ایمالز

لیست قیمت مچ بند طبی (6 بهمن)


مچ بند آتل دار طب و صنعت مدل 36700
٪۲۸
۱۸۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار
٪۲۹
۷۵,۰۰۰
۵۳,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مچ بند دست چپ داکتر مد مدل DR-W012
٪۵
۴۴۵,۲۰۰
۴۲۲,۹۴۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ شست بند آتل دار پاک‌سمن 067
٪۱۰
۱۴۳,۰۴۰
۱۲۸,۷۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند دست اپو  Oppo 2984
۳۵۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار بلند با زاویه فانکشنال پاک سمن
٪۱۰
۱۳۷,۴۹۰
۱۲۳,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند Lp مدل 752
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند قابل تنظیم طب و صنعت مدل نئوپرن
٪۵
۱۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
مچ کف بند شست دار پاک سمن
۵۴,۲۴۶ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ شست بند آتل دار تینور کد E-44
۳۰۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار تینور کد E-43
٪۲
۲۴۰,۰۰۰
۲۳۵,۲۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
مچ شست بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن 109
۹۱,۵۴۶ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
شست بند نئوپرنی تامپ اسپایکا پاک سمن 115
۱۰۶,۴۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند کشی اپو کد 2281
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند ال پی  مدل 725 سایز L
۳۲۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند اپو مدل 2184
٪۱۲
۱۸۷,۹۵۰
۱۶۵,۳۳۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار Dr med W022
٪۸
۵۷۴,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند پل دار پاک سمن 011
۵۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند ال پی مدل 776
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند و شست بند آتل دار تینور مدل F-06
٪۳۳
۹۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند تن یار کد 30713
٪۳۷
۷۸,۰۰۰
۴۹,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ کف بند شست دار نئوپرن تن یار tanyar3060
۱۴۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند رایانه تن یار
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
دستکش موبیدرم تووآن
۱,۲۳۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند طبی دست راست اوتی کد 312
۷۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند قابل تنظیم نئوپرن
٪۲۴
۷۰,۰۰۰
۵۳,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند قابل تنظیم با کش دوبل تک سایز
۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند بدون آتل اپو  1084 Oppo
٪۲۱
۹۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کف بند شست دار پاک‌سمن 079
۷۷,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
مچ بند ال پی کد 959 سایز L
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند ال پی مدل 763
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ شست بند آتل دار آدور
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار کوتاه ولکر مدل 42010 WELLCARE
٪۲۸
۵۵۷,۰۰۰
۳۹۹,۹۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
مچ بند طبی الاستیک پاک سمن کد 007
٪۲۴
۴۷,۳۱۰
۳۶,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ و شست بند آتل دار (کد:OPPO (3182
۶۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار با زاویه فانکشنال آدور
٪۱۳
۱۳۵,۰۰۰
۱۱۷,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند نئوپرنی دکتر مد مدل W001
۷۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند کشی حلقه ای-کد2029
۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
شست بند آتل دار-کد2030
٪۳۰
۶۰,۰۰۰
۴۲,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ کف بند آتل دار نئوپرن-کد2032
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
شست بند آتل دار نئوپرن
۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
 مچ بند سوراخ دار
۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
مچ بند طبی پالم مدل GH497
۱۳,۹۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ شست بند آتل دار
٪۴۲
۱۶۵,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
تومان
(۸ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند نئوپرن چیپسو مدل WA075
۷۹,۰۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند طبی قابل تنظیم دالیا مدل M1
٪۱۵
۴۵,۰۰۰
۳۸,۲۵۰
تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
تنیس البو ساپورت نئوپرن طب و صنعت تک سایز
٪۵
۱۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند طبی طب پوش مدل 143
۱۱۴,۹۹۰ تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
مچ بند حوله ای ال پی مدل 660 LP
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار با پارچه سه بعدی سما طب
۴۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ شست بند آتل دار سما طب پاکان
۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار دکتر مد مدل DR-W004 دست چپ
٪۵
۲۴۷,۲۰۰
۲۳۴,۸۴۰
تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند تن‌ یار کد 31023
٪۳۸
۵۸,۰۰۰
۳۶,۰۰۰
تومان
(۱۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند تن‌ یار کد 31503
٪۲۵
۲۰۸,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند نوید کد 186
٪۲۰
۶۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
شست بند دست راست تن یار کد 30413
٪۲۵
۱۱۸,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
شست بند آتل دار الاستیک تن یار tanyar3050
۸۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ شست بند آتل دار اپلون تن یار  tanyar 3160
٪۲۷
۳۳۸,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار الاستیک جدید تن یار tanyar3200
٪۲
۸۹,۰۰۰
۸۷,۲۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار نئوپرن تن یار tanyar3020
۱۶۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
ارتوز شست نئوپرن 36400 طب و صنعت Teb&sanat
۹۱,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
شست بند آتل دار نئوپرن تن یار
۱۱۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار اپلون
۲۰۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند نمدی کد 312
۸۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند آتل دار نئوپرن توان تن کد WA007
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
باند مچ نئوپرن ورنا
۷۶,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند بیورر EM 95 Beurer Manschetten
٪۶
۳,۶۲۹,۲۳۰
۳,۴۱۱,۴۸۰
تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند طبی LK-50
٪۱۳
۳۱,۰۰۰
۲۷,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
مچ بند طبی مدل LK-20
۲۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند مدل 200 کد 25
۲۰,۰۰۰ تومان
(۶ ساعت پیش)
مچ شست بند مدل 142
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۱ ساعت پیش)
مچ بند واسپور مدل E112
۵۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مچ بند طبی  پاک سمن کد 052
٪۲۹
۱۲۵,۰۰۰
۸۹,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت مچ بند طبی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت مچ بند طبی از لیست قیمت مچ بند طبی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر مچ بند طبی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین مچ بند طبی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر مچ بند طبی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۴,۱۱۵ تومان تا ۱۷,۲۵۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های مچ بند طبی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب مچ بند طبی به ترتیب الویت عبارتند از پاک سمن,طب و صنعت,تن یار,ال پی, ...