ایمالز

لیست قیمت واکر (13 تیر)


واکر تاشو دو چرخ زیکلاس مد
٪۱۱
۹۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر ساده مدل 245
۱۱۳,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر آلومینیومی تاشو
۴۶۲,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر ثابت گالوانیزه ایبکا
٪۹
۳۲۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
واکر حلزونی چرخدار تاشو آلومینیومی ایبکا
٪۱۰
۵۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
رولیتور مدل s012
۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر تاشو  زیکلاس مد
٪۱۳
۱,۲۴۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
واکر چرخ دار تاشو
٪۱۳
۵۲۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر تاشو چرخ دار آلومینیوم JTS912L-5
٪۳
۵۸۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر تاشو چرخ دار سرو پیکر توس-sarv peykar toos
٪۹
۷۷۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر دو چرخ صندلی دار Two-wheeled walker with seats
٪۴
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
واکر تاشو قدم رو آلومینیومی 913 موژان طب
٪۷
۵۲۹,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر رولیتور چهار چرخ کایانگ 9144
٪۵
۲,۱۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
رولیتور مدل 9146
٪۵
۳,۰۵۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگیره کمکی کد A30
۵۲,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر ویلچر چهارچرخ FS965LH-1
۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر هولی تویز مدل 2107
۲,۱۵۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
واکر تاشو دستگیره دار مدل 01
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دستگیره کمکی کد A40
۵۷,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر تاشو حلزونی ATK
٪۲
۸۵۰,۰۰۰
۸۳۵,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر آلومینیومی تاشو کایانگ 913
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
واکر ویلچر شو همپا
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر چرخدار تاشو مدل 25
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر ثابت آلومینیومی
٪۲
۴۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
واکر تاپ مدیک مدل 9148
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
 واکر تاشو آلمینیومی ساده چینی
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 رولیتر جاپایی دار همپا
٪۲۵
۳,۹۸۰,۰۰۰
۲,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر چرخ دار آلومنیومی
۴۸۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر ثابت گالوانیزه
٪۱۵
۲۷۸,۰۰۰
۲۳۶,۳۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر ثابت گالوانیزه ibkaco
۲۳۱,۶۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر تاشو چرخ دار ATK
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
واکر چرخدار jts مدل sh1002 رولیتر
۴,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر چهار چرخ ایستاشو همپا HAMPA
٪۳
۳,۲۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر مدرج آلومینیوم
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
دستگیره کمکی مدل VS120
۱۲۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
واکر قدم رو چرخ دار 5 -912
٪۹
۵۴۹,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر اطفال چرخ دار 5-912S
٪۵
۵۰۰,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
رولیتر JTS مدل 9146L
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر ساده حلزونی زیکلاس مد
۱,۳۳۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
واکر رولر لیت RJ4300RD
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر JTS مدل 913L
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
رولیتور کد 962
۲,۰۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
واکر ثابت مدرج رنگی برتر
۳۲۹,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
واکر گالوانیزه تاشو WG-113
٪۱۶
۵۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
واکر ساده تاشو مدل 30
۳۵۵,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر چرخ دار ایبکا مدل IBKA-1050
۶۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
واکر مدل LARG_330101 کد 47461
۲۵۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
واکر تاشو کد 48408
۴۳۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر تاشو مدل 330300 کد 47549
۸۴۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
واکر تاشو مدل FS965
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر تاشو مدل WHEEL_S کد 4615
۵۰۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
واکر تاشو کد 48407
۵۴۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگیره سالمندی مدل 30
۲۸۴,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستگیره کمکی کد 33
۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
دستگیره کمکی کد 40
۹۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
واکر تاشو مدل 30
۳۷۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
دستگیره کمکی سالند مدل TELT1
٪۱۲
۶۰۰,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
واکر تاشو مدل 001
۶۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
دستگیره کمکی مدل 90
۱۹۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستگیره کمکی مدل 122
۳۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
واکر تاشو مدل HM
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
دستگیره کمکی سالند مدل TELTP
٪۱۲
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۱۶,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
دستگیره کمکی سالند مدل ST32V120
٪۱۲
۷۱۵,۰۰۰
۶۲۹,۲۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
دستگیره کمکی کد A25
۴۹,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر تاشو زیکلاس مد مدل 8500
۴,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
 واکر تاشو ساده ایرانی Simple folding walker
٪۱
۴۲۰,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر چرخ دار قدم رو 5-912
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
رولیتور 9148L
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر ساده تاشو
۴۶۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر قدم رو KAIYANG 912 چرخ دار
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر چرخدار تاشوی COOPERS
٪۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
 واکر تاشو آلمینیومی دوچرخ چینی
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
واکر آزمد مدل AZMED AZ917L
۶۱۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
واکر چرخدار تاشو گالوانیزه
۴۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
 واکر چهارچرخ بدون جاپایی (ایرانی)
٪۱۷
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر استاندارد بزرگسال
۳۲۴,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
واکر توان افزا چرخ دار اطفال موژان طب
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
واکر مدرج رنگی
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
واکر چرخدار تاشو مدل 20
۵۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
واکر ساده کد 008
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
واکر چرخدار تاشو مدل 001
۴۳۵,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
لیست قیمت واکر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت واکر از لیست قیمت واکر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر واکر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین واکر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر واکر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۱۵۰,۴۳۲ تومان تا ۱,۴۰۶,۰۸۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های واکر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب واکر به ترتیب الویت عبارتند از زیکلاس مد,مد اسکای,سلامت,هولی تویز, ...