ایمالز

لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه (10 تیر)


فرتوکار اخوان مدل F15
٪۲۱
۶,۴۶۵,۰۰۰
۵,۱۰۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V303
٪۵
۹,۶۸۰,۰۰۰
۹,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F4
۴,۸۴۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار بوش مدل  HBG632BS1I
٪۳
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر آلتون مدل V901S
٪۴
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V402s
٪۴
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۷۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
هود مخفی بیمکث مدل B2068U سایز 70
٪۱۷
۲,۸۱۷,۰۰۰
۲,۳۴۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق توکار  اخوان GI13-S
۲,۹۴۱,۹۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F19
٪۱۲
۶,۹۹۶,۷۰۰
۶,۱۵۷,۰۹۶تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق گاز توکار آلتون مدل SG518
٪۱۱
۱,۵۹۵,۰۰۰
۱,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
هود کن مدل اطلس سایز 90
٪۹
۲,۹۳۲,۲۰۰
۲,۶۶۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر برقی توکار آلتون مدل v202
٪۷
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر داتیس مدل DF-675 توکار برقی
۱۳,۷۳۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 318
٪۱۱
۲,۱۹۵,۰۰۰
۱,۹۵۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
هود زیر کابینتی بیمکث B4002 U سایز90
٪۴۳
۲,۷۶۲,۹۰۰
۱,۵۸۷,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F20
٪۱۱
۷,۲۷۴,۰۰۰
۶,۴۷۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گاز صفحه استیل 523S کن
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
هود کن مدل آرتیما 7 مشکی
٪۱۸
۲,۶۶۰,۰۰۰
۲,۱۸۱,۲۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق گاز استیل اخوان مدل Gi135
٪۱۷
۳,۹۹۰,۸۰۰
۳,۲۹۸,۳۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V402
٪۴
۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۹,۸۸۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق گاز داتیس مدل DG-534
۴,۳۳۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار التون مدل  V202 S
٪۷
۸,۸۰۰,۰۰۰
۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گاز توکار آلتون مدلAlton Glass Gas G516D
٪۴
۵,۳۰۰,۰۰۰
۵,۰۸۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F25
٪۱۲
۹,۳۵۷,۹۰۰
۸,۲۳۴,۹۵۲تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V305
٪۴
۷,۳۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 816 توکار
٪۱۵
۲,۶۶۶,۰۰۰
۲,۲۶۶,۱۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
هود مخفی کن مدل 1450 سایز 90
٪۱۵
۳,۲۸۶,۸۰۰
۲,۷۸۵,۵۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
هود بیمکث مدل B2032U ملودی سایز 90
٪۲۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F18
٪۱۱
۷,۰۲۲,۰۰۰
۶,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای  آلتون استیل. مدل S516
٪۶
۴,۶۵۰,۰۰۰
۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل ppq9a6b90
۱۸,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سینک استیل البرز مدل 764 توکار
٪۱۳
۲,۲۷۵,۲۰۰
۱,۹۷۹,۴۲۴تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F5
٪۱۲
۶,۸۳۳,۱۰۰
۶,۰۱۳,۱۲۸تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک گرانیتی فونیکس 320
۳,۲۴۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V404N
٪۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۲۴,۹۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
گاز رومیزی کد S5960 استیل البرز
٪۱۴
۳,۶۲۴,۲۰۰
۳,۱۱۶,۸۱۲تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک مدل 334 اخوان توکار (سایز 50*75)
٪۱۶
۲,۶۶۸,۰۰۰
۲,۲۴۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F11
٪۱۲
۶,۷۰۷,۶۰۰
۵,۹۰۲,۶۸۸تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F24
