دسته‌بندی کالاها

یخچال فریزر | قیمت خرید انواع یخچال فریزر با برندهای مختلف (15 مهر)


ساید بای ساید اسنوا S8-2261
(۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸۰)
ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵۷)
یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس
(۱ ساعت پیش)
٪۱
۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۸)
یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D4LR-0020 D4LRF
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۳۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۸)
ساید بای ساید دوو مدل D2S-1033
(۱ ساعت پیش)
۴۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل Daewoo Paramo D4S-2915
(۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶۳)
یخچال فریزر پایین دوو مدل D2BF-0291
(۱ ساعت پیش)
٪۷
۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل S8-3320
(۱ ساعت پیش)
٪۲۰
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۶)
یخچال فریزر اسنوا مدل  S3-0275
(۱ ساعت پیش)
٪۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۸)
یخچال فریزر هیمالیا مدل امگا پلاس
(۱ ساعت پیش)
٪۷
۱۸,۱۵۵,۰۰۰
۱۶,۸۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
یخچال فریزر دوقلو الکترواستیل ES24
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۲۷,۶۴۸,۰۰۰
۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
یخچال فریزر فریزر پایین اسنوا مدل SN4-0250
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
یخچال و فریزر دوقلوی هیمالیا مدل پانوراما Panorama
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۷
۲۸,۷۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
یخچال فریزر ساید بای ساید هیمالیا مدل تسلا
(۱ ساعت پیش)
٪۹
۲۷,۹۳۱,۰۰۰
۲۵,۴۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
یخچال و فریزر دوقلو اسنوا مدل S5-1190 S6-1190
(۹ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۵۵,۸۷۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۷)
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو  مدل PARAMO DES-2915
(۱ ساعت پیش)
٪۱
۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
یخچال و فریزر دیپوینت مدل T7
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵۲)
یخچال فریزر دیپوینت مدل باس Boss
(۵ ساعت پیش)
٪۲
۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۰)
یخچال فریزر 17 فوت امرسان TFH17T
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
سایدبای ساید اسنوا مدل SN8-2340
(۵ ساعت پیش)
٪۱۱
۳۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل آلفا
(۵ ساعت پیش)
٪۷
۳۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۸,۹۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D2LRF -0020 D2LF
(۱۳ ساعت پیش)
٪۸
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
یخچال و فریزر 4 درب ایکس ویژن مدل TF540
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۹)
یخچال فریزر 14فوت فلکس امرسان TFH14T
(۵ ساعت پیش)
٪۴
۷,۶۰۰,۰۰۰
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل DEPOINT EXPLORE
(۱ ساعت پیش)
٪۳
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0036
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
یخچال و فریز ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340
(۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2322
(۵ ساعت پیش)
٪۳
۳۸,۶۰۰,۰۰۰
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
یخچال فریزر  الکترواستیل مدل ES32
(۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
یخچال فریزر دوو مدل D2BF-1077
(۱ ساعت پیش)
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
یخچال و فریزر هیمالیا مدل امگا
(۱ ساعت پیش)
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۵
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2352
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
ساید بای ساید دوو مدل DES-3340 SS
(۱ ساعت پیش)
۳۵,۸۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
یخچال فریزر پلادیوم الکترواستیل مدل 35 فوت PD35
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۱۴,۱۴۰,۰۰۰
۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
یخچال فریزر دوقلو پارس مدل بوران
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۱۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
یخچال فریزر 13 فوت 342  فیلور
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۷,۳۰۰,۰۰۰
۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
یخچال فریزر پایین امرسان مدل BFN22D-M/TP
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
یخچال فریزر بالا ایکس ویژن مدل TT580
(۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
یخچال ایستکول مدل TM-9580 CS
(۱ ساعت پیش)
٪۷
۵,۴۰۰,۰۰۰
۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
یخچال ایستکول مدل TM-96200
(۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
فریزر الکترواستیل مدل ESF10
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۷,۹۰۰,۰۰۰
۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
یخچال فریزر کلاسیک ۲۰ فوت امرسان مدل BFN20D321-CLA
(۱ ساعت پیش)
٪۱
۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
یخچال فریزر بوش مدل BOSCH KGD86AI304
(۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
یخچال و فریزر سام مدل RL460
(۱ ساعت پیش)
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
یخچال بالا فریزر BOST مدل BRT130-10
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
یخچال و فریزر تی سی ال مدل F540
(۹ ساعت پیش)
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
یخچال پارس مدل لاردر PRH17631EW
(۹ ساعت پیش)
٪۷
۸,۲۵۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
دوقلو بوش مدل  KSW36PI304-GSD36PI204
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۵
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
یخچال فریزر دوقلو الکترواستیل  مدل ESR24/ESF24
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۲۸,۲۳۰,۰۰۰
۲۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
یخچال و فریزر دوقلوی پارس مدل لادر LRDST170-FRZNF170
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
یخچال و فریزر ساید بای ساید تی سی ال مدل S660
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-M7620
(۱ ساعت پیش)
٪۸
۲۹,۵۵۰,۰۰۰
۲۷,۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۶)
یخچال و فریزر  بست BRB240-10
(۱ ساعت پیش)
۹,۴۰۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
یخچال فریزر امرسان مدل TF11220
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
یخچال فریزر پائین 24 فوت Bost مدل BRB240-13
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۹,۸۰۰,۰۰۰
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
یخچال و فریزر بالا پایین دوو مدل D2BF-0028
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۶
۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یخچال فریزر چهار درب تی سی ال مدل TR4-540
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۲
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
لیست قیمت یخچال و فریزر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت یخچال و فریزر از لیست قیمت یخچال و فریزر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر یخچال و فریزر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین یخچال و فریزر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر یخچال و فریزر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۷,۲۲۱,۴۴۷ تومان تا ۳۳,۲۷۰,۶۵۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های یخچال و فریزر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب یخچال و فریزر به ترتیب الویت عبارتند از دوو,اسنوا,الکترواستیل,دیپوینت, ...

1 2 3 4 5 6 16