ایمالز

لیست قیمت بیهوشی و تنفسی (10 تیر)


اکسیژن ساز 5 لیتری سوشیا Soshya SA5
٪۸
۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستگاه اکسیژن ساز 10 لیتری زنیت مد
٪۱۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۳۸۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
نبولایزر امرن مدل NE-C803-E
٪۱۲
۱,۲۷۷,۳۰۰
۱,۱۳۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز 10 لیتری اکیومد (جدید)
٪۵
۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۳۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز 5 لیتری اکساز oxsaz
٪۱۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 5 لیتری نایدک مدل nuvo lite
٪۱۰
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن فلزی چینی (خارجی) حجم ۱۰ لیتری (پر)
٪۵
۱,۳۷۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز فیلیپس آمریکا Philips Ever Flo
۴۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری اکیومد Accumed
٪۱۴
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۹۵,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
نبولایزر کمپرسوری بریسک مدل 136
٪۳۳
۱,۱۲۵,۰۰۰
۷۵۵,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
کپسول اکسیژن 5 لیتری
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 8 لیتری امریکایی نایدک مدل Nuvo
٪۷
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز نفس یار مدل SOSHYA SA10
٪۲
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری زنیت مد مدل KSOC-5
۱۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 20 لیتری استیل
٪۲
۳,۰۵۰,۰۰۰
۲,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 5 لیتری زنیت مد مدل OC-50
٪۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
اکسیژن ساز ۵ لیتری اکسیژن پلاس OXYGEN PLUS
٪۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
ماسک اکسیژن بزرگسال
۱۱,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
کپسول اکسیژن 5 لیتری ایرانی
٪۶
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۹,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
کپسول اکسیژن 40 لیتری فولادی
٪۱۲
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
دمیار بزرگسال
۹,۵۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
کپسول اکسیژن 10 لیتری خارجی چینی (خالی)
٪۵۴
۲,۸۵۰,۰۰۰
۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
نبولایزر کمپرسوری CN-136
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 10 لیتری دویل بیس DevilbiSS
۴۸,۱۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز GBA مدل LG501
۲۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز ۵ لیتری OxyFlow M50
۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز هایکونب مدل OxyBreath Mini 5
٪۴
۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 2 لیتری استیل همراه کولی
۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن آلومینیوم 10 لیتری
٪۲
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز 3 لیتری زنیت مد مدل پرتابل
۲۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 10 لیتری
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دستگاه اکسیژن ساز پرتابل مدل King On P2
٪۵
۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز پرتابل اینوژن – ONE G5 INOGEN
۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن مدل Oxygen Tank ظرفیت 10 لیتر
٪۵۳
۲,۹۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز طبی پرتابل Nuvo8 Nidek
۵۷,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپری اکسیژن 8 لیتر
۳۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول 5 لیتری اکسیژن
۱,۴۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپیرومتری 3 توپه «ارتوطب»
٪۱۰
۴۹,۰۰۰
۴۴,۱۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز 5 لیتری دینمد DYNMED مدل DO2-5AM
٪۱۳
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن bluer حجم 10 لیتری
۱,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ماسک احیا کننده CPR برند Besmed
۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز EMG
۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری Thomas
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن امداد اکسیژن 10 لیتری
٪۳
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل OC800
۲۴,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فیلتر اکسیژن ساز Zenitmed
٪۲۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 2 لیتری استیل
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
 اکسیژن ساز 5 لیتری امریکایی نایدک Nidek
٪۳
۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۵,۳۹۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
لوله تراشه کافدار با شیر یک طرفه بیوتک
٪۲۲
۸,۸۰۰
۶,۹۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
مانومتر اکسیژن زنیت مد zenitmed
۶۶۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز 10 لیتری چویس پلاس مدل SZ-5AW
٪۱۶
۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۳۵۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز اکسیژن پلاس مدل ZTS-052
۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
کپسول اکسیژن 40 لیتری استیل مد اسکای
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 5 لیتری دویل بیس 525ks
٪۵
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
کپسول اکسیژن 5 لیتری آلومینیومی وکتو
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ژل سونوگرافی هپسان
٪۲۵
۹,۰۰۰
۶,۷۵۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مرطوب کننده گاز اکسیژن سینا Sina Oxygen Humidifier
٪۷
۲۲۰,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 5 لیتری استیل
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن ایرمکس 10 لیتری
٪۳۲
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 20 لیتری
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 8 لیتری نایدک مدل nuvo8
٪۵
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپری اکسیژن
۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 5 لیتری آلومینیوم
٪۱۱
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فیلتر گرد و غبار دستگاه اکسیژن ساز
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن و مانومتر bluer
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن زینسر YR-88E
٪۱۳
۷۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 40 لیتری
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول 2 لیتری چینی
٪۱۱
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 10 لیتری زنیت مد مدل OC-S100
۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن فومن شیمی کد 8L بسته 10 عددی
٪۶
۴۹۹,۵۰۰
۴۷۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 5 لیتری آلومینیومی
٪۴
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۹۵,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
کپسول اکسیژن استیل 10 لیتری
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
اکسیژن ساز پرتابل نیترو مدل NI
۲۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 10 لیتری لانگفیان مدل JAY–10
۵۹,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن فولادی مدل 2Lit
٪۱۲
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول Co2 مخصوص آکواریوم 2 کیلویی دژ
۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستگاه اکسیژن ساز زنیت مد مشکی 5 لیتری Zenith med C602
٪۴
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 10 لاهیج
۱,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 20 لیتری لاهیج
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن 5 لیتری آهنی وکتو
٪۴۵
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
 canta دستگاه اکسیژن ساز 10 لیتری کانتا
۵۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن مدل سراج حجم 10 لیتری
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز دویل بیس مدل 1025
۸۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز یوول مدل YU300
٪۱۰
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کپسول اکسیژن ۵ لیتری چینی
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کلاهک فولادی کپسول اکسیژن
٪۵
۸۰,۰۰۰
۷۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دستگاه اکسیژن ساز 10 لیتری YASEE
۲۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(14 دقیقه پیش)
کپسول اکسیژن 20 لیتری استیل مد اسکای
۳,۶۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ماسک دستگاه اکسیژن ساز
۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فیلتر یدکی دستگاه اکسیژن ساز
۳۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لوله رابط 2.5 متری دستگاه اکسیژن ساز
۳۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اسپری اکسیژن 8 لیتری کاسپین
٪۲۰
۴۹,۹۵۰
۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ماسک تمام صورت سی پپ و بای پپ HSiner
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکسیژن ساز 5 لیتری زنیت مد OC 600
۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مرطوب کننده اکسیژن ساز Besmed بسمد
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ست کامل کپسول اکسیژن 10 لیتری_لاهیج
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مانومتر کپسول اکسیژن
٪۲۷
۷۵۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لوله رابط اکسیژن سرمد درمان
۵,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت بیهوشی و تنفسی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بیهوشی و تنفسی از لیست قیمت بیهوشی و تنفسی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بیهوشی و تنفسی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بیهوشی و تنفسی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بیهوشی و تنفسی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۱,۵۵۳,۱۴۳ تومان تا ۱۴,۱۲۰,۵۰۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بیهوشی و تنفسی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بیهوشی و تنفسی به ترتیب الویت عبارتند از اکسیژن,زیکلاس مد,زنیت مد,امرن, ...