دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت تار (۱۴ بهمن)


تار کنونی دو مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
تار خجسته کد 53
(۲۳ ساعت پیش)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار ویژه میثم علیاری
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
تار جواد درگاهی
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تار شکوهمند
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۷,۷۰۰,۰۰۰
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
تار علیاری
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تار  شهرام کلهر  مدل دومهر
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۹,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تار قوامی
(۲۳ ساعت پیش)
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار آذری ایمران
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار ملکشاهی کلکسیونی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار خجسته کلکسیونی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار بدیعی
(۲۳ ساعت پیش)
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار خجسته کد 53 ویژه
(۲۳ ساعت پیش)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار مازیار حیدری الگو یحیی
(۲۳ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار هاشمیان مدل 2 مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار ثنا موفقی حرفه ای
(۲۳ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار هاشمیان مدل 3 مهر
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار بهرامی
(۱ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تار افشین
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار شهریار
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تار مازیار حیدری الگو فرج‌الله
(۲۳ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار مهران یک مهر طرح ۱
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تار دو مهر احمد کاظمی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار فوق حرفه ای الگو یحیی استاد یوسف صنعت کد 41106
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مهدی علیاری حرفه ای
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار صادقی مهر خالی بدون ستاره
(۲۳ ساعت پیش)
۵,۱۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار صادقی 3 ستاره 2 مهر
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار صادقی 3 ستاره 1 مهر
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۰,۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار صادقی 2 ستاره
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۱۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار صادقی 1 ستاره
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶,۸۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار دلنواز
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار برزی درجه یک
(۲۳ ساعت پیش)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار افرا
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دو تار معاصر گودرزی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار احمد کاظمی
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مضراب تار رزین rosin آکبند
(۲۳ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مازیار حیدری الگو جعفر
(۲۳ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار آوا ۲/۴
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار صفری مدل دو مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار صفری مدل یک مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار داریوش
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مهران کلهر مدل 3 مهر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار همتی 4 گل
(۲۳ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار اکبر حاتمی
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار سهراب کلهر
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار کریم امیری
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار کشاورز 5487
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مهدی علیاری ویژه
(۱ ساعت پیش)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تار علیرضا علیاری ویژه کد 87696
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۴
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار سعیدی سه مهر ویژه
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مهران کلهر مدل vip
(۲۳ ساعت پیش)
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بسته ویژه تار رستمی متوسط
(۲۳ ساعت پیش)
۱۹,۶۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بسته ویژه تار رستمی مبتدی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۰,۱۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بسته ویژه تار رستمی پیشرفته
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۹,۳۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار قیصران
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار شوقی یک مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار شوقی دو مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار سیامک میرزاپور
(۲۳ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار رستمی متوسط
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار رستمی پیشرفته
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار دلنواز(نادر قوامی)
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار حبیبان
(۲۳ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار برزی درجه دو
(۲۳ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار امین
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار کامران
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار رامین علیاری سطح +A
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۲
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار رامین علیاری سطح B
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار مصطفی قادر پناه یک مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار جعفری
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار حرفه ای آرین
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار سیاوشانی یک مهر
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار افشاری
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ایران ساز مدل گلسا کد 3.4
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ایران ساز مدل شهرزاد
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ایران ساز مدل بیستون
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مسعود وحیدی مدل یک مهر
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ایران ساز مدل کوهرنگ
(۹ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ایران ساز مدل رادمهر
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مدل دومهر ویژه
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تار بابک دو مهر
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مهرداد کلهر
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار لطفی کد 41332
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱۰
۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار چهار گل توت غفوری کد 41182
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار دو مهر چهار گل بهمن کد 41110
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار غفوری چوب توت کد 41176
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۸
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار نیمه حرفه ای مهر هادی کد TA-113
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار فرشچی مدل کاسه توت خردلی کد sb711192
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار امیر زاده مدل چوب گردو چهار گل سفید
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار بی مهر مدل 3/4
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار نوروزی
(۲۳ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار محمدرضا بردبار
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار شکیبا یک مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار سیامک قلمی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار زاد عبدالله
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار رستمی مبتدی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار اینانلو 1 مهر
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار امین رحمانی
(۲۳ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار اکبر حاتمی دو مهر
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تن تار مجذوب
(۲۳ ساعت پیش)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ماندی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار مصطفی قادر پناه دو مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار سیاوشانی دو مهر
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار سلیمانی درجه یک
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار نجاتی دو مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار سیاوش فلاحی 1 مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار شهنواز
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار کنونی سه مهر
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ایران ساز مدل برف کد 3/4
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪۶
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ایران ساز مدل گلستان کد 3/4
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار خسرو کرمی مدل دو مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار دو مهر خسرو کرمی مدل آواز
(۲۳ ساعت پیش)
۵۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار آریا مهر دو مهر طرح ۲
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ایران ساز مدل ارغوان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪۵
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار بهنود مدل 1400112
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ملک محمدی دو مهر
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار ملک محمدی یک مهر
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار لطفیان
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار آریا مهر
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تار شکوهمند مدل دو مهر
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3
لیست قیمت تار هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تار از لیست قیمت تار کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تار کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تار های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تار های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۹,۶۴۰,۳۶۲ تومان تا ۲۴,۰۰۴,۸۸۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تار در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تار به ترتیب الویت عبارتند از احمد,سافاری,شهنواز,اکبر, ...