٪۱۲
۷,۸۶۶,۷۰۰
۶,۹۲۲,۶۹۶تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی مکاپا مدل کوآدور Coador
٪۱۵
۴,۹۶۸,۰۰۰
۴,۲۲۲,۸۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک باکسی کن مدل cn90
٪۱۷
۷,۶۸۶,۰۰۰
۶,۳۷۸,۷۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار بوش BOSCH built-in oven HBG635BS1
٪۱۲
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
فر توکار برقی اخوان مدل F42
۸,۱۶۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
صفحه گاز رومیزی کد DG-531 داتیس
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گاز صفحه ای داتیس مدل DG551
۴,۳۱۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
 هود مخفی بیمکث مدل B2030U
٪۲۵
۲,۱۸۲,۰۰۰
۱,۶۴۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گاز صفحه ایی اخوان پنج شعله مدل GI-24 S
٪۱۷
۳,۷۷۷,۲۰۰
۳,۱۲۱,۸۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق گاز رومیزی 5 شعله  استیل  مدل GI13 اخوان
٪۱۷
۳,۸۴۶,۰۰۰
۳,۱۷۸,۷۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق توکار  استیل البرز S-5909
٪۱۷
۴,۴۰۱,۴۰۰
۳,۶۵۳,۱۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر برقی بیمکث مدل MF-0020 E
٪۲۱
۱۰,۷۹۷,۹۰۰
۸,۵۰۸,۷۴۵تومان
(۱ ساعت پیش)
هود مخفی H64-TB اخوان سایز 70
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک استیل البرز مدل 761 توکار 52*116
٪۱۳
۲,۲۷۵,۲۰۰
۱,۹۷۹,۴۲۴تومان
(۲۲ ساعت پیش)
سینک باکسی کن مدل cn104
٪۱۵
۷,۶۸۶,۰۰۰
۶,۴۹۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F21
٪۱۱
۷,۶۳۸,۰۰۰
۶,۷۹۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F23
٪۱۲
۸,۱۹۶,۹۰۰
۷,۲۱۳,۲۷۲تومان
(۱۰ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F35
٪۱۲
۱۰,۵۰۱,۸۰۰
۹,۲۴۱,۵۸۴تومان
(۱ ساعت پیش)
گاز صفحه استیل S-5910 استیل البرز
٪۱۶
۵,۰۷۵,۴۰۰
۴,۲۶۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBF534ES0I
٪۵
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
هود بیمکث مدل B2052U مخفی سایز 70
٪۱۸
۲,۷۰۷,۹۰۰
۲,۲۲۰,۴۷۸تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه شیشه ای کن آی مدل IG-6401
٪۲۱
۳,۲۹۰,۰۰۰
۲,۵۹۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر آلتون مدل V901W
٪۴
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای 6 شعله استیل البرز مدل S-6125
٪۱۵
۴,۴۱۹,۰۰۰
۳,۷۵۶,۱۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک توکار اخوان مدل 348
٪۱۱
۲,۰۳۷,۰۰۰
۱,۸۱۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق توکار  LETO PG14
۹,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای 5 شعله استیل البرز مدل S5956
٪۱۶
۳,۵۹۸,۴۰۰
۳,۰۲۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
هود کن مدل 1440 مخفی CAN سایز 60
۲,۳۴۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اجاق توکار  اخوان G94
٪۳۰
۳,۲۹۱,۰۵۳
۲,۳۰۳,۷۳۷تومان
(۱ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی توکار کد 368S اخوان
٪۱۲
۱,۷۳۵,۸۰۰
۱,۵۲۷,۵۰۴تومان
(۱ ساعت پیش)
فر تو کار اخوان مدل F28
٪۱۲
۷,۰۲۲,۲۰۰
۶,۱۷۹,۵۳۶تومان
(۱ ساعت پیش)
هود شومینه ای بیمکث B2010 U سایز 60
٪۱۳
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V402w
٪۴
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۷۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات آشپزخانه از لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات آشپزخانه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تجهیزات آشپزخانه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تجهیزات آشپزخانه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵,۲۹۹,۷۶۴ تومان تا ۶,۴۷۷,۴۸۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تجهیزات آشپزخانه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تجهیزات آشپزخانه به ترتیب الویت عبارتند از اخوان,استیل البرز,آلتون,کن, ...