ایمالز

لیست قیمت سرویس تخت و کمد


(Nikole)-مدل نیکول
٪۳۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب سلطنتی امپراطور
٪۲
۱۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۱,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره سیروان
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تختخواب دو نفره مدل آرنیکا
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
سرویس خواب مدل آراد
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت خواب MDF ترکیه B107
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره مدل ویونا
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره سلنا
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک و نیم نفره بلج سفید بهار 3
۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب چوب مدل ونوس
٪۵
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب چوبی تابان
۱۲,۸۲۶,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره ویکتوریا
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره آدرین
۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت خواب مدرن سفید B106
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب MDF ترکیه BS107
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب مدرن سفید BS106
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باکس هتلی 200*120
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باکس جک دار 200*140 رویال
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب مدرن مدل ویو (سفارشی) هیواهوم
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب نایس dgp397
٪۵
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باکس هتلی جک دار 200*90
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره مدل بلج آیدا 4
٪۲۰
۱۱,۰۱۶,۰۰۰
۸,۷۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب سناتور
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
تختخواب دونفره مدل موج
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تختخواب دونفره مدل عروس
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تختخواب دو نفره مدل ارغوان
۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب کالج
۱۵,۸۲۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره جزیره
۱۲,۹۵۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب مدرن سورنا
۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب روژان
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تخت تاشو K2
۱۹,۱۰۰,۸۵۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب چیاکو
۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب پولیشی مدل راشا
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره یونیک 1
۴۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره پازل
۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره آناهیتا
۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره برنز
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره ستایش
۸,۹۶۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره کیانا
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره باروج
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره سامیار
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره آدینا
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره آرکا
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره ارشا
۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره راشا
۱۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره شانا
٪۵
۲۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۰,۲۵۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره صوفیا
٪۵
۲۱,۵۸۰,۰۰۰
۲۰,۵۰۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره لانزا
۱۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره ویولت
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره راشل
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب اسپرت ترک BS109
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب مدرن و اسپرت BS109
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باکس جک دار تاج دار200*160
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باکس جک دار 200*160 رویال
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باکس هتلی 200*160 رویال
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باکس هتلی جکدار داتیس 200*90
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت خواب یک نفره مدل سونیا
٪۹
۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۴۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب مجستیک چستر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت 2 طبقه مدل T1040
۹,۹۲۷,۵۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باکس هتلی تاج دار 200*120
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب یک و نیم نفره بلج سفید بهار 2
۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب بلج سفید مدل بهار
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
سرویس خواب بلج دیبا
۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب ساده بلج مدل آتوسا
۹,۹۵۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باکس چوبی خوشخواب سایز 200*100
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره وینه چوب مدل پانی
٪۱۰
۹,۷۵۰,۰۰۰
۸,۷۷۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
رختکن دوستونه
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
تختخواب دو نفره مدل صبا
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تختخواب دو نفره مدل شقایق
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تختخواب مدل هرنس
۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تختخواب مدل رز
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تختخواب دونفره مدل سناتور
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باکس هتلی اونر Oneer Hotel Box
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باکس ساده شرکت رویال آسایش
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باکس جکدار شرکت رویال آسایش
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره مدل رز 1
۱۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب پاریس
۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره ویکتوریا
۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره مینیاتور
۱۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب پرنس
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره مدل آراد 1
۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره ایوان
۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب لمسه مدل گندم
۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب کشودار هامون
۱۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب مدرن پولیشی مدل کارن
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب روکش ملچ مدل آکاژو
۱۲,۸۲۶,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت خواب تاشو مدرن مدل KM 6
۱۸,۸۵۶,۹۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت کمجا مدل KM12
۲۰,۷۰۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
تخت خواب تاشو مدرن مدل KM8
۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
سرویس خواب سفید مدل سام
۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره یونیک 2
۳۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یک نفره اینتر
۴,۷۰۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب یکنفره ترنج
۵,۵۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب سلطنتی مدالیوم
۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره آتوسا
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره آیسو
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره الیکا
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره باتر
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره سون
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره سیکس
۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره مارال
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سرویس خواب دو نفره سارینا
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت سرویس تخت و کمد هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سرویس تخت و کمد از لیست قیمت سرویس تخت و کمد کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سرویس تخت و کمد کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سرویس تخت و کمد های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سرویس تخت و کمد های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۴,۵۳۷,۶۹۶ تومان تا ۱۷,۷۶۸,۲۹۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سرویس تخت و کمد در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سرویس تخت و کمد به ترتیب الویت عبارتند از یونیک,برلیان,آرشیا,کاپیتان, ...