ایمالز

لیست قیمت منابع و مخازن

لیست قیمت منابع و مخازن هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت منابع و مخازن از لیست قیمت منابع و مخازن کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر منابع و مخازن کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
عنوان قیمت (تومان)
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 3*5مدل: VT-TSHW600-5*3
2,396,100
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 2000 لیتری مدل: VT-TSHW2000
5,456,640
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 2*4 مدل: VT-TSHW800-4*2
2,360,820 تا 3,000,000
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 3 مدل: VT-OET800-3
1,459,416
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 300 لیتری ورق 3 مدل: VT-OET300-3
899,640
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 1500 لیتری ورق 3*4 مدل: VT-TSHW1500-4*3
3,756,340
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 3*5 مدل: VT-TSHW1000-5*3
3,577,000
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 3*4 مدل: VT-TSHW1000-4*3
3,219,300
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 2.5*4 مدل: VT-TSHW1000-4*2.5
3,128,160
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 2*4 مدل: VT-TSHW1000-4*2
2,948,820
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 3*5 مدل: VT-TSHW800-5*3
3,307,500
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 3*4 مدل: VT-TSHW800-4*3
3,057,600
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 2.5*4 مدل: VT-TSHW800-4*2.5
2,842,980
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 3*4 مدل: VT-TSHW600-4*3
2,056,040
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 2.5*4 مدل: VT-TSHW600-4*2.5
1,824,760
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 2*4 مدل: VT-TSHW600-4*2
1,752,240 تا 2,350,000
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 3*5مدل: VT-TSHW500-5*3
2,099,160
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 3*4 مدل: VT-TSHW500-4*3
1,825,740
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 2.5*4 مدل: VT-TSHW500-4*3
1,735,580
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 2*4مدل: VT-TSHW500-4*2
1,564,080
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 400 لیتری ورق 2*4مدل: VT-TSHW400-4*2
1,483,720 تا 1,900,000
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 300 لیتری ورق 3*5مدل: VT-TSHW300-5*3
1,662,080
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 1500 لیتری ورق 4 مدل: VT-OET1500-4
3,708,516
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 1500 لیتری ورق 3 مدل: VT-OET1500-3
3,198,720
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 1200 لیتری ورق 3 مدل: VT-OET1200-4
2,299,080
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 4 مدل: VT-OET1000-4
2,319,072
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 2مدل: VT-OET1000-2
1,609,356
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 2 مدل: VT-OET800-2
1,279,488
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 4مدل: VT-OET600-4
1,669,332
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 3 مدل: VT-OET600-3
1,349,460
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 4 مدل: VT-OET500-6
1,419,432
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 2.5مدل: VT-OET500-2.5
1,049,580
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 2 مدل: VT-OET500-2
974,610
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 400 لیتری ورق 3 مدل: VT-OET400-3
1,089,564
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 400 لیتری ورق 2 مدل: VT-OET400-2
829,668
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 300 لیتری ورق 2.5 مدل: VT-OET300-2.5
849,660
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 250 لیتری ورق 3مدل: VT-OET250-3
819,672
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 250 لیتری ورق 2 مدل: VT-OET250-2
674,730
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 1500 لیتری ورق 3*5 مدل: VT-TSHW1500-5*3
4,380,600
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 400 لیتری ورق 3*5 مدل: VT-TSHW400-5*3
1,911,980
منبع دو جداره افقی ونداد تجهیز 300 لیتری ورق 2*4 مدل: VT-TSHW300-4*2
1,233,820
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 1200 لیتری ورق 4 مدل: VT-OET1200-4
2,748,900
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 3 مدل: VT-OET1000-3
2,079,168
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 2.5مدل: VT-OET1000-2.5
1,679,328
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 4 مدل: VT-OET800-4
1,999,200
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 2.5 مدل: VT-OET800-2.5
1,509,396
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 2مدل: VT-OET600-2
1,019,592 تا 1,199,520
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 3VT-OET500-3
1,289,484
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 400 لیتری ورق 2.5 مدل: VT-OET400-2.5
994,602
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 300 لیتری ورق 2 مدل: VT-OET300-2
649,740
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 250 لیتری ورق 2.5 مدل: VT-OET250-2.5
749,700
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 200 لیتری ورق 3 مدل: VT-OET200-3
719,712
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 200 لیتری ورق 2.5 مدل: VT-OET200-2.5
679,728
منبع انبساط باز ونداد تجهیز 200 لیتری ورق 2مدل: VT-OET200-2
539,784