دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت اره دستی (۱۴ بهمن)


اره عمودبر محک مدل JS-600
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
اره رونیکس مدل 3609
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۳۳۵,۸۰۰
۲۷۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
اره رونیکس مدل 3608
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۶۴,۸۰۰
۲۲۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
کمان اره مویی 28 سانتی‌متر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۱
۳۸,۰۰۰
۲۹,۹۹۹ تومان
فروشندگان (۵)
کمان اره مویی نووا مدل NTH2356
(۱ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کمان اره اتومات دیوالت مدل DWHT20547
(۱ ساعت پیش)
٪۸
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کمان اره مویی آلمانی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره ( اره آهن بر ) ایران پتک مدل CF-1011
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
کمان اره لایت مینی حرفه ای HS-2107
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۳۹۹,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اره دستی اسفنج بر
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره رونیکس مدل RH-3620
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اره زنجیری دستی مدل جیبی کد 214
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹
۳۲۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
Sadra کمان اره آهنگری
(۲۳ ساعت پیش)
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره فولادی هرس شاخه
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره مویی مهدوی مدل HSAWm
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۲۰,۰۰۰
۱۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره واستر مدل Vesta VG001
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۹۵,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اره نوکی اس پی مدل SP-1730
(۱ ساعت پیش)
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اره نوکی اس پی 1.6 میلی متر مدل SP-1720
(۱ ساعت پیش)
٪۲
۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کمان اره گروز مدل HF
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۲۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اره چاقویی دسته چوبی کناف  17 سانتی متر
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اره دندانه ریز فروند آلمان ( مدل 1240 )
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره  حرفه ای لایت HS-2101
(۱ ساعت پیش)
۷۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کمان اره ایرانی عقاب
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
الماس شیشه بر فیلبراشنیت مدل 18123
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۸,۰۰۰
۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره استارمکس مدل mt037
(۲۳ ساعت پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره دستی پلاستیکی
(۱ ساعت پیش)
۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اره دم روباهی طول 30 سانتی متر
(۲۳ ساعت پیش)
۱۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره سیمی مدل جیبی کد Z5
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
الماس شیشه بر هامبورگ مدل HAMB-1
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اره رونیکس مدل RH-3621
(۲۳ ساعت پیش)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره باغبانی سامورایی مدل CVR - 6032
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۹۷,۸۱۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره وستا واستر VESTA12
(۵ ساعت پیش)
۲۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اره تاشو مدل سامورایی
(۲۳ ساعت پیش)
۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کمان اره همه کاره
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کمان اره تفنگی مهدوی مدل HSAW
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۳۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره نجاری دستی 40 سانتی متری
(۲۳ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیغ اره آهن بر اولترا مدل Flex
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۶
۱۷,۰۰۰
۱۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره تانوس مدل HF810
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره چوب بر ساوورایی چینی
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۱۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره لیکوتا مدل AKD-40003
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کمان اره مویی مدل KAM-02
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره مویی  ایران پتک مدل GB 101012
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۰۵,۰۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کمان اره لیکوتا مدل AKD-40002
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۵۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره دستی چوب بر منزه شماره 45
(۲۳ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره دستی چوب بر منزه شماره 40
(۲۳ ساعت پیش)
۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره دستی چوب بر منزه شماره 35
(۲۳ ساعت پیش)
۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره رونیکس
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۰۹,۸۰۰
۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اره چوب دستی 30 سانتی متر نیکو
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره آهنبر پارس ایرانی
(۲۳ ساعت پیش)
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره کاستور مدل 1400301
(۲۳ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره آهن بر کد 95
(۱ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره دسته چوبی اصفهان کد 213
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۲
۴۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره اتومات بلزر مدل BL-9918
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
الماس شیشه بر مدل SH3
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مینی کمان اره فورس مدل 66302
(۲۳ ساعت پیش)
۵۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره اینکو مدل 3028
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره دستی  استنلی مدل 288-15-2
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
٪۷
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۱۹۹,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره آهن بری Force 66301
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره Force 66303
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره آهن بر و چوب بر دیوالت مدل DWHT20542-0
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اره تاشو هنسون تولز مدل ALS24
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره واستر مدل VFS018
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره تیز شده مهرگان 40
(۲۳ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره تیز شده مهرگان43
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره دستی samurai
(۲۳ ساعت پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره فارسی بر دستی استنلی مدل 600-20-1
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره افق بر شارژی VONROC
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره یونیور مدل 452-609424
(۲۳ ساعت پیش)
۸۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره چوب بر مدل DCO تیغه 30 سانتی متر
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره کناف بر توتال مدل THWBSW626
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۹
۲۳۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره آیرون مکس مدل IM-HS300B
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره آیرون مکس مدل IM-HS300A
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره آیرون مکس مدل IM-HS301
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره ابزارآلات ایران مدل 001
(۲۳ ساعت پیش)
۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره مویی تخت مدل SL
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیشه بر JOBO مدل 320.0
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳۰
۲۶۰,۰۰۰
۱۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره هیوندای
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
٪۹
۱۱۰,۰۰۰
۱۰۰,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره ۶ اینچ اینکو مدل MHHF1503
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره دستی آهنی
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره کلاسیک آلمانی توسن مدل THF-300C
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره آهنبر ریما مدل A1117
(۲۳ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره عقاب مدل PA 2090
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱۷
۹۵,۰۰۰
۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره فیسکارس مدل sw31
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره نووا مدل NTH-2352
(۲۳ ساعت پیش)
۳۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اره ساورای مدل 2580-SAWORAI
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳۵,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کمان اره تکا مدل 90A
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۹
۱۱۰,۰۰۰
۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 7
لیست قیمت اره دستی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت اره دستی از لیست قیمت اره دستی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر اره دستی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین اره دستی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر اره دستی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷۱۴,۱۱۴ تومان تا ۸۷۲,۸۰۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های اره دستی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب اره دستی به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,محک,نووا,الماس, ...