دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت دماسنج دیجیتالی (۱۴ بهمن)


دما سنج بیورر آلمان Beurer FT 100
(44 دقیقه پیش)
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
دماسنج میله ای مدل TP101
(44 دقیقه پیش)
۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
دماسنج مایعات دیجیتال
(44 دقیقه پیش)
۵۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WT-04
(44 دقیقه پیش)
٪۱۲
۱۷۵,۰۰۰
۱۵۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-1000
(44 دقیقه پیش)
٪۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
دما سنج غیر تماسی امرون ژاپن OMRON Gentle Temp 720
(44 دقیقه پیش)
٪۴۹
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دماسنج مایعات مدل tp 101
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۹۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دما سنج و رطوبت سنج مدل DC-107
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترمومتر دیجیتال مدل TM902C
(۲۳ ساعت پیش)
۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دماسنج دیجیتال مدل ZU-1
(۸ ساعت پیش)
۵۴,۷۸۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج  دیجیتال مدل XT300
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۱۱۱,۰۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج براون آلمان Braun BNT400WE
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۸۰۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج و رطوبت سنج مدل FY-11
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ترموهیدرومتر تفا مدل 45.2007 TFA
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج دیجیتال چسبان سنسور دار WT-996
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دماسنج دیجیتال مدل KT-300
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج شناور آب مدل 999
(۲۳ ساعت پیش)
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دماسنج ترمومتر لیزری مدل GM-320
(۲۳ ساعت پیش)
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دماسنج و بادسنج  وینتکت مدل WT816
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۸۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج و رطوبت سنج هابوتست مدل HT62
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۷۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج اتاق کودک امرن مدل 720
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دماسنج مدل تانیا
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۱۵,۶۳۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی یونی-تی مدل UT333
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج و رطوبت سنج مدل CX-220
(۴ ساعت پیش)
۳۱۴,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
دماسنج محیطی مدل چوبی کد T01
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج دیجیتالی چین کد BK20226283
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی یخچال تمپ مدل square
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی طرح چوب
(۸ ساعت پیش)
۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ترموهیدرومتر دیجیتال تفا مدل 30.5019 TFA
(۸ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۰۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج دیجیتال لیکوتا مدل ATP-2181
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج کودک مدل YB-009
(۲۳ ساعت پیش)
۵۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج و تب سنج شیائومی Mijia مدل MMC-W505
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج گوش امرون ژاپن OMRON Gentle Temp 521
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج و رطوبت سنج مدل DC803
(۲۳ ساعت پیش)
۳۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج و رطوبت سنج یونی تی مدل UT333BT
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج و رطوبت سنج پروسکیت مدل NT-312
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۸۳۱,۴۷۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج و بادسنج وینتکت مدل WT82
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۱,۰۴۵,۰۰۰
۹۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج و رطوبت سنج مدل Kt908 کد 400
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج لیزری هیوکی مدل FT3700-20
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج و رطوبت سنج سینومتر مدل KT-903
(۷ روز و ۸ ساعت پیش)
۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج کودک مدل y10
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۵
۵۹,۰۰۰
۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج رکسین مدل RX-C007
(۱۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج  دیجیتال ترمو مدل TA288
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱۹,۳۳۰ تومان
فروشندگان (۱)
تب سنج دیجیتال هابدیک مدل HFS-800
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی کد cmsefid11
(۱۸ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج و رطوبت سنج مدل IOT-TEMP-WiFi
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۹۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ترموهیدرومتر دیتالاگر برند MEDEX EUROPE کد E 213 502
(۱۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی مدل 75694
(۱۸ روز و ۴ ساعت پیش)
۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج لیزری ANENG مدل TH01B
(۹ روز و ۸ ساعت پیش)
۴۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دما سنج محیطی مدل TA218C
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی مدل FD100
(۸ ساعت پیش)
۱۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی مدل چوبی کد 02
(۸ ساعت پیش)
۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی مدل 01
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی مدل TPM-10 بسته 2 عددی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۲۸,۰۰۰
۱۰۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی کد 00120
(۱۸ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دماسنج محیطی طرح گل
(۸ ساعت پیش)
۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3
لیست قیمت دماسنج دیجیتالی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دماسنج دیجیتالی از لیست قیمت دماسنج دیجیتالی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دماسنج دیجیتالی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دماسنج دیجیتالی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دماسنج دیجیتالی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۲۶۹,۹۱۶ تومان تا ۱,۵۵۲,۱۱۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دماسنج دیجیتالی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دماسنج دیجیتالی به ترتیب الویت عبارتند از بیورر,بی ول,شیائومی,امرن, ...