ایمالز

لیست قیمت سبزی خشک

لیست قیمت سبزی خشک هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سبزی خشک از لیست قیمت سبزی خشک کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سبزی خشک کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
٪14
2,000,080,000
1,720,068,000
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪13
1,650,066,000
1,435,556,100
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪10
1,100,044,000
990,039,600
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
5,500 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪12
12,000
10,590
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪15
8,500
7,225
تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪10
37,500
33,910
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
16,000 تومان
(۶ روز و ۱۱ ساعت پیش)
5,000 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪10
19,200
17,199
تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
7,070 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
6,000 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۷ روز و ۱۱ ساعت پیش)
4,200 تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
5,450 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
8,500 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
8,500 تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪10
8,500
7,690
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪11
15,000
13,320
تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
5,000
4,250
تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪41
19,500
11,500
تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪8
7,500
6,900
تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪11
18,000
15,970
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪18
12,500
10,300
تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
14,000 تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪31
8,500
5,840
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪8
5,000
4,600
تومان
(۶ روز و ۱۱ ساعت پیش)
52,000 تومان
(۱۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪15
21,900
18,615
تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪1
13,500
13,365
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪15
5,600
4,760
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪15
15,000
12,750
تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪15
7,000
5,950
تومان
(۵ ساعت پیش)
7,500 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪10
27,000
24,300
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪5
6,000
5,700
تومان
(۵ ساعت پیش)
7,350 تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
10,030 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪15
8,500
7,225
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
4,100 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪5
2,800
2,660
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪15
13,000
11,050
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪9
9,000
8,170
تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
3,950 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
3,950 تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
3,950 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
3,950 تومان
(۱ ماه و ۱۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
9,500 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
13,000 تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
9,500 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
13,000 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪14
2,000,080,000
1,720,068,000
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪15
7,000
5,950
تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
35,000 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
37,000 تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪10
12,000
10,800
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)