دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت شیر فلکه (11 آذر)


شیر زانو رادیاتور گرما
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۶۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
شیر پیسوال کاستا قهرمان
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۷۳,۰۰۰
۱۵۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
شیر آبی آذران مدل 113A
(۲۳ ساعت پیش)
۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر پیسوال کلیدی قهرمان
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۳۳,۰۰۰
۱۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
شیر پیسوال فلت قهرمان مدل BSK-4090
(۵ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۷۳,۰۰۰
۱۵۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
شیر آبی آذران مدل 117
(۲۳ ساعت پیش)
۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر فلکه سوزنی سیتکو کلاس 100
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۲
۲۴۸,۵۰۰
۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر پیسوار 1/2 ریابی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۵۵,۸۰۰
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر زانو رادیاتور سامین
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۸۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر پکیجی 3/4 تکسا
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۸۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر یکطرفه فنری آذران 105
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸۸
۵۸۹,۰۰۰
۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر شلنگی دسته فلزی آذران مدل 125
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۱
۱۱۷,۰۰۰
۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر آبی آذران مدل 116
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹۹
۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیرفلکه کامل نمره 32 آذین
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر پیسوار  1.2 کسری
(۱۸ ساعت پیش)
٪۲۵
۴۱,۰۰۰
۳۰,۷۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر پیسوار فیلتردار ۱/۲ درخشان
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۵۰,۰۰۰
۱۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر زانویی آذران مدل 130
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۶
۲۳۴,۰۰۰
۱۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر کالکتور آذران مدل 127
(۴ روز پیش)
٪۹۲
۹۴۱,۰۰۰
۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر کالکتور آذران مدل 140A
(۲۳ ساعت پیش)
۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر کالکتور آذران مدل 115
(۴ روز پیش)
٪۵۳
۹۸,۰۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر گاز آذران مدل 114A
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸۱
۹۸۵,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر گاز آذران مدل 101C
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۳۳
۱۶۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر پیسوار فلت قهرمان
(۱۸ ساعت پیش)
۱۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیرفلکه کامل نمره 25 آذین
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر فلکه سوزنی سیتکو کلاس 150
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۲۸
۲۶۳,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر آبی آذران مدل 132
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر فلکه کیز ایران مدل کشویی 1 اینچ
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۳۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر فلکه مدل 150 سایز 1 اینچ
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی کلاس 150 سایز 8 اینچ کد 068
(۲۳ ساعت پیش)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز 3 اینچ کد 247
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر پکیجی 1/2 تکسا
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر انشعاب 16*1/2
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر پکیجی 1/2 استارکو
(۲۳ ساعت پیش)
۴۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر پکیجی 3/4 استارکو
(۴ روز پیش)
٪۶
۸۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر زانویی کوپلی آذران 142
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر پکیجی آذران مدل 107
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۱
۵۴,۰۰۰
۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر های فیلتر دار آذران مدل 135
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۳
۱۶۵,۰۰۰
۹۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر های فیلتر دار آذران مدل 134
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۲
۱۵۳,۰۰۰
۸۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر شلنگی دسته فلزی آذران مدل 141
(۴ روز پیش)
٪۳۶
۱۳۰,۰۰۰
۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر ماشین لباسشویی آذران مدل 119
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیر آبی آذران مدل 112A
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۶۴
۱۸۶,۰۰۰
۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر رادیاتور آذران مدل B139
(۲۳ ساعت پیش)
۸۶,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر گاز آذران مدل 101
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹۸
۴,۵۹۸,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پیسوار 3/8 راسان مدل ماهسان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر آب شلنگی ۱/۲ دسته گازی برنجی کد 1051
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر کشویی زبانه لاستیکی کد 060
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر پروانه ای فلنجی PN16 سایز ۵ اینچ
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر نیمه اتوماتیک 1*3/4
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر یکطرفه مه پاش
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیرفلکه 45 درجه نمره 25 آذین
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر فلکه کشویی 2 اینچ 10 بار وگ ایران
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۶۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر گاز آذران مدل 102C
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۵
۱۱۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر فلکه مدل 125 سایز 1 اینچ
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بالاتنه شیر سرشیر ۱/۲ شیر برنجی کد 1055
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر کشویی زبانه لاستیکی (GSF) کد 061
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی کلاس 150 سایز 2 اینچ کد 062
(۱۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی کلاس 150 سایز 3 اینچ کد 063
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی کلاس 150 سایز 4 اینچ کد 064
(۲۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی کلاس 150 سایز 12 اینچ کد 0101
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر پروانه ای فلنجی PN16 سایز ۱۶ اینچ
(۲۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر پروانه ای فلنجی PN16 سایز ۱۸ اینچ
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز 4 اینچ کد 249
(۸ روز و ۲۱ ساعت پیش)
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز 5 اینچ کد 250
(۲۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز 6 اینچ کد 252
(۲۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز 8 اینچ کد 254
(۱۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی کلاس 150 سایز 1.22 اینچ کد 257
(۲۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوپاپی فاراب کد 260
(۱۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز 2 اینچ کد 263
(۲۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3
لیست قیمت شیر فلکه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت شیر فلکه از لیست قیمت شیر فلکه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر شیر فلکه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین شیر فلکه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر شیر فلکه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۱۹۹,۵۰۹ تومان تا ۲,۶۸۸,۲۸۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های شیر فلکه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب شیر فلکه به ترتیب الویت عبارتند از شودر,قهرمان,سیتکو,کسری, ...