ایمالز

لیست قیمت آب پرتقال گیری (1 خرداد)


آب مرکبات گیر براون Braun مدل CJ3050
٪۲۳
۱,۱۹۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری اسمگ مدل CJF01
٪۵
۷,۱۵۰,۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر کنوود Kenwood مدل JE280
۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPB
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آبمیوه گیری براون MPZ9
۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
Bosch MCP72GPW Citrus Press
٪۸
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۲۴۴,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری ویداس مدل VIR-3101
٪۲۰
۱,۴۹۲,۰۰۰
۱,۱۹۲,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری گاستروبک 41138
٪۲۷
۳,۱۳۰,۰۰۰
۲,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر ناسا مدل NS-960
٪۱۵
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۹,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بیم مدل CJ4601MST
٪۲۶
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۱,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری پارس خزر پالپ
٪۱۳
۸۰۰,۰۰۰
۶۹۷,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 85
٪۲
۷۰۰,۰۰۰
۶۸۶,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری پروفی کوک مدل pc-zp1154
٪۷
۲,۰۴۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آب پرتقال گیری مایر MR-۴۰۴۰
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری مایر مدل MR-555
٪۴
۹۷۵,۰۰۰
۹۳۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری تکنو مدل Te-102
٪۵
۸۶۰,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری فیلیپس HR2752 سری Avance Collection
٪۷
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
DeLmonti DL880 Citrus Juicer‎
۱,۸۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری اتوماتیک  مدل CJ-171 بیم
٪۵
۱,۶۹۰,۰۰۰
۱,۶۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر مولینکس مدل PC302B
۱,۵۴۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر روزنبرگ مدل CJ-510
۲,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری اپکس مدل ACJ-101B
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر مودکس مدل JE235
٪۴
۱,۹۴۰,۰۰۰
۱,۸۶۵,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر آزور مدل Az-218cj
٪۱۴
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر آریته مدل 413
۲,۲۶۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری HARDSTONE CJS1601S
٪۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GM
٪۱۸
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری متئو مدل CS 197
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بیتا کد 70
٪۲
۵۷,۱۰۰
۵۵,۹۵۸تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر اهرمی فوما کد 927
۷۸۸,۲۱۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری روتل مدل U464CH1
٪۱۶
۹۸۰,۰۰۰
۸۲۸,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری  گاستروبک 41124
۳,۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری برمن مدل BR-200
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری ساپر مدل SCJ-250
۱,۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب پرتقال گیری بلک اند دکر CJ800W/B
۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری براون مدل CJ3000
٪۳۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری برویل مدل 800CP
۱۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری متئو مدل MCS40
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری متئو مدل MCS 100
٪۷
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
آب مرکبات گیری عرشیا مدل CJ110-1774
۱,۱۳۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری طرح جوجه
٪۲۳
۲۷,۰۰۰
۲۰,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آبلیمو گیر دستی آریته کد 407
٪۷
۱,۰۷۰,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بایترون مدل BCG-120
۹۴۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری دستی ایکیا کد H00152164
۳۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آبمیوه گیری دستی بیتا مدل 101 کد 2501163
۶۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری سون استار مدل 7SJU-261
٪۸
۸۷۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری اسمگ دولچه گابانا ایتالیا Smeg CJF01DGEU  Dolce Gabbana
٪۱۰
۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۲۴,۶۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر پرشیا فرانس مدل PR-218
٪۳۵
۱,۶۸۰,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر ناسا الکتریک مدل NS-911
٪۸
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب انار گیری دستی مدل setareh
۱۳۸,۵۲۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004
۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب انار گیری دستی طرح ستاره
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر کرور (کرور (CURVER)) مدل00737
۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آبمیوه گیری دستی بیتا کد 103
٪۲۹
۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۴,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GMB
٪۱۵
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب پرتقال گیر 60 واتی سنکور  SCJ6050SS
٪۱۱
۱,۰۹۹,۰۰۰
۹۷۹,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب پرتقال گیری عرشیا مدل CJ786-2416
۱,۱۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری وی ام اف آلمان WMF Zitruspresse Stelio
٪۶
۵,۴۸۹,۱۶۰
۵,۱۸۴,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری فاکر Fakir LUCRA
۱,۰۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری سیتروس کینگ بیم
٪۲۰
۴,۳۷۱,۰۹۰
۳,۵۰۸,۰۸۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر مولینکس مدل PC302B10
٪۱۰
۴,۵۶۶,۱۰۰
۴,۱۳۱,۲۴۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری راسل هابز مدل کلاسیک کد 22760
٪۶
۴,۲۶۵,۸۴۰
۴,۰۱۴,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر مونوتک مدل MCJ-500 S
۶۲۷,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب پرتقال گیری  سام مدل CJ-C40
۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بیتا کد 181
۴۰,۶۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بیتا کد 359
٪۲
۲۵,۹۰۰
۲۵,۳۸۲تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر دستی مدل 2M
۳۳,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری مچ مدل JU-171
۵۳۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
ابمیوه گیری دستی قیف دار
۱۴,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر سنکور مدل  SCJ 6053
۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب بانک  مدل MA100
۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری گروندیگ آلمان Grundig Zitruspresse CJ 6280 w
٪۸
۳,۹۶۴,۳۸۰
۳,۶۲۸,۹۷۰تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری GL-605 جنرال
۷۰۴,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری السی ایتالیا Alessi Giovannoni SG63 W
٪۳
۱۰,۹۷۸,۳۲۰
۱۰,۶۷۱,۸۳۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری بیم مدل lw9708
٪۳
۱,۷۹۰,۰۰۰
۱,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آب مرکبات ساچی مدل cj-4072
۱,۰۳۹,۰۳۵تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر جی پاس مدل GCJ9900N
٪۳۴
۸۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری دستی لیمون مدل MD231
۷۸,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیری HR2737 فیلیپس
۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آبمرکبات گیر عرشیا CJ110-1776
۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر دستی رجینال مدل شنگیا
٪۷
۲۸۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
Moulinex آب مرکبات گیری 25 وات مدل PC302
۱,۶۸۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آبلیموه گیری آریته مدل 408
٪۲
۷۰۰,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
آب مرکبات گیر دستی لمون متیک مدل XQ3003
۱۹,۵۰۰تومان
(۱۷ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لیست قیمت آب پرتقال گیری هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت آب پرتقال گیری از لیست قیمت آب پرتقال گیری کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر آب پرتقال گیری کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین آب پرتقال گیری های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر آب پرتقال گیری های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۸۷۷,۷۲۵ تومان تا ۲,۲۹۴,۹۹۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های آب پرتقال گیری در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب آب پرتقال گیری به ترتیب الویت عبارتند از براون,پارس خزر,بوش,دلمونتی, ...