ایمالز

لیست قیمت شیر فلکه


شیر زانو رادیاتور گرما
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر زانو رادیاتور سامین
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیرفلکه کامل نمره 32 آذین
٪۲۰
۱۰۸,۱۴۰
۸۷,۰۵۲
تومان
(۱ ساعت پیش)
شیرفلکه کامل آذین سایز 20 (40808)
٪۱۹
۴۷,۲۳۰
۳۸,۰۲۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر پیسوال کلیدی قهرمان
٪۱۲
۱۱۰,۰۰۰
۹۶,۸۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر پیسوال فلت قهرمان مدل BSK-4090
٪۱۰
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر پیسوال کاستا قهرمان
٪۱۲
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر پیسوار فلت قهرمان
۱۲۸,۲۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر پیسوار 1/2 ریابی
۳۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر پکیجی 3/4 تکسا
۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر پکیجی 3/4 استارکو
۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیرفلکه کامل نمره 25 آذین
٪۱۹
۷۱,۲۵۰
۵۷,۳۵۶
تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر فلکه سوزنی سیتکو کلاس 100
٪۳۲
۱۸۴,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر گاز آذران مدل 101
٪۳۶
۶,۶۷۰,۰۰۰
۴,۲۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر پیسوار  1.2 کسری
٪۲۰
۸۲,۰۰۰
۶۶,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 3/4 اینچ
۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر یکطرفه مه پاش
۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر پکیجی 1/2 استارکو
۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
شیر گاز حقیقی مدل MOP5 سایز 3/4 اینچ
۸۴,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شیر رادیاتور سفید کد 160
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر رادیاتور زیتونی کد 190
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر رادیاتور کروم مات کد 220
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیرفلکه 45 درجه نمره 25 آذین
٪۲۰
۹۷,۳۲۰
۷۸,۳۴۲
تومان
(۱ ساعت پیش)
شیرفلکه کامل نمره 20 پویا
٪۲۰
۱۹,۳۰۵
۱۵,۴۴۴
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر پیسوار فیلتردار 3/8 شودر
٪۱۶
۵۴,۹۰۰
۴۶,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر فلکه آب مدل DN-S9925
۳۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر فلکه سوزنی سیتکو کلاس 150
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر زانویی کوپلی آذران 142
٪۳۵
۷,۵۱۰,۰۰۰
۴,۹۱۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای آذران مدل 128
٪۱۳
۷,۹۵۶,۰۰۰
۶,۹۴۱,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
شیر های فیلتر دار آذران مدل 134
٪۲۳
۷,۹۱۰,۰۰۰
۶,۰۸۶,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
شیر شلنگی دسته فلزی آذران مدل 125
٪۱۱
۶,۰۳۸,۰۰۰
۵,۳۷۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر آبی آذران مدل 113A
٪۳۰
۵,۸۷۷,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
شیر رادیاتور آذران مدل B139
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر گاز آذران مدل 102C
٪۱۶
۴,۵۸۰,۰۰۰
۳,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر گاز آذران مدل 114A
٪۲۱
۶,۵۴۰,۰۰۰
۵,۱۴۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر گاز آذران مدل 101C
٪۱۴
۶,۶۷۵,۰۰۰
۵,۷۱۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
پیسوار 3/8 راسان مدل ماهسان
۴۸,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر پیسوال ساچمه ای قهرمان مدل BSK-4091
٪۱۰
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
شیر پکیجی 1/2 تکسا
۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر رادیاتور مشکی کد 180
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر رادیاتور سفید کد 230
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر رادیاتور کروم 1/2 اینچ کد 120
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر رادیاتور طلایی 1/2 اینچ کد 170
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر رادیاتور طلایی کد 150
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر رادیاتور ساتن کد 210
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
شیر پیسوار افرا سایز 3/8 بسته 2 عددی
٪۵
۷۸,۰۰۰
۷۴,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه ثابت phoenix مدل 7001
٪۴
۲۷۵,۰۰۰
۲۶۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر فلکه مدل Tiab 04
۴۴,۰۰۰ تومان
(۱۷ ساعت پیش)
شیر فلکه مدل tiab 03
۵۵,۰۰۰ تومان
(۱۷ ساعت پیش)
شیر پیسوال سهندمدل لباسشویی سایز1/2*3/4
۹۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شیر پیسوال فیلتردار سهند مدل 1/2*1/2
۷۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شیرفلکه کامل نمره 25 پویا
٪۲۰
۲۸,۷۴۶
۲۲,۹۹۶
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیرفلکه کامل نمره 32 پویا
٪۲۰
۴۴,۳۶۸
۳۵,۴۹۴
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر پکیج آذر مدل S12
۵۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
شیر یکطرفه فنری آذران 105
٪۵۱
۶,۷۱۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۸ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر زانویی آذران مدل 130
٪۱۹
۸,۰۳۰,۰۰۰
۶,۵۴۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر پکیجی آذران مدل 107
٪۱۴
۳,۲۶۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۸ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر های پیسوار فیلتردار آذران مدل 123
۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر های فیلتر دار آذران مدل 135
٪۲۴
۸,۵۱۰,۰۰۰
۶,۴۷۸,۰۰۰
تومان
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر شلنگی دسته فلزی آذران مدل 141
٪۵
۶,۷۴۰,۰۰۰
۶,۳۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر ماشین لباسشویی آذران مدل 119
۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر کالکتور آذران مدل 127
٪۳
۳,۹۱۶,۰۰۰
۳,۸۱۸,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر کالکتور آذران مدل 140A
۵,۰۳۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر کالکتور آذران مدل 115
٪۲۱
۵,۰۹۹,۰۰۰
۴,۰۴۵,۰۰۰
تومان
(۹ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر آبی آذران مدل 112A
٪۳۰
۶,۳۷۰,۰۰۰
۴,۴۳۰,۰۰۰
تومان
(۹ روز و ۵ ساعت پیش)
شیر رادیاتور آذران مدل B138
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر آبی آذران مدل 132
۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر آبی آذران مدل 117
٪۲۵
۶,۴۷۸,۰۰۰
۴,۸۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر آبی آذران مدل 116
٪۹۴
۶,۲۸۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت شیر فلکه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت شیر فلکه از لیست قیمت شیر فلکه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر شیر فلکه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین شیر فلکه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر شیر فلکه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۴۵۶,۴۶۱ تومان تا ۱,۷۸۰,۱۲۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های شیر فلکه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب شیر فلکه به ترتیب الویت عبارتند از قهرمان,شودر,کسری,درخشان, ...