ایمالز

لیست قیمت سنگ


سنگ مرمریت مشکی نجف آباد
۲۵۳,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرشی مرمریت کوبیسم 20*40
۹۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مصنوعی کرم لاکچری کد 17
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ مرمریت گلدن بلک کد N44009
۳۶۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ آنتیک نرگس 30*30 سانتی متر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مرمر کرمان کد 21
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مرمر نقده کد 11
۱۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ پله مرمریت صلصالی
۳۹۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر گرانیت سیمین کد 12
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر گرانیت سیمین کد 20
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مرمر نرده ای کد 26
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
اسلب مشکی نجف آباد
۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ پله مرمریت کرم آباده
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ آنتیک فرناز 30*30 سانتی متر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سنگ قبر گرانیت سیمین کد 9
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آنتیک گیوتین کرم طلایی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مرمر هرات کد 32
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر گرانیت برزیلی کد 3
۱۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ گرانیت مشکی نطنز
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ تراورتن تنه درختی آذر شهر
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ گرانیت سفید نطنز
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ تراورتن عباس آباد
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ آنتیک بهار 30*30 سانتی متر
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ آنتیک تارا 30*30 سانتیمتر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سنگ آنتیک شطرنجی 33*30 سانتیمتر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ آنتیک نگار 30*30 سانتیمتر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پایه آیفون سنگی سفید
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پایه چراغ پروانه ای سنگی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
تراورتن رامشه سنگ ژان
۱۸۷,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مرمر کرمان کد 16
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر نانو خارجی کد 34
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر نانو خارجی کد 33
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر ازنا طرح دار کد 27
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبرمرمر کد 8
۱۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۱۲۴,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۱۹۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
۴۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ آنتیک مشکی
۱۰۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سنگ مرمریت صلصالی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ مرمریت کرم اداوی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ پله مرمریت هرسین
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ انتیک تارا رنگی 30*30 سانتیمتر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سنگ آنتیک شقایق 36*30 سانتیمتر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سنگ آنتیک مریم 30*30 سانتیمتر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سنگ آنتیک میترا رنگی میترا
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سنگ آنتیک نگین 30*30 سانتیمتر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
مرمریت آباده امواج
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
مرمریت پرطاووسی کد 11108
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرشی چینی نیریز 35*40
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرشی مرمریت کوبیسم 20*30
۹۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرشی مرمریت کوبیسم 30*30
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرشی کریستال تیشه ای 40*40
۱۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کریستال تیشه ای کد 15102
۱۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آنتیک گیوتین جوشقان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آنتیک گیوتین تنه درختی موج دار
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
آنتیک گیوتین مشکی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آنتیک گیوتین مشکی قهوه ای
۱۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پایه چراغ لانه ای سنگی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
درپوش دیوار تراورتن عرض 15 سانتیمتر
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
درپوش دیوار تراورتن عرض 20 سانتیمتر
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
درپوش دیوار تراورتن عرض 25 سانتیمتر
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پله کریستال تیشه ای کد 26108
۳۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گرانیت سبز درباری کد 12101
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ گرانیت تویسرکان کد 28
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مرمر هرات کد 2
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سنگ قبر گرانیت برزیلی کد 24
۱۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مصنوعی نانو سفید کد 4
۳۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر گرانیت بیرجند کد 5
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر ازنا سفید درجه یک کد 6
۲۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر ازنا کد 7
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سنگ قبر مرمر هرات کد 13
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
نرده سنگی گرد دره بخاری 70
۲۱۷,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
نرده سنگی گرد دره بخاری 60
۱۸۶,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
نرده سنگی گرد دره بخاری 50
۱۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۳۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۱۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میوه خوری سنگ مرمر یونیور
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسلب مرمریت لاشتر
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
بادبر جوشقان ممتاز
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۲۴۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۲۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
لیست قیمت سنگ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سنگ از لیست قیمت سنگ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سنگ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سنگ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سنگ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۶۴۰,۸۲۸ تومان تا ۴,۴۴۹,۹۰۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سنگ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سنگ به ترتیب الویت عبارتند از یونیک,گلدن رز,مروارید