ایمالز

لیست قیمت تار (6 بهمن)


تار علیاری
٪۱۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تار خجسته کد 53
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار آذربایجانی مدل آنا
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار آذری ایمران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار  استاد کلهر -
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تار آوا
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ملکشاهی کلکسیونی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار جواد درگاهی
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار برزی درجه یک
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار هوران مدل سامان
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار شکوهمند
٪۳
۷,۷۰۰,۰۰۰
۷,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تار کنونی دو مهر
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار  شهرام کلهر  مدل دومهر
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار کلهر اموزشی
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار زاد عبدالله
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار احمد کاظمی
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار دکوری چوبی مدل S1
۵۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار مصطفی قادر پناه دو مهر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار مصطفی قادر پناه یک مهر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
تار مهران یک مهر طرح ۱
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل یک مهر کد Do _ Cha _ Rom
٪۱۲
۶,۳۷۰,۰۰۰
۵,۵۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل پرسپولیس
٪۱۷
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار  استاد مینوچهر -
۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار داریوش
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار مهران کلهر مدل 3 مهر
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ویژه میثم علیاری
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار هاشمیان مدل 2 مهر تخت
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
بسته ویژه تار رستمی متوسط
۱۲,۰۳۷,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار قوامی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار صادقی 3 ستاره 2 مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار صادقی 3 ستاره 1 مهر
۱۰,۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار صادقی 2 ستاره
۷,۱۴۲,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار شوقی یک مهر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار شوقی دو مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار سیامک قلمی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار رستمی پیشرفته
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ثنا موفقی حرفه ای
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار بهرامی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار امین رحمانی
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار امین
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار اکبر حاتمی دو مهر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار افرا
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار سهراب کلهر
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار رضا علیاری ویژه
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده تار پلاستیکی ۰/۷۵
۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار  استاد مینوچهر  قهوه ای مدل 2مهر
۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار رامین علیاری سطح B
٪۲۹
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار سلیمانی درجه یک
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار محمد حاتمی سایز ۳/۴
۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
تار حرفه ای آرین
٪۱۲
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تار آوا ۲/۴
۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار سیاوش فلاحی 1 مهر
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار رامین علیاری ویژه
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار پیرحیاتی
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار مهران یک مهر طرح ۳
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار مهران یک مهر طرح ۲
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار کنونی سه مهر
٪۴
۶,۷۰۰,۰۰۰
۶,۴۲۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل ویدا
٪۱۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل برف کد 3/4
٪۴۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل کیهان کد 3.4
٪۳۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
تار خسرو کرمی مدل دو مهر
٪۶
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تار دو مهر احمد کاظمی
٪۴
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار عرفان مدل ماهور کد 002
٪۵۰
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۷,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل طاووس
٪۳۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل گلستان
٪۲۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل یک مهر کد IR350
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل یک مهر کد TAR4/4
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل بیستون
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تار هاشمیان مدل 2 مهر
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار هاشمیان مدل 3 مهر
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار هاشمیان مدل 1 مهر
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار خجسته کلکسیونی
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
بسته ویژه تار رستمی مبتدی
۱۰,۱۷۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
بسته ویژه تار رستمی پیشرفته
۱۴,۹۷۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار همتی 4 گل
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار نوروزی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار محمدرضا بردبار
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار قیصران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار صادقی مهر خالی بدون ستاره
۵,۱۴۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار صادقی 1 ستاره
۶,۸۵۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار شکیبا یک مهر
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار سیامک میرزاپور
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار رستمی متوسط
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار رستمی مبتدی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار دلنواز(نادر قوامی)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار خجسته کد 53 ویژه
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار حبیبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار برزی درجه دو
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار بدیعی
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار اینانلو 1 مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار اکبر حاتمی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار افشین
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تن تار مجذوب
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
دو تار معاصر گودرزی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار کامران
٪۱۰
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
تار شهریار
٪۲
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۶۹۰,۰۰۰
تومان
(51 دقیقه پیش)
تار رامین علیاری سطح +A
٪۱۲
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار شوشتری ساغر
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار مازیار حیدری الگو جعفر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار مازیار حیدری الگو فرج‌الله
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار مازیار حیدری الگو یحیی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ماندی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار غلامحسین درویش
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار کریم امیری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار جعفری
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار نجاتی دو مهر
۱۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار محمد حاتمی چهارچهارم
٪۲
۱۲,۹۵۰,۰۰۰
۱۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تار قیصری
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار کشاورز 5487
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار همتی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار طایفی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار شهنواز
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل همایون
٪۱۶
۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
دو تار مدل حیدری کد1
۵۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل مولانا
٪۲۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل گلستان کد 3/4
٪۳۴
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل گلسا کد 3.4
٪۱۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۱۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار خسرو کرمی مدل سرآغاز یک مهر
٪۱۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تار ایران ساز مدل یک مهر کد 100
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
لیست قیمت تار هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تار از لیست قیمت تار کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تار کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تار های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تار های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۴,۷۹۱,۳۶۹ تومان تا ۱۸,۰۷۸,۳۴۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تار در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تار به ترتیب الویت عبارتند از احمد,شهرزاد