ایمالز

قیمت خرید تشک مواج ضد زخم بستر (13 تیر)


تشک مواج ضد زخم بستر رزمکس مدل AM30
٪۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تشک مواج وکتو vekto تخم مرغی
۷۵۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تشک سلولی سوراخ دار سوئیسی زنیت مد
٪۷
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۱۸۹,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تشک مواج سلولی زنیت مد zenith med
٪۷
۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی KMC مدل MH01
۶۷۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج سلولی ایرداکتر AD1300 Air Doctor
٪۳
۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج زیکلاس مد Zyklusmed QDC303
۱,۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی ایزی مدیک
٪۱۰
۷۲۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی آلپکس QDC-303
۷۱۳,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی QY
۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی ایرداکتر Delux
۱,۳۲۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک سلولی فرولیک frolic
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تایوانی AZMAX
۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج ضد زخم بستر سلولی بایوکر
٪۱۶
۴,۷۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج سلولی آلپکس مدل 301-QDC
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی فرولیک
٪۴
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج زخم بستر سلولی
۳,۸۶۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی اکسیر Exir
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج ضد زخم بستر گلامور مدل 7L
٪۱۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۴۸,۱۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج سلولی فوق تخصصی لیزری
٪۶
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک بادی صندلی عقب ماشین
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
 تشک مواج مکسی MAXY
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
موتور تشک مواج زیکلاس مد
۹۷۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
 تشک سلولی مکسی MAXY
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی التیما Altima
۹۱۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج سلولی اکسیر EXIR
۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک سه تکه روی تخت
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک زخم بستر سلولی مدل AD 1200 TUBE young won
٪۲
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۹۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشکچه برقی ایرداکتر
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تشک بادی یک نفره عرض 76 اینتکس
۷۱۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج سلولی
۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی
٪۹
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک بادی دو نفره
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج ایزی مدیک
٪۲۳
۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۹,۵۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج سینامکس
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تشک تخم مرغی EasyLife مدل Easy Medic
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج سلولی با تخت
۶,۵۳۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
موتور تشک مواج زنیت مد
۵۷۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تخت I.C.U مهران طب مدل موتور ستونی BE810E
۳۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
تخت سه شکن بستری الکتریکی مهران طب مدل BE610E
۱۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تخت مکانیکی مهران طب مدل پایه ستونی BE600M
۹,۳۳۱,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
تخت روانپزشکی مهران طب PBE400
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
یدک تشک مواج تخم مرغی ایزی مدیک
٪۷
۶۸۰,۰۰۰
۶۳۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک بادی دو نفره اینتکس
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک بادی دو نفره رنگی بست وی
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی «Lifen»
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
 تشک مواج تخم مرغی لیفن Lifen
۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج فرولیک مدل APP-P01(B01)
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تشک سلولی سینامکس SINAMAX
۵,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج نوواکر سلولی novacare
۴,۱۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تشک مواج تخم مرغی بلوئر Blower
٪۱۱
۹۳۵,۰۰۰
۸۳۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
موتور تشک مواج ایزی لایف
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
تخت I.C.U مهران طب مدل موتور خطی BE800E
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
تخت سه شکن مکانیکی مهران طب BE610M
۱۱,۳۳۱,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
تخت معاینه مهران طب مدل پشت متحرک BE200
۳,۱۲۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
تخت معاینه مهران طب مدل ثابت BE100
۲,۳۷۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
تخت معاینه مهران طب مدل دولوکس BE300
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
تخت سه شکن بستری الکتریکی مهران طب مدل BE600E
۱۵,۹۹۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
برانکارد I.C.U مهران طب ST800
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
برانکارد بخش مهران طب ST500
۹,۳۷۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
برانکارد مهران طب مدل پدالی ST801
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
تشک مواج کد ka03
۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
٪۱۰
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
٪۶
۱,۶۹۵,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
لیست قیمت تشک مواج هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تشک مواج از لیست قیمت تشک مواج کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تشک مواج کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تشک مواج های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تشک مواج های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۳۳۳,۰۰۱ تومان تا ۵,۲۹۵,۸۹۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تشک مواج در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تشک مواج به ترتیب الویت عبارتند از زنیت مد,رزمکس,وکتو,اینتکس, ...