ایمالز

لیست قیمت ابزار جوشکاری (8 تیر)


اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2103
٪۱۸
۳,۷۹۸,۰۰۰
۳,۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری آروا مدل 2160
٪۲۳
۴,۱۵۰,۰۰۰
۳,۱۸۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117
٪۱۵
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری آروا 315 آمپر ARC مدل 2119
٪۱۷
۸,۲۹۹,۸۰۰
۶,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
اینورتر 200 مگا آروا ARVA مدل 2170
٪۲۵
۳,۷۹۸,۰۰۰
۲,۸۶۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر 200 آمپر رونیکس مدل RH-4602  Ronix
٪۱۶
۴,۶۹۸,۰۰۰
۳,۹۳۴,۸۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 250 آمپر گام الکتریک مدل Mini EL 252
٪۱۴
۹,۴۶۰,۰۰۰
۸,۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل RINV-250-V
٪۱۳
۷,۸۹۰,۰۰۰
۶,۸۶۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
مینی اینوتر جوشکاری ۱۸۰ آمپر رونیکس مدل RH-4603
٪۲۲
۳,۴۸۸,۰۰۰
۲,۷۱۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200 N
٪۱۲
۶,۸۹۰,۰۰۰
۶,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینوتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر رونیکس مدل RH-4605
٪۱۶
۶,۹۹۸,۰۰۰
۵,۹۰۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر گریتک (300 آمپر) arc300
۱,۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
انبر جوشکاری 550 آمپر فروزان
۲۶۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
مجموعه هوا برش رویال
٪۱۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
سرپیک برش آروا مدل 2201
٪۳۰
۱,۹۸۹,۰۰۰
۱,۳۹۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 160 آمپر توسن مدل 1416I
٪۴
۳,۸۹۸,۰۰۰
۳,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-400
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه جوش زبر مدل MMA-300N
٪۷
۳,۱۲۰,۰۰۰
۲,۹۱۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینر مدل POWER 1510 - 200N
٪۱
۲,۹۴۰,۰۰۰
۲,۸۹۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
انبرجوش 450 آمپر فروزان F450
٪۱۲
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورترجوش مینی 180 آمپر رونیکس
٪۱۱
۳,۴۸۸,۰۰۰
۳,۱۰۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
الکترود نمره 3 میکا
٪۱۲
۱,۷۰۰
۱,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
رکتیفایر اینورتر تک فاز صبا الکتریک مدل POWER REC 2002 A4
٪۱۲
۳,۶۹۰,۰۰۰
۳,۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سرپیک جوشکاری آروا مدل 2211
٪۱۴
۱,۰۹۸,۰۰۰
۹۴۴,۲۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری سلولزی آروا 315 آمپر مدل 2162
٪۱۷
۸,۸۰۰,۰۰۰
۷,۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر کیفی ۴۰۰ باس مدل MMA-400BS
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
انبرجوش 350 آمپر فروزان F350
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 160 آمپر ان ای کا مدل NEK 160 SW
۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
انبر جوشکاری مهدوی مدل 250A
۸۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری محک 140 آمپر مدل SS-140
٪۱۸
۳,۳۴۰,۰۰۰
۲,۷۴۹,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
نازل MAXES
٪۹
۶۶,۰۰۰
۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اینورتر اینتیمکس (MINI-225)
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سرپیک جوش گلور
٪۱
۷۴۰,۰۰۰
۷۳۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری تک فاز 200 آمپر جاب مدل MCT-200
٪۱۶
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سرپیک برشکاری بلند مورکس مدل NM250
٪۱
۷۵۰,۰۰۰
۷۴۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سری برش زینسر
٪۱۱
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوش گام الکتریک جوشا مدل ECO 3202
٪۱۸
۵,۳۷۰,۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 315 آمپر مکس مدل DJ_315
٪۲۸
۲,۹۹۰,۰۰۰
۲,۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه جوش دیوالت مدل ARC-950
۲,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری سلولزی وینر 250 آمپر مدل POWER3510-250 CE
٪۶
۷,۸۸۰,۰۰۰
۷,۴۰۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری وینکس 250 آمپر مدل 250 MOSFET
٪۵
۶,۳۸۳,۰۰۰
۶,۰۶۳,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سرپیک فندک دار شعله تیز جوشکاری با کپسول گاز
٪۱۰
۱۵۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
THT-46 CCO گرمکن دسته بلند کلاچ دار توسن
٪۱۸
۱۵۹,۵۰۰
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
لقمه اتو لوله 63 میلی‌ متر آروا مدل 1225
٪۱۰
۱۴۰,۵۰۰
۱۲۶,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 2103 تکنو پلاس
٪۱۸
۲,۶۵۰,۰۰۰
۲,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 250 آمپر مکس مدل DJ_250
٪۲۷
۲,۲۶۵,۵۰۰
۱,۶۵۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 300 امپر باس مدل LIFE_STYLE_MMA300D
٪۵۱
۲,۸۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-300
۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رادیویی وینر مدل Light-3011
٪۱۶
۲,۸۸۰,۰۰۰
۲,۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دسته هوا برش هیوندای مدل CW7815-T
٪۷
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر 200 آمپر  ان ای سی  PROARC-200
٪۲
۴,۵۹۸,۰۰۰
۴,۵۰۶,۰۴۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
انبر جوش نووا مدل NTE2931
٪۱۴
۲۰۷,۰۰۰
۱۷۷,۹۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری آرگون 200 آمپر جوشا مدلMINI TIG 202P
٪۱۰
۱۸,۰۷۰,۰۰۰
۱۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
انبر جوشکاری مهدوی مدل 350A
۲۶۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
انبر جوشکاری مهدوی مدل 650A
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری رسب 200 آمپر مدل 200TURBO
٪۱
۲,۲۶۵,۰۰۰
۲,۲۶۳,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
الکترود 6013 یزد (2/5)
۳۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
تورچ هوا خنک میگ مگ N15 سه متری
٪۶
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۳۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سرپیک برش زینسر چینی
۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
آون الکترود خشک کن 10 کیلویی
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ریل برش ریلی
٪۱۲
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گردنه تورچ هوا خنک آرگون
٪۴
۲۳۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 300 آمپر گریتک مدل ARC300I
٪۵
۱,۴۲۵,۰۰۰
۱,۳۵۳,۷۵۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ماکسی مدل M250pluse
٪۲۰
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
لیست قیمت ابزار جوشکاری هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ابزار جوشکاری از لیست قیمت ابزار جوشکاری کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ابزار جوشکاری کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ابزار جوشکاری های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ابزار جوشکاری های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۲۶۰,۱۹۳ تومان تا ۵,۲۰۶,۹۰۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ابزار جوشکاری در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ابزار جوشکاری به ترتیب الویت عبارتند از آروا,امپر,رونیکس,ادون, ...