ایمالز

لیست قیمت لولاهای کابینت و درب ساختمانی (5 بهمن)


لولا تخت برادران 1٫5 اینچ
۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا مخفی آی-بی-اف-ام IBFM
۵۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا تخت 1.5 سانت آهنی
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک جک دار کوچک طلایی
۴,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا تخت متری 180 سانت
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا تخت برادران 3 اینچ
۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور آرام بند استیل
۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
جک پمپی نیترو ملونی - melloni
۲۵,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا درب 3.5 بلبرینگی سره پیچ ارس مدل 3.5p
۲۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا 110 درجه ساده 101731 صامت
۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا بدون کلیپس
۱۰,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
زیر سری لوله فلزی سایز 25 ملونی مدل P1016
۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور 270 درجه چینی
۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا تخت استیل 8 اینچ نقره ای
۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور آرام بند توکار
۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک جک دار بزرگ طلایی
۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور شیشه 35 میلی متری آرام بند
۲۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور شیشه 25 میلی متری
۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا پاشنه صامت
۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور آرام بند بلوم
۸۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک فنری نقره ای طول 36 میلی متر
۱۹,۸۹۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کشو میله ای 10 سانتی متر طلایی ایران لولا
٪۳۲
۱۰,۰۰۰
۶,۷۵۰
تومان
(28 دقیقه پیش)
لولا آرام بند N210-IN نایس - nice
۲۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا کابینت 45 درجه Y3333
۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا مدل DP-22 بسته 8 عددی
۱۹۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
لولا قابلمه سرنیزه 4 سارو - Saro
۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا قابلمه سرنیزه 3.5 سارو - Saro
۳۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا قابلمه بلبرینگی برنجی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا تخت 4 بلبرینگی
۳۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا تخت 3 بلبرینگی
۲۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولای درب موتور لیفان 620
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
لولای 3 کمدی توهمی
۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا 4005 ملونی - melloni
۳۲,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
زیر سری بیضی 16 ملونی مدل P1019
۴,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
زیر سری لوله ملونی مدل P1024
۲۳,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا 3/5 بلبرینگی
۳۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا 45 درجه باز
۱۱,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا فانتزی قابلمه 3٫5 اینچ
۶۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا کنج 135 درجه ملونی مدل H4005
۲۳,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور آرام بند بدون کلیپس تماد
۱۱,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا درب و پنجره مدل 2020 AR
۱۳,۶۸۰ تومان
(۲ روز پیش)
لولا 1118 یونی هوپر - Unihopper
۲۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا پمپی A209 بهسازان - Behsazan
۳۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا پمپی B211 بهسازان - Behsazan
۳۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا پمپی D209 بهسازان - Behsazan
۳۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک مخفی استوانه ای 2.5 سانت
۱۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک حلقه دار کوچک زیتونی
۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک تخت 3.5 سانت طلایی
۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
لولا قاب لبه مدل 3.5 اینچ سرنیزه
۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور کنج درجه ای
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور شیشه بلوم
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا پاشنه ساخت ایران
۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور مگنتی فنر برعکس
۱۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
بست گوشه آنتیک کوچک
۱۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک پروانه ای 2.6 سانت طلایی
۲۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک پروانه ای 1.9 سانت زیتونی
۱,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولای در کد 1
۱۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولای آرام بند مدل 001
۲۱,۵۰۰ تومان
(۴ روز و ۴ ساعت پیش)
لولا صامت مدل Master کد 03 بسته 10 عددی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لولا آرام بند مدل FILIPS
۶۷,۴۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا خم آرام بند کلیپس دار مدل 4006
۲۶,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا بدون فنر پایه ثابت مدل 4014 ملونی
۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا پمپی آرام بند کلون
۲۴,۷۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا دوپارچه معمولی سایز 18
۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا دوپارچه معمولی سایز 16
۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا سرنیزه 3/5 نوآوران
۶,۹۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا مخفی 13x60
۳۱۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا مخفی 28x118
۷۵۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مخفی 25x118
۶۷۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا مخفی 16x70
۳۴۳,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
جک طرح HK ملونی - Melloni
۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
جک طرح HKXS ملونی - Melloni
۲۱۵,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک تخت طرح پروانه ای زیتونی
۵,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا پاشنه میلاد طول 60 میلی‌متر
۲۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا پاشنه ام دی اف هفله
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آنتیک تخت سر گرد 12 میلی‌متر طلایی
۲۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا مخفی توکار طلایی قطر 18 میلی‌متر
۱۵۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا تخت آنتیک 90 درجه طول 15 سانتی متر
۶۰,۷۷۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا قابلمه بهریزان مدل DH-50F طلایی
۱۵۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آرامبند سارو مدل HC-006
۳۵,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آرام بند کابینت گراس مدل Timos
۵۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا در تخت سارو سایز 3.5 اینچ زیتونی
۴۹,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کشو میله ای 20 سانتی متر مشکی ایران لولا
۲۳,۱۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کشو میله ای 12 سانتی متر طلایی ایران لولا
٪۱۷
۱۰,۰۰۰
۸,۳۰۰
تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا تخت 4 اینچ گالوانیزه حدید
۸,۴۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا قاب لبه کمدی چپ 3 اینچ عصر صنعت
۷,۴۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آرام بند چوب بدون کلیپس
۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا گازور معمولی چوب
۹,۵۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا آرام بند چوب با کلیپس
۱۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت لولاهای کابینت و درب ساختمانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت لولاهای کابینت و درب ساختمانی از لیست قیمت لولاهای کابینت و درب ساختمانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر لولاهای کابینت و درب ساختمانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین لولاهای کابینت و درب ساختمانی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر لولاهای کابینت و درب ساختمانی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷۷,۱۰۰ تومان تا ۹۴,۲۳۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های لولاهای کابینت و درب ساختمانی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب لولاهای کابینت و درب ساختمانی به ترتیب الویت عبارتند از بهسازان,میلاد,برینگ,ملونی, ...