دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت سازهای کوبه ای (14 آذر)


توم پا پادوک
(21 دقیقه پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
طبلک سفالی بزرگ
(21 دقیقه پیش)
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اودو(کوزه) جم پوست دار
(۵ روز پیش)
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بلز رها 1.5 اکتاو کد 07
(۴ ساعت پیش)
۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
HANG DERAM ARSHA
(۴ ساعت پیش)
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پوست تومبا MEINL FLOATUNE 10
(21 دقیقه پیش)
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دایره حبیبی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دایره تبریز ساز سنتر
(۶ روز پیش)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سنج کرش مینل مدل mb20 سایز 18 اینچ
(۷ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
هنگ درام مدل کیتاپنتام 9 نت
(۷ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
هنگ درام آرشا کد 09
(۱۶ ساعت پیش)
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو پژواک متوسط سایز 25
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو پژواک هیدرو طرح 7
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بلز 2 اکتاو رها
(21 دقیقه پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
سنج انگشتی
(21 دقیقه پیش)
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اودو(کوزه) ست دویک
(۵ روز پیش)
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج کرش مینل مدل Classic Custom EX-m سایز 17 اینچ
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج چاینا 18 اینچ مینل سری بیزانس مدل B18FCH
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمپو جوهرالفن طرح ۳
(21 دقیقه پیش)
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
VD Turk 3037 Darbuka
(21 دقیقه پیش)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج سابین مدل CH 8
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طبلک ترنم
(21 دقیقه پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ضرب زورخانه ای جم
(21 دقیقه پیش)
٪۱۸
۱,۸۸۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اودو(کوزه) یداللهی گلابی
(۵ روز پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اودو(کوزه) دویک UTAR
(21 دقیقه پیش)
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اودو(کوزه) جم بدون پوست
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تانگ درام مهردرام نه نت حکاکی
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تانگ درام فرهاد سربی 8 نت
(21 دقیقه پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ساز اوشن درام – برند حبیبی
(21 دقیقه پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دایره کوکی هاپا
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۹۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج چاینا مینل مدل mb10 سایز 18 اینچ
(۱۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج چاینا مینل مدل mb10 سایز 19 اینچ
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج کرش مینل مدل Classic Custom Crash Bسایز 18 اینچ
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج کرش مینل مدل mb10 سایز 20 اینچ
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج کرش مینل مدل mb8 سایز 16 اینچ
(21 دقیقه پیش)
۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سنج نینو مدل NS305 سایز 12 اینچ
(21 دقیقه پیش)
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صدا گیر ترومبون Best Brass مدل TB
(21 دقیقه پیش)
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج چاینا مینل مدل mb10 سایز 17 اینچ
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج راید مینل مدل Classic Custom Dark سایز 20 اینچ
(۹ روز و ۱ ساعت پیش)
۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج راید مینل مدل Classics سایز 20 اینچ
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۶,۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو جوهرالفن طرح ۵
(21 دقیقه پیش)
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنج Jinbao-20
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طبلک آراکس
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پک سوپر سنج سابین XSR5007SB XSR
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پک کامل سنج سابین NP5006N PARAGON
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۱۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پک سنج سابین 45006X B8X COMPLETE
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بوش داخل تک سنج NP-366 Nylon Bushing
(21 دقیقه پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمپو پژواک مدل MP طرح ۴
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپوپژواک سفید
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دم دم پادوک بزرگ
(۱۳ روز پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
bendir Solo
(21 دقیقه پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمپو باس پژواک طرح ۴
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمپو پژواک مدل MP طرح ۱۰
(21 دقیقه پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ست سنج زیلجیان مدل ILHSTD بسته 3 عددی
(۷ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ست سنج زیلجیان مدل ZBTS3P-9 بسته 3 عددی
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو باس پلاس پژواک
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
داربوکا جوهرالفن باس مدل B23-6076
(21 دقیقه پیش)
۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Gawharet El fan B22 6110 Darbuka
(۱۶ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Doyek Darbuka 12 Inch
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
allway Bango
(۷ روز و ۲ ساعت پیش)
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو پژواک آلنی باس رنگی
(21 دقیقه پیش)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
داربوکا ( تمپو ) ترک مدل NP کد 4026
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمپو پژواک هیدرو طرح 3
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو پژواک هیدرو طرح 6
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو پژواک هیدرو طرح 10
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو پژواک هیدرو طرح 11
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو پژواک هیدرو طرح 12
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو الکساندر طرح 1
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو الکساندر طرح 2
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمپو الکساندر طرح 3
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سنج سونور  مدل V3900
(21 دقیقه پیش)
۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5
لیست قیمت سازهای کوبه ای هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سازهای کوبه ای از لیست قیمت سازهای کوبه ای کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سازهای کوبه ای کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سازهای کوبه ای های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سازهای کوبه ای های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷,۲۸۷,۷۹۸ تومان تا ۸,۹۰۷,۳۰۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سازهای کوبه ای در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سازهای کوبه ای به ترتیب الویت عبارتند از پایست,سابین,ماينل,کلاسیک, ...