دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت کف شور (14 آذر)


کفشور برودر مدل BS2010
(۱ ساعت پیش)
۲۷۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
کفشور استیل میراب
(۱ ساعت پیش)
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفشور محک مدل 522
(۱ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفشوی 8192 سیتکو
(۱ ساعت پیش)
۴۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفشور برنجی سه درب 10*10 تکنو
(۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۴۷۵,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفشور فلزی جهانیار رزگلد
(۱ ساعت پیش)
۲۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفشور پارکینگ 15 میراب
(۱ ساعت پیش)
۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کف شور سرامیک خور تمام استیل دوحالته
(۱ ساعت پیش)
٪۹
۳۱۲,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کف شور محک مدل 568
(۱ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفشور جلسومینا مدل 501
(۱ ساعت پیش)
۱۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفشور تمام استیل مدل503
(۱ ساعت پیش)
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفشور محک 10
(۱ ساعت پیش)
۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور میراب مدل خطی کد KH-1240
(۱ ساعت پیش)
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور H051 کرومات
(۱ ساعت پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور کاملا استیل مدل 501
(۱ ساعت پیش)
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفشور تمام استیل مدل502
(۱ ساعت پیش)
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کفشور 30 سانتی متر
(۱ ساعت پیش)
۳۱۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور 10 میراب
(۱ ساعت پیش)
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشوی 10 سانت تک پلاست
(۱ ساعت پیش)
۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کف شور لایدی مدل LD
(۱ ساعت پیش)
۹۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفشور استیل سوپاپ دار ۵۰۴
(۱ ساعت پیش)
٪۳۸
۲۵۹,۲۰۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نماشوی شارژی بایرسان ۱۱ متری
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفشور جلسومینا مدل 502
(۱ ساعت پیش)
۱۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفشور آب استخر ایمکس مدل EM2813
(۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۸۹۰,۰۰۰
۸۰۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور ماکرون مدل خطی 1060
(۱ ساعت پیش)
٪۳۵
۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور فلوردرین مدل TT-801
(۱ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۰۱,۵۰۰
۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور ویسام مدل زیره
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بوگیر کف شور در کد 05
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور کورکن IML مدل MP02041B
(۱ ساعت پیش)
۵۰,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
در کفشور مدل 10CM-6
(۶ ساعت پیش)
۱۰,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
در کفشور مدل  brs
(۱ ساعت پیش)
۱۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور آب استخر ایمکس مدل EM2815C
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۷۸۶,۰۰۰
۷۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور سیتکو کد 8154
(۱ ساعت پیش)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور جلسومینا کد 508 استیل
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور محک مدل floor drain 561
(۱ ساعت پیش)
۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور 15*15 تک پلاست
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۲,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
15x15 OPF کفشور کلاسیک مدل
(۱ ساعت پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
OPF کفشور کلاسیک کد 203 مدل
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
OPF کفشور کلاسیک کد 503 مدل
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور بام  سایز ۲۰×۲۰×۲۰ محک
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۲۵,۰۰۰
۱۱۲,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور فلزی جهانیار طلایی
(۱ ساعت پیش)
۲۳۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
درب کفشور 10 پلاستیکی
(۱ ساعت پیش)
۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشوی 8312 سیتکو
(۱ ساعت پیش)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور استیل ۱۰cm کد ۰۱ کروم
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۴۹,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور مدل VP7
(۱ ساعت پیش)
٪۴۵
۱۲۰,۰۰۰
۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کف شور فیرمر مدل F.D.S
(۱ ساعت پیش)
۱۰۶,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور مدل 8795 سایز 15 سانتی متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور استیل کد 507 سفید اریان فراز
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۲۰۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور خطی کد 633 اریان فراز
(۱ ساعت پیش)
۶۶۷,۴۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور کد 501 استیل اریان فراز
(۱ ساعت پیش)
۱۶۵,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور کلاسیک  مدل 8750
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور 40 سانتی متر کد 001481
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور ایتالیایی 60 سانتی متر کد 001482
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۱۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور لورنزو مدل 2020 نقره ای
(۱۸ ساعت پیش)
٪۱۵
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور سیتکو مدل 8504
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
۴۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور جهانیار مدل 114 استیل
(۱ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفشور محک مدل 524
(۱ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کف شور محک مدل antiodor-522
(۲۱ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور فلوردرین مدل DN-4000819
(۱ ساعت پیش)
٪۳۲
۱۷۵,۵۰۰
۱۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فیلتر کف شور مدل TP-10
(۱ ساعت پیش)
۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور مدل 6165
(۱۸ ساعت پیش)
۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور پیسو مدل FS-LINE
(۱ ساعت پیش)
۱۴۷,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور مدل 012
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۲,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور کد 508
(۸ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
زمینشوی صنعتی و اسکرابر باطری آنا
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور برنجی دو درب کروم مات 10*10 تکنو
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۵
۴۶۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گریل چدنی C250 تقویت شده ۱۳ سانت آرین تکنیک
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۸۷۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
توری کفشور فاضلاب مدل C5 مجموعه پنج عددی
(۱۸ ساعت پیش)
٪۲۱
۲۴,۰۰۰
۱۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور میراب مدل S-11
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور میراب مدل A-15
(۱۶ ساعت پیش)
۱۴۳,۴۷۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور سارانیک مدل S204
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور دوریکا مدل DN-M10
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۸۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فیلتر کف شور مدل دُر
(۱۶ ساعت پیش)
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نماشوی برقی بایرسان 22 متری
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف شور خطی سرامیک خور دوحالته ویسام مشکی
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۶۱۵,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
زیر آب اتومات تیسا کد PU-221S
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
درپوش گاتر پلی آمید 13 سانت
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفشور چدنی بام 3 اینچ
(۱ ساعت پیش)
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گاتر با درپوش ABS – ابعاد 11*13 سانت
(۲۶ روز و ۲ ساعت پیش)
۳۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 11
لیست قیمت کف شور هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کف شور از لیست قیمت کف شور کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کف شور کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کف شور های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کف شور های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۵۶۱,۸۲۴ تومان تا ۴,۳۵۳,۳۴۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کف شور در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کف شور به ترتیب الویت عبارتند از استیل,بدون برند,جاستایم,محک, ...