ایمالز

لیست قیمت سبزی خشک

لیست قیمت سبزی خشک هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سبزی خشک از لیست قیمت سبزی خشک کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سبزی خشک کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
18,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪10
80,000
72,000
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪6
9,000
8,500
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪6
68,000
64,000
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪10
60,000
54,000
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
144,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪10
60,000
54,000
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
18,900 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
17,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
7,800 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
72,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
27,900 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪8
4,900
4,500
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪20
22,000
17,600
تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪30
9,250
6,500
تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
29,900 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
15,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪15
36,000
30,600
تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪17
60,000
50,000
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪15
40,000
34,000
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
28,000 تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
24,000 تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
160,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪10
60,000
54,000
تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
34,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪17
12,000
10,000
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
5,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
27,000 تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
30,500 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
7,470 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪10
15,000
13,500
تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪10
15,000
13,500
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
13,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
27,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪29
14,000
10,000
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪21
38,000
29,900
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
٪4
25,000
24,000
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
17,500 تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
8,500 تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
7,800 تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪10
5,000
4,500
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
31,000 تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
31,000 تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪9
22,000
20,000
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
29,900 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
41,400 تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
27,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
54,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
63,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
35,000 تومان
(۱۰ روز و ۱۵ ساعت پیش)
9,500 تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
35,000 تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪10
21,000
18,900
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
42,000 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
22,000 تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
18,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
36,000 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
32,000 تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
32,000 تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
7,500 تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
12,800 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
16,650 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
11,250 تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪14
13,490
11,601
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)