دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت جوراب طبی (11 آذر)


جوراب واریس جودون پاک سمن 113
(۶ ساعت پیش)
٪۲۵
۱۵۵,۰۰۰
۱۱۶,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
 جوراب آنتی آمبولی ورنا مدل AG
(۶ ساعت پیش)
٪۳۹
۲۷۵,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
جوراب واریس بیخ ران مدی مدل DUOMED-AG
(۱ روز پیش)
٪۲۹
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AT
(۶ ساعت پیش)
٪۴۸
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب دیابت بامبو ورنا
(۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۲۲۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
جوراب افزایش قد سیلیکونی
(۶ ساعت پیش)
۹۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جوراب دیابت پنج انگشتی ورنا
(۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
جوراب واریس بدون کف بالای ران آدور
(۲ روز پیش)
٪۲۶
۱۸۹,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس ورنا مدل BD
(۶ ساعت پیش)
۱۴۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس ورنا مدل BG
(۱ روز پیش)
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جوراب واریس نوید کد 135 AG
(۱ روز پیش)
۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس ال پی مدل 957
(۶ ساعت پیش)
٪۴
۳۴۰,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس جدید تن یار Tan yar 5190
(۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۰۸,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس ورنا مدل AD
(۶ ساعت پیش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جوراب واریس مدل AD
(۱ روز پیش)
۱۰۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس زانوبند طب و صنعت - مدل DF
(۱ روز پیش)
٪۱۲
۱۲۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب آمبولی تن یار L-5100
(۱ روز پیش)
٪۶۶
۲۸۸,۰۰۰
۹۷,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس وریساکس کلاس 2 زیرزانو
(۱ روز پیش)
٪۲۸
۹۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 504 AD
(۱ روز پیش)
٪۸
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب ضد آمبولی بالای ران ورنا ایران
(۱۹ ساعت پیش)
٪۴
۲۷۵,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جوراب ژله ای
(۱ روز پیش)
۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس FREE تن یار مدل AG
(۲ روز پیش)
٪۱۵
۲۳۸,۰۰۰
۲۰۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس نوید کد 135 AF
(۱ روز پیش)
٪۳۸
۱۲۴,۰۰۰
۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس نوید کد 135 BD
(۱ روز پیش)
٪۳۷
۱۱۶,۰۰۰
۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس نوید کد 135 BF
(۱ روز پیش)
٪۳۸
۱۲۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس بدون کف زیر زانو بلند
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۱۶۹,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AG
(۱ روز پیش)
٪۱۱
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جوراب سیگواریس انتهای کشاله ران (CO2/AG/medium)
(۱ روز پیش)
٪۱۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس کف دار بالای ران آدور
(۳ روز پیش)
٪۲۵
۱۸۹,۰۰۰
۱۴۱,۷۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب ضد آمبولی زیر زانو ورنا ایران
(۶ ساعت پیش)
٪۴
۲۳۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس ورنا مدل AG
(۱ روز پیش)
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس ورنا مدل BF
(۱ روز پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جوراب واریس کوتاه تینور مدل I67
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس شلواری دوکاوا
(۲ روز پیش)
٪۱۳
۷۵۵,۰۰۰
۶۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس سماطب پاکان
(۱ روز پیش)
٪۲۰
۱۵۲,۰۰۰
۱۲۱,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس ورنا مدل AF
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس سوئیسی تن یار مدل AF
(۳ روز پیش)
٪۲۰
۴۳۸,۰۰۰
۳۵۰,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جوراب واریس دوکاواس مدل AG II-3
(۶ ساعت پیش)
٪۳۰
۹۹۹,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس بالا زانو فارمد
(۱ روز پیش)
٪۳
۶۷۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس پاک سمن مدل Swiss Design AF
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۲۰۶,۳۰۰
۱۵۴,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس بدون کف بالای زانو طب و صنعت
(۱ روز پیش)
٪۷
۱۳۵,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس با کف زیر زانو کوتاه طب و صنعت
(۱ روز پیش)
٪۱۱
۱۳۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس با کف بالای زانو طب و صنعت
(۱ روز پیش)
٪۱۳
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس اپو Oppo 2891
(۱ روز پیش)
٪۱۶
۹۵۸,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس ورنا پلاس مدل AT
(۶ ساعت پیش)
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس
(۶ ساعت پیش)
٪۲۱
۱۳۵,۰۰۰
۱۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب ضد لخته بالای زانو دوکاوا
(۶ ساعت پیش)
٪۴۳
۲۳۴,۰۰۰
۱۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس مدل AF
(۶ ساعت پیش)
۹۱,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس کفی دار زیر زانو سما طب
(۱ روز پیش)
٪۲۰
۱۲۰,۰۰۰
۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس I-70 تینور
(۲ روز پیش)
۹۹۸,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس نوید کد 135 AD
(۶ ساعت پیش)
۶۶,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس طرح سوئیسی تن یار مدل 5090
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۴۳۸,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب  واریس
(۱ روز پیش)
۱۳۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس ورنا پلاس VERNA Plus AD CCL2
(۶ ساعت پیش)
٪۹
۶۰۰,۰۰۰
۵۴۴,۹۹۹ تومان
فروشندگان (۳)
جوراب واریس بالای ران R.A.F کلاس فشار ۱
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۶۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جوراب واریس زیر زانو AD نرمال پین مد 7070
(۶ ساعت پیش)
٪۱۵
۴۵۶,۰۰۰
۳۸۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت جوراب طبی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جوراب طبی از لیست قیمت جوراب طبی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جوراب طبی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین جوراب طبی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر جوراب طبی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۸۶,۸۲۳ تومان تا ۵۹۵,۰۰۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های جوراب طبی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب جوراب طبی به ترتیب الویت عبارتند از بالای,پاک سمن,طب و صنعت,نوید, ...