ایمالز

لیست قیمت چکش


چکش 1500 گرمی ریجید مدل NO-020
۵۴۲,۰۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
چکش مهندسی ایران پتک مدل 4210 AS
٪۵
۱۲۳,۴۰۰
۱۱۷,۲۳۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Nova NTH 2550 Hammer
٪۱۰
۱۹۵,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش مسی 500 گرمی ایران پتک مدل AE 1810
٪۵
۲۸۳,۲۰۰
۲۶۹,۰۴۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
چکش رونیکس مدل RH-4712 وزن 300 گرم
٪۷
۱۰۹,۸۰۰
۱۰۲,۱۱۴
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش استنلی مدل STHT57527-8
٪۱۵
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش لاستیکی سخت 200 گرمی ایران پتک مدل AN 9020
٪۵
۱۲۶,۶۰۰
۱۲۰,۲۷۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
چکش پرانا مدل 200
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش مهندسی غلاف دار 1000 گرمی مدل AZ 3810
۱۳۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چکش رونیکس مدل RH-4726 وزن 250 گرم
٪۷
۱۳۹,۸۰۰
۱۳۰,۰۱۴
تومان
(۵ ساعت پیش)
چکش دو شاخ نووا دسته کوتاه مدل NTH-2526
٪۱۲
۱۱۰,۰۰۰
۹۷,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چکش 500 گرمی دسته چوبی ایران پتک
٪۱۹
۸۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش دسته چوبی ۵۰۰ گرمی اسپاد
٪۳
۳۵,۰۰۰
۳۳,۸۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
چکش لاستیکی ژله ای 500 گرمی
۳۸,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش پوسته زدای ایران پتک AC 3420
٪۵
۱۱۸,۲۰۰
۱۱۲,۲۹۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چکش ایران پتک مدل 3810 AS
٪۷
۱۱۶,۰۰۰
۱۰۷,۴۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چکش پوسته زدا ایران پتک AC 3410
٪۵
۸۱,۴۰۰
۷۷,۳۳۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش تخریب اچ ام 1810 ماکیتا
٪۸
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش استنلی مدل STHT54191-8
٪۹
۴۴۱,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
چکش استنلی مدل STHT54189-8
٪۱۴
۳۴۹,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش لاستیکی سخت 400 گرمی ایران پتک مدل AN 9030
٪۵
۱۸۱,۶۰۰
۱۷۲,۵۲۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
چکش صافکاری مدل BL 2610 ایران پتک
۱۶۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پتک سیلور وزن 1.3 کیلوگرم
۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
پتک سیلور وزن 1.5 کیلوگرم
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
چکش سیلور وزن 800 گرم
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش سیلور وزن 500 گرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
چکش وینکس وزن 1.8 کیلوگرم
۱۵۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
چکش وینکس وزن 1.3 کیلوگرم
۳۵۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
چکش وینکس وزن 440 گرم
٪۱
۸۹,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چکش وینکس وزن 2.3 کیلوگرم
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
چکش ریما وزن 370 گرم
۸۴,۵۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش 2000 گرمی مهندسی وینکس
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش میخ کش مدل HM-12
۵۳,۸۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش مهندسی 500 گرمی سیلور
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش صافکاری  ایران پتک مدل BL 2010
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چکش مدل 01
۴۸,۲۵۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
Ingco چکش 500 گرمی مدل HMH080500
۱۰۳,۵۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چکش ایرانی ام 200 گرمی
٪۱۰
۲۴,۰۰۰
۲۱,۶۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش ایرانی ام 300 گرمی
٪۱۰
۲۷,۵۰۰
۲۴,۷۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش ایرانی ام 3000 گرمی
٪۱۰
۱۳۸,۰۰۰
۱۲۴,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
چکش ابزارالات ایران مدل میخ کش
۲۶,۸۲۰ تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
 چکش یک کیلویی البرز
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش پوسته‌ زدا مهدوی مدل SH
٪۱۰
۱۳۵,۰۰۰
۱۲۲,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پتک ضد جرقه برنجی با دسته مهدوی مدل PSH با دسته
٪۷
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
HW چکش مهندسی مهدوی مدل
٪۱۰
۵۸,۰۰۰
۵۲,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
چکش رونکیس مدل RH-4713 وزن 500 گرم
٪۷
۱۳۹,۸۰۰
۱۳۰,۰۱۴
تومان
(۵ ساعت پیش)
چکش رونیکس مدل RH-4751 وزن 500 گرم
٪۸
۱۷۹,۸۰۰
۱۶۵,۹۵۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چکش رونیکس مدل RH-4711 وزن 200 گرم
٪۱۲
۸۹,۸۰۰
۷۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چکش 2000 گرمی آروا مدل 4224
۱۶۳,۵۰۰ تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
چکش مدل BS00
۱۱,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
چکش سر گرد 660 گرمی اینکو
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش سرگرد 450 گرمی اینکو
۹۴,۱۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چکش گل زن اس پی مدل SP-1470
٪۷
۲۰,۲۳۰,۰۰۰
۱۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش مدل G 1579 وزن 375 گرم
۳۶,۱۵۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش آیوو مدل Ch002 وزن 250 گرم
٪۳۵
۱۹۳,۰۰۰
۱۲۵,۴۵۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش چوبی ایران پتک مدل AP-10
٪۶
۱۵۶,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
چکش لاستیکی ایران پتک دو سر تخت مدل AN-90
٪۷
۱۴۴,۰۰۰
۱۳۴,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش قلم گرد سوماک مدل ST-2220/R
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چکش 100 گرمی دسته چوبی ارزان ایرانی
٪۲
۲۵,۰۰۰
۲۴,۵۰۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی ایران پتک مدل AN-01
٪۱۱
۴۴۹,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
چکش دو شاخ 250 گرمی
۳۴,۵۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چکش واکتا مدل 6606
٪۱۴
۱۵۳,۰۰۰
۱۳۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت چکش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چکش از لیست قیمت چکش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چکش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چکش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چکش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۱۹۶,۹۶۹ تومان تا ۱,۴۶۲,۹۶۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چکش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چکش به ترتیب الویت عبارتند از ایران پتک,اینکو,رونیکس,آروا, ...