنگ دلند مدل آدا
٪۱
۲۸,۹۰۰
۲۸,۶۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز روکار گرد اسمارت 10032 ملونی - Melloni
٪۲۵
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید تبدیل دلند مدل آسا
۱۹,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
سوکت تلفن دلند مدل آسا
٪۵
۲۲,۲۰۰
۲۱,۱۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پریز تلفن پهن لگراند legrand 78731
٪۳۰
۴۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
باکس کف خواب پریز خور 18 ماژول سوپیتا
۵۱۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شاسی زنگ دلند مدل آریا
٪۱
۲۰,۹۰۰
۲۰,۷۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
سوکت تلفن مدل ایران
٪۴
۳۱,۶۰۰
۳۰,۴۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
پریز پارت الکتریک مدل روکار
۱۴,۷۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
شاخه سیار 5/32 پارسا - 325
۶۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سوکت CAT6 ایران الکتریک مدل برلیان
۶۸,۶۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید راکر کد 01
۳,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلید و پریز دلند بارانی توکار آسا
۳۲,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
زنگ بیزر ایران مدل ترنسپرنت
٪۷
۴۳,۱۰۰
۴۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کلید تبدیل ایران الکتریک مدل ارس
٪۴
۲۴,۸۰۰
۲۳,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پریز انتن ایران الکتریک مدل 2009
٪۴
۲۲,۱۰۰
۲۱,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شاسی زنگ ایران مدل ترنسپرنت
۲۵,۲۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کلید دوپل ویرا مدل امگا
٪۴
۳۳,۹۰۰
۳۲,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کلید دیمر فن دلند مدل آدا
۷۵,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دو شاخه نری تخت معین
٪۴۳
۷,۰۰۰
۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت کلید و پریز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کلید و پریز از لیست قیمت کلید و پریز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کلید و پریز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کلید و پریز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کلید و پریز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۶,۰۷۰ تومان تا ۱۹,۶۴۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کلید و پریز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کلید و پریز به ترتیب الویت عبارتند از دلند,برلیان,الیزه,پارت الکتریک, ...