ایمالز

لیست قیمت مانومتر (10 تیر)


مانومتر اکسیژن توان جم مدل نجات
٪۱۷
۶۹۰,۰۰۰
۵۷۴,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن «نجات»
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر زینسر
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن آروا مدل 2505
٪۱۲
۴۷۸,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن «سینا»
٪۱۲
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر کپسول اکسیژن وکتو vekto
٪۱۲
۹۵۰,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کپسول 5 لیتری اکسیژن همراه مانومتر
٪۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن ایرمکس Air Max
٪۲۹
۷۷۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر جنرال گسبار
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر زینسر گاز بیهوشی
٪۶
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر 300 بار خروجی
۴,۲۹۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر کپسول اکسیژن کیمیا
۵۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن «سلامت»
٪۲۰
۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر جنرال آروا مدل 2505
٪۱۵
۴۴۸,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر کیمیا مدل M138
٪۲۰
۷۵۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
مانومتر ACE اکسیژن
٪۱
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۶۳۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر استیلن گسبار
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن مسترینر
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
 مانومتر اکسیژن مکسی Maxy
٪۱۸
۶۷۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن آروا  مدل 2501
٪۸
۱,۱۹۸,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن آروا مدل 2504
٪۱۵
۱,۱۹۸,۰۰۰
۱,۰۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر گلور اکسیژن
٪۷
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر ولکانو اکسیژن
۳۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر ماکسی اکسیژن ایتالیا
٪۵
۲,۱۵۰,۰۰۰
۲,۰۴۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر زینسر چینی نیتروژن ( ازت )
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن پزشکی یاماتو تمام فلز
٪۴
۷۵۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر و رگولاتور اکسیژن
۶۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن آروا OX-08
۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن دوگیج توان جم
٪۶
۱,۲۳۰,۰۰۰
۱,۱۵۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر آمونیاک ( کلر )
٪۳
۳,۳۹۵,۰۰۰
۳,۲۹۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترمومتر و مانومتر بتا
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر جنتک 200 بار
۶,۱۷۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر فلو بالا جنتک
۵,۶۴۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
مانومتر استیلن زینسر
۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر آرگون / CO2 فولی متر دار پروکسی
٪۵
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر صنعتی اکسیژن جنرال
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
درجه 315 بار ویکا
٪۱
۲۵۰,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر استیلن مسترینر
٪۳
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۶۹۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر استیلن مخصوص کپسول گاز استیلن
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن مدل خشک
۴۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن توسن مدل OCR-3016
٪۸
۱,۵۶۹,۰۰۰
۱,۴۴۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر فلومتر دار طرح ویکتور
٪۸
۸۰۰,۰۰۰
۷۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر زینسر ریچو
٪۱
۹۰۰,۰۰۰
۸۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن گلور چینی
۱,۱۳۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر هلیوم برای بادکنک
٪۱۳
۶۰۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر هلیوم دوسر شیلنگ
٪۱
۹۹۰,۰۰۰
۹۷۷,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر CO2 طرح زینسر ولکانو
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر پروکسی دو گیج co2
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر دو مرحله ای جنتک امریکا
٪۱۴
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر 100 بار خروج سان رایز
٪۱
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۹۴۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر 200 بار خروج چینی
۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر 40 بار خروجی ریچو
۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر شیردار
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر زینسر چینی آرگون و co2
٪۱
۱,۰۵۰,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر هیدروژن مسترینر
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن گسبار مدل or-141
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر زینسر IOXYGEN آی اکسیژن
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اکسیژن مانومتر بوتینا
٪۱۳
۷۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر مدل OR-03K
٪۵
۶۹۰,۰۰۰
۶۵۶,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن آروا OX-01
۳,۸۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن آروا مدل OX-09
۳,۸۱۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شیر مانومتر دار
٪۱
۴۵۰,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مانومتر دو استیج گلور سوئیس
۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر 60 بار خروجی ماکسی ایتالیا
۵,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر هرکولس اکسیژن آلمان
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر ACE ازت
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر مسترینر ازت
٪۱
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن ویکتور چینی
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن طرح جنرال رابین
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر آرگون TJI 0212
۶۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر آرگون مسترینر ایتالیا
٪۱
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۷۴۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر آرگون گسبار
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر نووا مدل NTR-2591
۱,۴۰۴,۵۶۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن نووا NTR-2591
۱,۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن آکو مدل M139
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن بوتینا مدل RM0101
٪۲۷
۷۵۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر ماکسی ایتالیا
۱,۹۵۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر استیلن مدل  EDGE
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانو متر لوترون PM-9107
۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر پمپ مه پاش
۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر آنالوگ استیل ویکا مدل 111-10
٪۷
۷۵۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن هریس مدل OKSIJEN -801
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر استیل ویکا صفحه 6 سانت عمودی
۴۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر هوشمند تستو مدل 510i
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن مخصوص کپسول گاز اکسیژن
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
رگلاتور (مانومتر) دی اکسید کربن دو گیجه
۱,۷۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
رگلاتور (مانومتر) اکسیژن دو گیجه
۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
رگلاتور دو گیج توان جم مدل regulator Ar/Co2
٪۳
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر کپسول اکسیژن نیکان
۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن پروتک مدل OR02
٪۱۰
۴۱۶,۰۰۰
۳۷۴,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر ماکسی فلومتردار
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گرمکن توان جم
٪۶
۴۹۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر خشک توان جم
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فلومتر دوبل سانترال توان جم
٪۷
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر تک فلومتر فشار ثابت توان جم
٪۶
۸۵۰,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر اکسیژن دانمت اوکراین
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر 40 بار خروجی گلور سوئیس
٪۶
۸,۴۰۰,۰۰۰
۷,۸۹۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر آرگون فلومتر دار دوقلو
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر استیلن 10 بار جنتک آمریکا
۲,۵۸۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر MHTOOLS زینسری
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر 50 بار اییلدیز
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر پزشکی تمام فلز البرز
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر 7901 گلور سوئیس
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر هیتردار ( گرمکن دار) چینی
٪۴
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانومتر ewo 1/2
۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر شیردار چینی
٪۱
۴۵۰,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر 300 بار خروج جنتک آمریکا
۲,۶۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر اینرت 30 بار جنتک
۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مانومتر زینسر استیلن آلمان
۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
درجه 315 بار گلور سوئیس
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
لیست قیمت مانومتر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت مانومتر از لیست قیمت مانومتر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر مانومتر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین مانومتر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر مانومتر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۶۵,۸۳۱ تومان تا ۲۰۲,۶۸۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های مانومتر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب مانومتر به ترتیب الویت عبارتند از اکسیژن,جنرال,ایزی لایف,آمریکا, ...