ایمالز

لیست قیمت بوفه (13 تیر)


بوفه برنزی و ویترین طرح گل رز سایز کوچک کد ۸۰۴
٪۴
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین مدل درختی
۹,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سرویس بوفه و ویترین مدل K3 از آفتاب
٪۱۰
۱۴,۷۱۶,۰۰۰
۱۳,۲۴۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین کد 50
۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه مدل مینی خورشیدی جدید
٪۹
۳,۲۵۸,۰۰۰
۲,۹۶۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه برنزی و ویترین طرح گل رز کوچک کد ۸۰۲
٪۵
۵,۶۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین بزرگ چوبی کد IGA-300
۷,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین چوبی بیضی کد 77
۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین کد v118
۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل کلبه
۵,۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین کوتاه کد 51
۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سرویس میز و بوفه مدل خمره ای کد K10 از آفتاب
٪۱۰
۱۷,۱۲۰,۰۰۰
۱۵,۴۰۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین بزرگ تک کشو چوبی کد IGA-149
۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه نارینه مدل مینی چراغ دار
٪۲۰
۳,۶۴۶,۰۰۰
۲,۹۲۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه دیواری TOL-008
٪۶
۱,۳۳۲,۴۵۰
۱,۲۴۸,۷۵۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه مدل مینی گل دار
٪۹
۲,۹۶۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سرویس بوفه و ویترین مدل K2 از آفتاب
٪۱۰
۱۶,۰۹۴,۰۰۰
۱۴,۴۸۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
قفسه ویترین مدرن لافت مدل لئون
٪۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۵۰۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین مصری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین مینی کد 53
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین لاکچری کد 52
۱۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین موزه ای چوبی
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه چوبی معرق صندوق دار 154
۵,۶۲۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین بزرگ تک کشو چوبی کد IGA-180
۶,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه نارینه مدل مینی عرض 80
٪۱۰
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۸۴۴,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه نارینه مدل مینی صندوق دار معرق
٪۱۱
۵,۹۷۵,۰۰۰
۵,۳۲۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین DEL-004
٪۱۴
۱,۳۵۶,۷۵۰
۱,۱۶۶,۴۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه برنزی و ویترین طرح گل رز بزرگ کد ۸۰۱
٪۴
۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه برنزی و ویترین طرح گل نقلی کد ۸۰۳
٪۶
۵,۳۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سرویس بوفه و ویترین مدل K1 از آفتاب
٪۱۰
۲۰,۶۷۰,۰۰۰
۱۸,۶۰۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سرویس بوفه و ویترین مدل K6 از آفتاب
٪۱۰
۱۸,۶۵۵,۰۰۰
۱۶,۷۸۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ست بوفه ساعت برنزی طرح گل رز سنگین
٪۴
۹,۹۰۰,۰۰۰
۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین وینه چوب مدل پارادایس
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین کد 8
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین بیضی
۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین کد 57
۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین کد 54
۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین چوبی کد 76
۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
مینی ویترین خراطی ساده برنزکوب
۹,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین کلاسیک چوبی برنزکوب 54
۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین چوبی برنزکوبی 21
۱۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل صدف کد 39
۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل ارژان بدون رابط کد 80
۱۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل روبینا بدون تاج
۹,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین متوسط معرق چوبی کد IGA-0130
۴,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین بزرگ چوبی کد IGA-50
۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بوفه نارینه مدل خورشیدی پایه منبت
٪۱۱
۴,۳۳۲,۰۰۰
۳,۸۶۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
بوفه دیواری TOL-007
٪۱۴
۱,۲۶۶,۳۰۰
۱,۰۸۶,۷۵۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه دیواری AFL-002
٪۱۴
۷۶۱,۴۰۰
۶۵۴,۷۵۰تومان
(۷ روز و ۸ ساعت پیش)
بوفه TOD-003
۱,۳۵۶,۷۵۰تومان
(18 دقیقه پیش)
بوفه دیواری AFL-005
٪۹
۲,۴۹۶,۱۵۰
۲,۲۷۳,۴۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
بوفه دیواری AFD-004
٪۱۲
۱,۰۳۶,۸۰۰
۹۰۸,۵۵۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بوفه DEL-009
٪۲۳
۱,۸۵۴,۹۰۰
۱,۴۳۱,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه AFD-007
٪۱۳
۱,۹۸۴,۵۰۰
۱,۷۱۹,۹۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین آپادانا مدل فلورانس
۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ویترین کلاسیک مدل ابزاری  دو درب
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه کلاسیک مدل ماتا  هیواهوم
۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین پنج طبقه مدل 103
۲,۵۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین فلزی مدل SH 245 از ولنسی
۱۶,۴۹۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سرویس بوفه و ویترین مدل K4 از آفتاب
٪۱۰
۱۷,۳۸۱,۰۰۰
۱۵,۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سرویس بوفه و ویترین مدل K5 از آفتاب
٪۱۰
۱۴,۹۱۱,۰۰۰
۱۳,۴۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ست بوفه ساعت برنزی طرح گل رز کوچک
٪۲
۸,۵۰۰,۰۰۰
۸,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
بوفه برنزی طرح گل رز کوچک کد ۸۰۷
٪۶
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل سزار
۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ویترین کد 19190
٪۲۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
بوفه کف کلاسیک مدل HB2
۲۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین خمره ای
۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
بوفه ویترین طرح گل 90
۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین دو تکه پرکار
۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین خمره ای کد 78
۱۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل مصری کد 79
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین کد v117
۱۰,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل مصری کد 80
۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین کد v111
۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سرویس بوفه و ویترین مدل K15 از آفتاب
٪۱۰
۱۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۶,۵۲۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بوفه چوبی جدید معرق کاری 123
۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین منزل طرح آینه ای مدل شبنم 10
٪۳
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گنجه و ویترین چوبی شبنم
٪۸
۳,۹۷۵,۰۰۰
۳,۶۷۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین آرتا بدون تاج کد 34
۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل فیدا کد 35
۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل غوغا کد 36
۱۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل شیدا باکس خور کد 41
۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل شیدا کد 42
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل شیپوری 170
۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل شیپوری 150
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل زیتون کد 49
۱۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل چنگی کد 59
۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل پریما کد 66
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل آلبا تاج دار کد 81
۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل آلبا کد 82
۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین مدل آرتا تاج دار کد 84
۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
 ویترین مدل نازگل کد 10
۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
دکور استیل ژیکال کد 20
۹,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین استیل ژیکال کد 252
۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ویترین استیل ژیکال کد 47963
۶,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بوفه مدل D3
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۸ ساعت پیش)
ویترین متوسط چوبی کد IGA-130
۴,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ویترین بزرگ دو کشو چوبی کد IGA-160
۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت بوفه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بوفه از لیست قیمت بوفه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بوفه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بوفه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بوفه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸,۰۶۰,۴۶۴ تومان تا ۹,۸۵۱,۶۷۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بوفه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بوفه به ترتیب الویت عبارتند از کلاسیک,آفتاب,--,شبنم, ...