ایمالز

لیست قیمت کف شور


کفشور H051 کرومات
۴۳۷,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور سرامیک خور طلایی مات 7302
٪۷
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور مدل سرامیک خور
٪۷
۱۲۰,۰۰۰
۱۱۱,۶۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور سیتکو کد 8164
۲۸۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کفشور ماژین مدل کروم
۲۲۳,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کفشور بهین آب کد 002
۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور پارکینگ 15 میراب
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور پارکینگ 20 محک
٪۱۰
۷۸,۰۰۰
۷۰,۳۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور خطی 80 سانتی متر
۵۰۱,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کفشور فلزی جهانیار طلایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور خطی 632 اریان فراز
۴۸۸,۲۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور کد 507 استیل براق
۱۷۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور کد 508 استیل  اریان فراز
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور H048 کرومات
٪۵
۴۰۰,۴۰۰
۳۸۰,۴۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
در کفشور مدل 10CM-3
۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کفشور آب استخر ایمکس مدل EM2815C
۷۷۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور آب استخر ایمکس مدل EM2813
۸۸۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور آب استخر ایمکس مدل EM2830
۲۸۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور کد 441505
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور حبابی 7301 سفید
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور سیتکو کد 8154
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور سیتکو کد 6151
۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور پیسو مدل 1010S
۷۵,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور مدل KS01
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کفشور ماژین مدل طرح گل
۷۹,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور ماژین مدل راه راه
۷۹,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کفشور ماژین مدل دایره
۷۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشور تورینو مدل 2-1560
۱۴۳,۰۰۰ تومان
(۱۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشور بهین کد 002
۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور مدل Arian33/1
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور مدل Arian60
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور مدل Arian33
۳۴۸,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور مدل brass004
۱۸۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کفشور محک مدل floor drain 561
۴۹,۹۹۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور مدل آتن کروم مات
٪۷
۱۲۰,۰۰۰
۱۱۱,۶۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شور مدل رم سفید
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کف شور مدل رم مشکی
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور مدل رم طلامات
٪۷
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور سرامیک خور سیاه
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور مدل آتن طلایی مات
٪۷
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور مدل لیون سفید
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شور مدل لیون مشکی
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شور مدل برنو طلامات
٪۷
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور پلاستیکی 10 در 10
٪۳۰
۱۰,۰۰۰
۷,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور تورینو مدل 1-1210
۱۴۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشور تورینو مدل 2-1130
۱۴۳,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور دوریس مدل 101 پدال
۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شور کرومات برنجی مدل h 040 c
٪۵
۳۵۹,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور مدل هندسی کروم مات
٪۷
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور مدل راه راه کروم مات
٪۷
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
OPF کفشور کلاسیک کد 503 مدل
۹۲,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کفشور بام  سایز ۲۰×۲۰×۲۰ محک
٪۱۰
۱۱۰,۰۰۰
۹۹,۱۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشور sms مدل 8100 کروم
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور 10 میراب
۱۷,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشوی 10 سانت تک پلاست
۶,۵۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور استیل سرامیک خور ۱۵cm کد ۲۵ کروم
۱۸۲,۲۵۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کفشور استیل سرامیک خور ۱۰cm کد ۲۲ کروم
۱۲۸,۲۵۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کفشور برنجی ۱۱cm کد ۲۰ طلایی مات
۳۱۷,۲۵۰ تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور استیل سرامیک خور 40*7 کد ۱۹ کروم مات
۵۰۳,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفشور استیل ۱۱cm کد ۰۵ کروم مات
۱۴۸,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کف شور کارناوا مدل دو درب کروم مات سایز ۱۰*۱۰
٪۷
۱۵۵,۰۰۰
۱۴۴,۱۵۰
تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کف شور کارناوا مدل دو درب کروم براق سایز ۱۰*۱۰
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شور کارناوا طلایی سایز ۱۵*۱۵
٪۷
۴۰۰,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور کد ۰۱۲
۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شور چینی سایز ۱۲*۱۲
۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کف شور benito طلایی سایز ۱۰*۱۰ کد E1130-2
٪۵
۳۸۰,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور benito مدل سرامیک خور کروم براق سایز ۱۰*۱۰ کد E1820
٪۵
۳۹۰,۰۰۰
۳۷۰,۵۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور benito مدل سرامیک خور کروم مات سایز ۱۰*۱۰ کد E1890-1
٪۵
۳۸۰,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور استخر آکوامارین مدل Amor 340
۱,۰۶۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشور استخر آکوامارین مدل Amor 450
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور فیرمیر مدل yln7112-15
۱۸۹,۵۵۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کف شور لایدی مدل LD
۹۷,۵۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کفشور استیل ۱۱ سانت برودر مدل GS2010
۲۶۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور استیل ۱۵ سانت برودر مدل NS1510
۵۳۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کف شور کد 508 سفید  اریان فراز
۱۸۵,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور استیل کد 503 اریان فراز
۱۷۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور استیل کد 507 سفید اریان فراز
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور خطی کد 633 اریان فراز
۵۱۳,۵۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور کد 501 استیل اریان فراز
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور کد 501 اریان فراز
۱۱۳,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کفشور کد 502 براق اریان فراز
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور خطی کد 631 اریان فراز
۴۸۸,۲۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور کد 503 طلایی براق
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور 050 کرومات
٪۵
۴۰۰,۴۰۰
۳۸۰,۴۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور KH045A کرومات
٪۵
۳۵۹,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
تومان
(۹ روز و ۱۴ ساعت پیش)
در کفشور مدل 10CM-5
۱۲,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
در کفشور مدل 10CM-7
۱۰,۷۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کفشور جلسومینا مدل 501
۱۰,۵۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کفشور کاملا استیل مدل 501
۱۱۹,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کفشور تمام استیل مدل502
۱۱۹,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور تمام استیل مدل503
۱۱۸,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کفشور تمام استیل مدل504
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ ماه و ۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
کفشور استخر سرتیکین مدل HD33
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کفشور آب استخر ایمکس مدل EM2812
۷۱۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کفشور آب استخر ایمکس مدل EM2826
۱۶۲,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کفشور 6 اینچ محدب هایوارد مدل: WGX1030
۶۲۳,۰۰۰ تومان
(۱۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کفشور مدل DN-k03
۳۲,۵۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور سرامیک خور سفید 7302
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور هندسی 7303 طلایی مات
٪۷
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کف شور راه راه 7304 مشکی
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۴,۸۵۰
تومان
(۲۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کفشور 30 سانتی متر
۳۱۰,۵۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کف شور حبابی 7301 کروم
٪۷
۱۲۰,۰۰۰
۱۱۱,۶۰۰
تومان
(۹ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کف شور مدل DN-k11
۲۹,۵۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور  کد 9872
۵۶,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کف شور کد R101
۱۲۴,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کفشور پیسو مدل 1010W
٪۵
۳۰,۵۰۰
۲۸,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
لیست قیمت کف شور هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کف شور از لیست قیمت کف شور کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کف شور کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کف شور های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کف شور های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۳۲,۹۲۱ تومان تا ۲۸۴,۶۸۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کف شور در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کف شور به ترتیب الویت عبارتند از محک,شیائومی