ایمالز

لیست قیمت سازهای کوبه ای


طبل تام تام آواگستر مدل T47
۷۲۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
ضرب زورخانه ای جم
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
بندیر هاپا
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اودو(کوزه) ست دویک
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دایره طلقی نغمه تصویری
۱۷۶,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
هنگ درام مدل کیتاپنتام 9 نت
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
دمام مدل 1010
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دایره تبریز ساز سنتر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
بلز 2 اکتاو رها
٪۵
۳۳۶,۰۰۰
۳۱۹,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
طبلک سفالی بزرگ
۷۱,۵۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اودو(کوزه) یداللهی انجیری پوستی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اودو(کوزه) جم بدون پوست
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
تمپو رنگی پژواک
۸۴۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج Bosphorus-Antique-16
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنج Jinbao-20
٪۲۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج Jinbao-14
٪۲۹
۸۵۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
توم پا پادوک
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
VD Turk 3031 Darbuka
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبلک ترنم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اودو(کوزه) دویک UTAR
۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اودو(کوزه) جم پوست دار
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دمام بزرگ چوبی ترنم
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
تمپو جوهرالفن Gawharet El Fan سه لبه اصلی مصری آکبند
٪۲۳
۹,۵۰۰,۰۰۰
۷,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج کرش مینل مدل mb8 سایز 16 اینچ
٪۳
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۶۶۰,۰۰۰
تومان
(۹ روز و ۷ ساعت پیش)
صدا گیر پوست ایونس مدل Min-EMAD
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
سایدرام Jinbao-JBS1069
٪۹
۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ست کوزه دویک Doyek مدل UD2 Set
٪۲۵
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۱۴۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ست کوزه Doyek دویک مدل UD1
٪۹
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۹۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ست کوزه دویک Doyek مدل UDL2 Set
٪۸
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۷۲۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ست کوزه دویک Doyek مدل UDM2 Set
٪۶
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۱۱۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
HANG DERAM ST58 2020
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
HANG DERAM ARSHA
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج Best Fun
٪۳۳
۶۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج سونور  مدل V3900
۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
تمپو طرح چرم – آلنی کوچک
۵۲۸,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اودو(کوزه) یداللهی گلابی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ساز اوشن درام – برند حبیبی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دایره حبیبی
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
بانجو پنج‌سیم seek music سیک موزیک آکبند
٪۱۱
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج کرش مینل مدل Byzance Traditional سایز 19 اینچ
۱۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنج کرش مینل مدل Byzance vintage Crash سایز 16 اینچ
۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنج کرش مینل مدل Byzance vintage Crash سایز 18 اینچ
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سنج کرش مینل مدل Classic Custom Crash Bسایز 18 اینچ
۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنج کرش مینل مدل Classic Custom EX-m سایز 17 اینچ
۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنج کرش مینل مدل mb10 سایز 20 اینچ
۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنج کرش مینل مدل mb20 سایز 18 اینچ
٪۹
۷,۸۰۰,۰۰۰
۷,۱۳۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج نینو مدل NS305 سایز 12 اینچ
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنج های هت مینل مدل mb8 سایز 14 اینچ
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
صدا گیر ترومبون Best Brass مدل TB
۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
صداگیر ترومپت یاماها مدل SB7
۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
طبلک دستی نینو مدل Nino42 سایز 8 اینچ
۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کلاوز مکستون مدل T-22
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج چاینا مینل مدل Byzance Traditional China سایز 20 اینچ
۱۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
سنج 18 اینچ چاینا مینل مدل کلاسیک
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
پک سنج AA چهار تکه سابین
۲۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تمپو جوهرالفن طرح ۳
٪۶
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تمپو جوهرالفن طرح ۵
٪۱۹
۹,۵۰۰,۰۰۰
۷,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
Pezhvak Darbuka tempo
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
کونگا اسنیر کاخن پاکو
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبلک فایبرگلاس
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
طبلک چوبی رامو مدل کوچک
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
طبلک چوبی طرح دار
۱۴۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سنج “Bosphorus Thin Ride 20
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
طبلک آراکس
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبل سایدرام آواگستر کد s51
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
طبل تام تام آواگستر مدل T52
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
طبل سایدرام آواگستر مدل S45
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبل سایدرام مدل KU 2
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبل کد s65
۳۱۶,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبل تام تام آواگستر مدل T44
۷۱۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
دایره طلقی نغمه طرح ۲
۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
پک کامل سنج سابین NP5006N PARAGON
۹۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پک کامل سنج سابین XSR5006B XSR
۳۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
پک سنج سابین 45006X B8X COMPLETE
۱۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
بوش داخل تک سنج NP-366 Nylon Bushing
۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سنج چاینا سابین 41016X B8X سایز ۱۰ اینچ
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنج اسپلش سابین 41205X B8X سایز ۱۲ اینچ
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
لیست قیمت سازهای کوبه ای هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سازهای کوبه ای از لیست قیمت سازهای کوبه ای کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سازهای کوبه ای کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سازهای کوبه ای های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سازهای کوبه ای های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۴۷۰,۱۸۴ تومان تا ۵,۴۶۳,۵۵۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سازهای کوبه ای در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سازهای کوبه ای به ترتیب الویت عبارتند از یاماها