ایمالز

لیست قیمت سمپاش


سمپاش زنبه ای بنزینی ASR07
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش فرغونی 100 لیتری یاماها MZ250 با پمپ 60 یاماها
٪۴
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش پرتابل موتوری جنرال پاور مدل p768
٪۲
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش بنزینی پشتی am767
٪۱۹
۲,۶۹۹,۰۰۰
۲,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
لانس سمپاشی باشاک ترکیه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش شارژی دوکاره  20 لیتری FST
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سم پاش 20 لیتری مدل RH-6005
٪۱۵
۹۹۸,۰۰۰
۸۴۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پمپ سمپاش هیوندای مدل HP45B
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش زنبه ای هوندا GX200 با پمپ لوشانگ
٪۴
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۵۹۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش پروانه ای الکتروجت
٪۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش فرغونی روبین ژاپنی اصل
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سم پاش موتوری هیوندای مدل HP-7514
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش اکتیو مدل AC1005LS
٪۵
۲۹۸,۰۰۰
۲۸۳,۱۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
شیلنگ سمپاش کره ای
۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سم پاش 11 لیتری اکتیو
٪۳۳
۶۵۰,۰۰۰
۴۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش شارژی دستی اپکس
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش فرغونی 100 لیتری یاماها MZ250 با پمپ 45 بار
٪۶
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش دوکاره شارژی-دستی 20 لیتری اوسیس oasis
٪۱۳
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۳۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سم پاش 8 لیتری Pressure Sprayer
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
مخزن سمپاش دستی مبل شوی دریلی
۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش زنبه ای بنزینی ASR6.5
۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پمپ سمپاش وولی 45 بار
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش طرح موتوری رهینو پاور
٪۵
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سم پاش 45 بار بنزینی مدل فرغونی هوندا
٪۷
۵,۳۵۰,۰۰۰
۴,۹۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش اس بی سی مدل V2 حجم 2 لیتر
٪۲۲
۹۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش شارژی  لمسین مدل F-Sabz-2in1 حجم 20 لیتر
٪۱۷
۲,۳۹۹,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش موتوری SKN 4000
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سم پاش دستی متک 20 لیتری چین
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش 20 لیتری پویا
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش مدل S2 گنجایش 2 لیتر
۱۱۲,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
سم پاش بنزینی 25 لیتری وینکس EH3340
٪۹
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
سم پاش دستی هیوندای HP2090
۷۱۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش دستی نکستول گروپ مدل NT-9L حجم 9 لیتر
٪۱۰
۴۲۹,۰۰۰
۳۸۶,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش پشتی موتوری چهار زمانه جنرال پاور مدل GP768A
٪۱۰
۳,۰۹۹,۰۰۰
۲,۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش شارژی دستی ۲۰ لیتری ونوس ( Venus )
٪۲۰
۱,۵۳۰,۰۰۰
۱,۲۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش کنزاکس حجم 2 لیتر
٪۲۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
سم پاش 2 لیتر کنزاکس مدل KPS-102
٪۷
۱۴۹,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش 8 لیتری آیرون مکس مدل IM-HG08A
۷۸۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
سم پاش موتوری هیوندای مدل HP-8320
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
لانس سمپاش مدل S100
۲۸,۴۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش کنزاکس مدل KPS-109 حجم 9 لیتر
٪۲۰
۴۹۸,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
سم پاش مارولکس مدل M2000 حجم 2 لیتر
۱۵۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
سمپاش اس بی سی کد 002 حجم 2 لیتر
٪۲۴
۹۵,۰۰۰
۷۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش پشتی دستی 20 لیتری
٪۶
۴۸۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
لانس سمپاش موتوری مدل KZ100
۱۷۶,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش پاندورا مدل PND 01 ظرفیت 2 لیتر
٪۳
۸۲,۴۹۰
۷۹,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش 3 لیتری مدل PS3
۲۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
سمپاش ای اس اچ کمپانی مدل 1LS حجم 8 لیتر
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
سمپاش اکو مدل EPS2C گنجایش 2 لیتر
۱۳۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مخزن 20 لیتری سمپاش A پویا
۳۵۹,۵۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سم پاش8 لیتری  ام آر تی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
هرز گرد شیلنگ سمپاشی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیلنگ سمپاشی یامور ترکیه – نمره 10
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
سوئیچ یدکی سمپاش شارژی دستی
۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۵ ساعت پیش)
سمپاش ۲٫۵ لیتر Active مدل AC-1025LS
٪۵
۱۵۷,۰۰۰
۱۴۹,۱۵۰
تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
سمپاش فرغونی 100 لیتری موتور 6.5 با پمپ 45 بار
٪۱۳
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش دستی کبری 2 لیتری
۹۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش گیاهان با لانس SBC
۵۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
سمپاش شارژی پومان درجه ۱ چین
٪۱۳
۱,۴۸۰,۰۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش لانسی موتوری ۲۵لیتری دو زمانه
٪۷
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سمپاش سیلور مدل GT-PS-500ML
۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
سمپاش سیلور 16 لیتری چرخدار مدل GT-PS-16L
۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
لیست قیمت سمپاش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سمپاش از لیست قیمت سمپاش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سمپاش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سمپاش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سمپاش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۷۵۸,۱۹۱ تومان تا ۲,۱۴۸,۹۰۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سمپاش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سمپاش به ترتیب الویت عبارتند از اکتیو,هیوندای,رونیکس,کنزاکس, ...