ایمالز

قیمت خرید پیستوله برقی و بادی و رنگ پاش (10 تیر)


پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6217
٪۱۴
۹۶۸,۸۰۰
۸۳۲,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418
٪۱۵
۶۶۸,۸۰۰
۵۶۶,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله سایه پاش رونیکس RH-6405
٪۱۶
۶۲۴,۸۰۰
۵۲۲,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله رنگ پاش  آروا کد 3105
٪۱۴
۶۴۹,۸۰۰
۵۵۷,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
پیستوله رنگ پاش بادی RH-6426 رونیکس
٪۱۲
۸۴۵,۰۰۰
۷۴۰,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله برقی 850 وات محک مدل ESG-850
٪۱۵
۱,۵۲۰,۰۰۰
۱,۲۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
پیستوله دو کاسه  GE-70 رونیکس  RH-6428
٪۱۶
۱,۰۹۸,۸۰۰
۹۲۱,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دستگاه ایر براش با پمپ ایربراش اتوماتیک BT-19
٪۱۷
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
پیستوله نووا مدل NTS-2916
٪۵
۶۴۹,۸۰۰
۶۱۷,۳۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله برقی 550 وات توسن مدل 2055ESG
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406
٪۱۷
۷۹۴,۸۰۰
۶۵۹,۶۸۴تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله برقی بوش آلمان PFS 1000
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله سه تنظیم ان ای سی مدل827  NEC
٪۵
۷۸۹,۰۰۰
۷۴۹,۵۵۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
پیستوله بادی وینکس مدل E-70
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
پیستوله بادی اکتیو مدل AC1070
٪۸
۵۱۵,۰۰۰
۴۷۳,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله برقی اکتیو AC-52500
٪۱۸
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پستوله رنگ پاش هیوندای مدل 3060‎-SP
٪۲۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۷۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله برقی چرخدار 750 وات رونیکس مدل 1375T
٪۱۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۵۴۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله بادی SS1202 سوماک
۵,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ایربراش SB-1106A سوماک
۲,۵۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313
٪۱۲
۱,۶۹۸,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله برقی خرطومی 950 وات رونیکس مدل 1395
۴,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله برقی ای جی پی مدل EC021
۴۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایربراش سوماک مدل SB-1108
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله روغن کش، سم پاش و شستشو SF-5032 سوماک
۴۰,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایربراش SB-1106 سوماک
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پیستوله رنگ کاسه زیر وینکس کد G70
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله صفر شویی دیاکو مدل Jet02
۵۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پیستوله برقی رابین مدل 5010
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله نووا  مدل NTS-2715
۷۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Nova NTS 2705 Air Spray Gun
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله فوق حرفه ای سه تنظیم ایتالکو مدل Gloss x1
٪۱۹
۲,۴۶۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله ایربراش مدل AS-07
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله بادی دو کاسه اکتیو مدل AC1070GE
٪۹
۵۳۰,۰۰۰
۴۸۳,۹۳۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایربراش سوماک مدل SB-1101-B
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ایربراش SB-1103 سوماک
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پیستوله رنگ برقی رابین مدل 5020
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله نووا مدل NTS-2918
۶۴۹,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله بادی SS1204 سوماک
۴,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پیستوله بادی SS1203 سوماک
۴,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ایربراش سوماک مدل SB-1102
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پیستوله رنگپاش بادی SS-1109 سوماک
۳,۶۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ایربراش SB-1109 سوماک
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
پیستوله بادی هازت مدل 17-9132
۴,۹۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
رطوبت گیر انتهای پیستوله
٪۲۵
۱۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله نووا مدل NTS-2818
۵۷۹,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315
٪۱۶
۱,۶۹۸,۹۰۰
۱,۴۲۵,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408
٪۱۰
۸۰۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله رنگ HK827 اکتیو   AC-1027
۶۷۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایربراش سوماک مدل SB-1111
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ایربراش سوماک مدل SB-1104
۲,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کنیتکس پاش SS-1182 سوماک
۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ایربراش SB-1201 سوماک
۹۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایربراش SB-1115 سوماک
۲,۵۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پیستوله کنیتکس پاش هیوندای مدل 3560AH
۵۷۵,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایربراش سوماک مدل SB-1107
۲,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله برقی محک مدل ESG-800M
۱,۶۴۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله برقی اکتیو AC-5280E
٪۱۰
۱,۰۸۸,۰۰۰
۹۷۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پیستوله رنگ سایه پاش اسمارت H2001
۶۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مخزن رنگ بادی سوماک 10 لیتری مدل AT-10AFG
۳۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله رنگ آسترو مدل E70-G نازل 1.8
٪۶
۳۵۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله رنگ پاش سایتا مدل RP2000 Saita
٪۲۱
۵۵۰,۰۰۰
۴۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله رنگ شارژی باس مدل JH09Z
۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927-17
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
پیستوله بادی ایرکات مدل ECO AIR/S
۵۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
پیستوله برقی رابین مدل R5010
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-990-16
۶۴۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
پیستوله بادی کاستور مدل CG-4012A
۲,۱۴۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله سایه پاش کاسه بغل مدل 3130 آروا
٪۱۰
۳۹۹,۸۰۰
۳۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ ایربراش APT مدل AT18-2SK2
۹,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایربراش مینی APT مدل AT-206
۱,۴۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پیستوله رنگ فالکون کد 601S
٪۱۲
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۷۲۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
بادپاش لایت مدل LA-1195-4
۹۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
لیست قیمت پیستوله هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پیستوله از لیست قیمت پیستوله کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پیستوله کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پیستوله های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پیستوله های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۱۹۴,۵۰۲ تومان تا ۳,۹۰۴,۳۹۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پیستوله در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پیستوله به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,توسن پلاس,نووا,سوماک, ...