ایمالز

لیست قیمت سبزی خشک

لیست قیمت سبزی خشک هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سبزی خشک از لیست قیمت سبزی خشک کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سبزی خشک کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
8,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
5,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪8
6,500
6,000
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
20,500 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
33,100 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
33,100 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
14,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪15
7,500
6,375
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
16,150 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
11,000 تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪15
10,500
8,925
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
5,200 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
24,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
16,150 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪10
8,250
7,425
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
٪15
11,500
9,775
تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
10,100 تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
16,150 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪2
24,500
24,010
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
26,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
5,520 تومان
(۱۰ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪15
13,000
11,050
تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪15
7,500
6,375
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
19,800 تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪4
7,000
6,720
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪13
30,000
26,000
تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
18,450 تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
18,450 تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
25,500 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
22,000 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
25,500 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
23,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
23,000 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
25,500 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
23,000 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
62,750 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
31,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
17,900 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪15
4,900
4,165
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
5,500 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
6,500 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
8,800 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
7,000 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
4,700 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪20
10,000
8,000
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
19,700 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪9
5,500
5,000
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
9,500 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
7,600 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪20
10,000
8,000
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
24,000 تومان
(۱۴ روز و ۷ ساعت پیش)
٪2
10,500
10,290
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱۵ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
11,800 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
5,500 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
5,800 تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)