ایمالز

لیست قیمت کف و سرامیک شوی (10 تیر)


کف‌شوی و فرش‌شوی کارشر SE5100
۱۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تی برقی مجیک مدل ADP-6000
۱,۸۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ویداس سرامیک شوی ویداس مدل Vidas VIR 7580
٪۲۰
۸۹۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی وکس مدل ‎CDCW-CSXS
٪۳
۹,۰۰۰,۰۰۰
۸,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کفشوی 8161 سیتکو
٪۵
۳۰۳,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی صنعتی آنا مدل SC53 eco
٪۲
۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کف شوی سرنشیندار کد 500
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شوی سرنشیندار مدل 300
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگاه مبل شوی صنعتی Green703 CA-B
٪۲
۱۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موکت و مبل شوی صنعتی دو موتوره (موتور AMETEK چین) آنا مدل SC82 eco
٪۴
۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۵۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه مبل شویی مدل Fantom 200 CM
٪۴
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شوی سرامیک مدل  Quick 36 E برقی
۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه مبل شویی دریلی Fantom و Star
۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرچه مبل شویی (بدون دریل)
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اتصال فرچه مبل شوی دریلی
۵۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پارویی مبل شویی Fantom
۱۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مبل شوی دریلی رونیکس RONIX
۴,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شیر و شلنگ سمپاش(مخزن مبل شویی)
۴۹۵,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کفشوی معمولی 10 در 10 سیتکو
۲۱۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی 6152 سیتکو
۴۶۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی 8152 سیتکو
٪۵
۳۱۹,۰۰۰
۳۰۳,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کفشوی 8184 سیتکو
۵۱۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی 8302 سیتکو
۱,۰۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی 8412 سیتکو
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه موکت شوی و مبل شوی صنعتی آنا مدل SC83
٪۲
۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه مبل شوی و فرش شوی صنعتیapa-82
۱۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگاه مبل شوی صنعتی  Green 402C
٪۱
۹,۷۵۰,۰۰۰
۹,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مبل شوی و صفر شوی صنعتی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی صنعتی آنا مدل sc82 pro
۱۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی آنا مدل SC53 pro
٪۳
۱۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۵,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی نیمه صنعتی آنا مدل SC52 pro
٪۲
۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی صنعتی آنا مدل SC52 eco
٪۲
۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی مدل کیوواک کد 641277
۷,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
زمین شوی کرشر مدل 2200
۲۵,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مبل شوی صنعتی GREEN 723 AC
٪۲
۱۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
مبل شوی صنعتی GREEN 723C
٪۳
۱۰,۳۶۰,۰۰۰
۱۰,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پولیشر آنا مدل 2022
۲۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پولیشر مدل 2020
٪۳
۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۹,۴۹۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شوی کلین فیکس کد 200
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شوی سرنشیندار کد 602
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شوی سرنشیندار مدل 800
۸۴۹,۹۹۹,۹۹۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شوی لاور مدل 600
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مبل شوی گرین وکیوم مدل 2000
۲۰,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
مبل شوی صنعتی گرین وکیوم مدل 3000
۲۹,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۴ ساعت پیش)
کف شوی چرخشی مهسان
۶۲۱,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
سرامیک شور چرخشی کیپ Keep KMC-608KR
٪۲
۳,۳۵۰,۰۰۰
۳,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نازل پاشنده موکت شوی Green , Fantom
۱,۰۴۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه مبل شوی حرفه ای Gaomei
۵۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پولیشر پله شوی مدل Iesa 350B
۱۲,۰۹۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فرچه یدکی مبل شوی دریلی
۳۶۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پمپ مبل شوی 45 وات fantom/Green
۸۹۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه مبل شویی دریلی بدون مخزن
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مبل شوی دریلی AEG
۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پولیشر فرش شوی و موکت شوی 450D
۱۵,۰۴۲,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
شفت داخلی فرچه مبل شویی
۱۲۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی پدالی سیتکو
۲۹۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی 6151 سیتکو
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشوی 8142 سیتکو
۵۰۵,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کفشوی 8162 سیتکو
۵۸۴,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشوی 8181 سیتکو
۴۹۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشوی 8182 سیتکو
۵۱۲,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشوی 8402 سیتکو
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشوی 8501 سیتکو
۵۰۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی 8504 سیتکو
۵۴۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی KH040A کرومات
۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشوی درب تخت 420 سیتکو
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشوی درب مشبک 390 سیتکو
۲۹۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کفشوی دریچه دار 15 در 15 سیتکو
۳۱۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فیلتر کف شوی حمام مدل 3729
۸,۷۵۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
اسکرابر صنعتی دستی برقی ایتالیا OMM Eletra500
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱۰ ساعت پیش)
کوپل مادگی 8 روپیچ (قطعه مبل شوی Green)
۳۸۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
مبل شوی و صفر شوی نیمه صنعتی
۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
موکت و مبل شوی صنعتی دو موتوره (موتور AEG) آنا مدل SC82 pro
٪۴
۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۳,۷۲۸,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مبل شوی نورآئین تهران مدل 03K
۳,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مبل شوی صنعتی گرین وکیوم مدل  703 CA-B
۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کف شوی مدل DP 11828E
۵۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی صنعتی  آنا مدل sc83 pro
۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
مبل شوی مدل Aura Qvac مدل 10000
۱۴,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی صنعتی  آنا مدل sc83 eco
۱۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی  صنعتی  آنا مدل sc82 eco
۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مبل شوی صنعتی گرین وکیوم مدل 703
۱۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کف شوی لاور مدل 1500
۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کف شوی لاور مدل 2000
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
موکت شوی و مبل شوی گرین وکیوم کد 2022
۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۵ ساعت پیش)
موکت و مبل شوی صنعتی سه موتوره ساینا موتور AEG مدل SC83 pro
٪۴
۱۶,۵۹۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
موکت و مبل شوی صنعتی سه موتوره ساینا موتور AMETEK چین مدل SC83 eco
٪۳
۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
موکت و مبل شوی صنعتی دو موتوره ساینا موتور AEG مدل SC52 pro
٪۳
۱۴,۵۹۵,۰۰۰
۱۴,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
موکت و مبل شوی صنعتی سه موتوره ساینا موتور AEG مدل SC53 pro
٪۳
۱۶,۲۷۰,۰۰۰
۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
مبل شوی خانگی و هتلی گرین Green 321C
٪۱
۷,۱۵۰,۰۰۰
۷,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
موکت و مبل شوی صنعتی دو موتوره ساینا موتور AMETEK چین مدل SC82 eco
٪۳
۱۱,۷۶۰,۰۰۰
۱۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
موکت و مبل شوی صنعتی دو موتوره ساینا موتور AEG مدل SC82 pro
٪۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
لیست قیمت کف و سرامیک شوی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کف و سرامیک شوی از لیست قیمت کف و سرامیک شوی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کف و سرامیک شوی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کف و سرامیک شوی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کف و سرامیک شوی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۲,۷۶۶,۲۰۱ تومان تا ۵۲,۲۶۹,۸۰۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کف و سرامیک شوی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کف و سرامیک شوی به ترتیب الویت عبارتند از بایترون,کارشر,فرش,سیتکو, ...