دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت چکش (12 آذر)


چکش رونیکس مدل RH-4715 وزن 1000 گرم
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۴۵۸,۸۰۰
۴۰۸,۳۳۲ تومان
فروشندگان (۱۲)
چکش مهندسی ۱۵۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4235
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۸۸,۰۰۰
۱۶۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
چکش رونیکس مدل RH-4751 وزن 500 گرم
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۳۱۹,۸۰۰
۲۸۴,۶۲۲ تومان
فروشندگان (۱۲)
چکش مهندسی ۵۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4233
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۲۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
چکش مهندسی ۲۰۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4236
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۳۴۹,۸۰۰
۲۸۳,۳۳۸ تومان
فروشندگان (۶)
چکش مهندسی ۱۰۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4234
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۲۴۴,۸۰۰
۱۹۸,۲۸۸ تومان
فروشندگان (۸)
چکش رونیکس مدل RH-4712 وزن 300 گرم
(۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۲۴۹,۸۰۰
۲۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
چکش تخریب اچ ام 1810 ماکیتا
(۴ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش رونکیس مدل RH-4713 وزن 500 گرم
(۴ ساعت پیش)
٪۱۲
۲۹۹,۸۰۰
۲۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
چکش قلم گرد سوماک مدل ST-2220/R
(۴ ساعت پیش)
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
چکش رونیکس مدل RH-4726 وزن 250 گرم
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۲۴۹,۸۰۰
۲۲۲,۳۲۲ تومان
فروشندگان (۱۱)
چکش رونیکس مدل RH-4714 وزن 800 گرم
(۴ ساعت پیش)
٪۱۴
۳۷۹,۸۰۰
۳۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
چکش گل زن اس پی مدل SP-1470
(۴ ساعت پیش)
۲۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چکش ایران پتک مدل AS 4210 وزن 1500 گرم
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش ویبره زوبر مدل K11082
(۴ ساعت پیش)
۲,۴۳۳,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چکش ایرانی ام 1000 گرمی
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۲۵
۶۰,۰۰۰
۴۴,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش دو شاخ نووا دسته کوتاه مدل NTH-2526
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۸۹,۸۰۰
۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چکش 660 گرمی اینکو مدل HBPH08024
(۴ ساعت پیش)
۱۴۵,۰۶۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش برنجی مهدوی 2000 گرم
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش ویبره دیوالت مدل HZ200S
(۴ ساعت پیش)
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش فاکس مدل 8OZ450GR وزن 400 گرم
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۰۱,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش ایران پتک مدل 3810 AS
(۴ ساعت پیش)
٪۲
۱۸۴,۰۰۰
۱۸۰,۳۲۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش مهندسی 100 گرمی نوا مدل NTH2501
(۴ ساعت پیش)
٪۴
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چکش مسی ایران پتک مدل AE-10
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۹
۵۷۰,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش چوبی ایران پتک مدل AP-10
(۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۲۸۰,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش مدل Ch-111 وزن 450 گرم
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶۲,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش دو شاخ 250 گرمی
(۴ ساعت پیش)
۵۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4232
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۱۱۰,۰۰۰
۸۹,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش میخ کش دسته چوبی ۵۰۰ گرمی اسپاد
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶۷,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پتک سنگ شکن مهدوی 4 کیلوگرم
(۴ ساعت پیش)
۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پتک تخریبی 10 کیلویی مهدوی
(۴ ساعت پیش)
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش دسته چوبی ۵۰۰ گرمی اسپاد
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۳۵,۰۰۰
۳۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش فیسکارس مدل 1020216
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش ایران پتک مدل AM 0810 وزن 390 گرم
(۴ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۴۴,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چکش تخریب ۱۶ کیلویی باس مدل ۶۵A
(۴ ساعت پیش)
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش نووا مدل 6225 وزن 250 گرم
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۲۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
Nova NTH 2550 Hammer
(۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۱۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش سیلور وزن 500 گرم
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش میخ کش 220 گرمی مدل AM 0810 ایران پتک
(۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش ایرانی ام 100 گرمی
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۷,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش لاستیکی دسته فلزی مهدوی مدل RHF
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۷۵,۰۰۰
۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دسته چوبی چکش مهدوی مدل HH
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۹
۹۰,۰۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش پوسته‌ زدا مهدوی مدل SH
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۸
۱۹۵,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پتک ضد جرقه برنجی با دسته مهدوی مدل PSH با دسته
(۴ ساعت پیش)
٪۱۸
۳,۵۶۰,۰۰۰
۲,۹۱۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش اشمیت بتن مدل HT-225
(۴ ساعت پیش)
۳,۸۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چکش 100 گرمی ضد جرقه برنجی مهدوی
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۴۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش چند کاره ‏MRT
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش صافکاری ایران پتک 2810
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چکش کیفی 6 پر سوماک مدل ST-2212K/H
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش 500گرم دسته چوبی
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش ژله ای بزرگ
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
۴۴,۸۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش پلاستیکی دکور تولز۴۰۰ گرمی
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۳۴۳,۳۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش دسته استیل ۵۰۰ گرمی اسپاد
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۵,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پتک سنگ شکن مهدوی 10 کیلوگرم
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش دسته چوبی ۱ کیلوگرمی اسپاد
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۸۴,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش 250 گرم لیون Lion
(۴ ساعت پیش)
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چکش دو شاخ ۲۵۰ گرم دسته کوتاه 317
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش توسن کد RSTV0077 وزن 500 گرم
(۴ ساعت پیش)
۱۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش آروا مدل 4230 وزن 390 گرم
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
۱۱۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش مدل STN.R.200 وزن 200 گرم
(۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۵۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش ایران پتک مدل Os وزن 250 گرم
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش ویبره  شارژی بوش مدل 13sp
(۴ ساعت پیش)
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چکش نووا مدل 6250 وزن 500 گرم
(۷ ساعت پیش)
۳۱۳,۳۱۰ تومان
فروشندگان (۳)
چکش 1000 گرمی نووا NTH-2510
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۳۹۸,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پتک وینکس وزن 1.8 کیلوگرم
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 12
لیست قیمت چکش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چکش از لیست قیمت چکش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چکش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چکش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چکش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۷۱,۹۹۰ تومان تا ۲۱۰,۲۱۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چکش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چکش به ترتیب الویت عبارتند از ایران پتک,رونیکس,آروا,نووا, ...