ایمالز

لیست قیمت برنج

لیست قیمت برنج هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت برنج از لیست قیمت برنج کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر برنج کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
214,140 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪8
59,500
55,000
تومان
(۱۹ ساعت پیش)
80,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
180,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪20
287,000
229,600
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
259,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
240,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
194,000 تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
225,000
213,750
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
65,000
58,500
تومان
(۹ روز و ۵ ساعت پیش)
٪16
270,000
228,000
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪43
34,900
19,900
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
228,000 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
176,400 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
129,500 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
115,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
113,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
275,000
261,250
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
139,500
132,525
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
189,000
170,000
تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪10
269,000
242,000
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
181,000
171,950
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
130,500
123,975
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
31,500
28,350
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
77,700 تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪10
135,000
121,500
تومان
(۸ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
169,000
152,000
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
105,000
99,750
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪9
255,000
232,050
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪8
260,000
240,000
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
٪4
120,000
115,000
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
112,000 تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
207,200 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
103,050 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
240,870 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
٪5
140,000
133,000
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
285,000
270,750
تومان
(۷ روز و ۵ ساعت پیش)
193,800 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
240,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
129,500 تومان
(47 دقیقه پیش)
34,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
71,000
64,000
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
259,000
233,000
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
170,000 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
220,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
259,000 تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
250,000 تومان
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
240,000 تومان
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
٪10
130,000
117,000
تومان
(۲ روز پیش)
٪10
279,000
251,000
تومان
(47 دقیقه پیش)
٪10
140,000
126,000
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
71,000
64,000
تومان
(۱ ماه و ۱۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪10
140,000
126,000
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪23
72,500
55,500
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
340,000 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪5
261,000
247,950
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
144,000
136,800
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
269,000
242,000
تومان
(۷ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
199,000
179,000
تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪10
100,000
90,000
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
85,000
76,500
تومان
(۱۶ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
168,000
159,600
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
90,500
85,975
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪16
122,500
102,900
تومان
(۱۶ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
279,000
251,000
تومان
(۹ روز و ۵ ساعت پیش)
136,680 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
72,450 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪10
69,000
62,000
تومان
(۷ روز و ۵ ساعت پیش)
٪9
200,000
182,000
تومان
(۷ روز و ۵ ساعت پیش)
٪7
165,000
153,450
تومان
(۷ روز و ۵ ساعت پیش)
66,200 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
67,200 تومان
(۱۶ روز و ۵ ساعت پیش)
15,000 تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪6
180,000
169,200
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)