دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت میز کار (۱۴ بهمن)


میز نقشه کشی مدل TGA-12080 سایز 120×80 سانتی متر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میز کار ال سمت چپ ایکیا مدل BEKANT
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
میز نقشه کشی شیدکو سایز 150*100
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۳,۷۵۰,۰۰۰
۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میز نقشه کشی شیدکو سایز 90*60
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
میز نور مهندسی شیدکو
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میزنور پایه قایقی 50-70
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۴۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صفحه میز ایکیا مدل BEKANT ابعاد 80×160 سانتیمتر
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میز کار استیل 1 متری
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز نور طراحی 50 × 70
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۸۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز نور پایه قایقی70-100
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز نور مهندسی سایز80*120 مهرآورصنعت
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چند کاره ایکیا مدل IDASEN
(۲۳ ساعت پیش)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میز کار گروهی پایه فلزی چهار نفره کد G137
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز نقشه کشی شیدکو سایز 120*80
(۱ ساعت پیش)
٪۳
۳,۱۵۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز نور سایز سایز 80*100 برتر
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار هزبرن مدل 1411G
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۳
۱۳,۹۸۶,۰۰۰
۱۳,۵۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
برد نقشه کشی MDF پارسیان برد(90*60)
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۷۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ102
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵,۰۶۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نقشه کشی مهندسی صادراتی شیدکو (70*100)
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار مهندسی مهدوی مدل  WT
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۶
۲۸,۱۴۷,۰۰۰
۲۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نور شیدکو سایز 70*100
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نور شیدکو سایز 70*50
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۳
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نقشه کشی شیدکو سایز 100*70
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز نور سایز 50*70 برتر
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نور مدل سحر کد 123 سایز 84x60 سانتی متر
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زیر لپ تاپی و میز دورکاری مدل Kamoja
(۱۶ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۴۰۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز کار کاربردی کد G154
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز کار کامپیوتر کد G152
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز کار گروهی مدرن کد G 133
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار گروهی سه نفره کد G134
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار گروهی دو نفره مدرن کد G-135
(۱۰ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز چرخ خیاطی SMDJ101
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵,۰۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ103
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵,۱۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز گروهی کار اداری G131
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار گروهی اداری کد G108
(۱۰ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز نقشه کشی مهندسی سایز 90×60 کد sin60
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نقشه کشی مهندسی سایز 120×80 کد sin61
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزپایه پروفیلی 120*60 ( استاتیک ) MDF کد T121Sبنیزان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۳۸۵,۰۰۰
۱,۲۴۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزپایه پروفیلی 120*80 ( آبکاری ) MDF کد T120بنیزان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۹۶۰,۰۰۰
۱,۷۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزپایه پروفیلی بلند 160*80 ( استاتیک ) MDF کد T123Sبنیزان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۸۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز ترمو وود پایه فلزی آلپر مدل NHL-503iW
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۱
۵,۷۹۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز حرفه ای لپ تاپ آلپر مدل PRT-500iP
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز مخصوص فارسی بر اینهل مدل UUG 190
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۳,۴۵۰,۰۰۰
۳,۱۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز اره میزی بوش مدل GTA 600
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۱
۴,۳۹۹,۲۱۶
۳,۴۸۵,۵۳۳ تومان
فروشندگان (۱)
میز نقشه کشی و نور کد6756
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزنقشه کشی 80-120
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزنقشه کشی70-100
(۲۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نور طراحی 80×120
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز آموزشی دو نفره مدل 626 صنایع نظری
(۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نقشه کشی سایز 70 * 100 با پایه قایقی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۱۰۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نقشه کشی سایز 120 * 80 با پایه قایقی
(۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۴۳۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کارگروهی فرامین مدل 046F
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱۹,۵۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار استیل 1.5 متری
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار استیل 2 متری
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار کارگاهی مدل nyx125
(۲۳ ساعت پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار کارگاهی مدل تاشو4M
(۲۳ ساعت پیش)
۸۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نور کارنو کد CSS 02
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نور کارنو کد CSS 01 سایز 38x48 سانتی متر
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۹۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزکار کارگاهی HEZBURN کد  H1411G
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزکار استیل 190 سانتی کد 1
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزکار 150 سانت استیل کد 1
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز گروهی راما مدل ODCR12
(۱ ماه و ۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز گروهی راما مدل ODCR13
(۱ ماه و ۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز خیاطی کد DQP06
(۲۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز خیاطی کد DQP05
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴,۸۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز تاشو مدل هرمس
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار گروهی سایز 60*90 کد S004
(۱۹ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار اشتراکی کد G151
(۱۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار دو نفره همراه باکس گیاه کد G136
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار گروهی ۴ نفره کد G143
(۱۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار گروهی SDJ349
(۱ ماه و ۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۵,۱۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ100
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴,۸۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ104
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ105
(۱ ماه و ۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴,۸۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ106
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵,۱۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ107
(۱ ماه و ۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۰۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ108
(۱ ماه و ۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۰۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ109
(۱ ماه و ۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۸,۳۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ110
(۱ ماه و ۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چرخ خیاطی SMDJ111
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶,۳۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار ۳ نفره کد G148
(۱۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار اداری کد K330
(۱۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار تیمی کد G153
(۱۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار تعمیرات کد S006
(۱ ماه و ۲۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار گروهی کاربردی کد G129
(۱۰ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار گروهی فلزی کد G132
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز کار دو نفره کد G113
(۱۰ روز و ۷ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز استیشن کار  کد S003
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزپایه پروفیلی 120*80 ( استاتیک ) MDF کد T120Sبنیزان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۷۱۰,۰۰۰
۱,۵۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میزپایه پروفیلی بلند 160*80 ( آبکاری ) MDF کد T123بنیزان
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۲۹۵,۰۰۰
۲,۰۶۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نور مهندسی صادراتی شیدکو (100*70)
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز نور مهندسی صادراتی شیدکو (70*50)
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز فلزی تونت آلپر مدل TIS-500iW
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4
لیست قیمت میز کار هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میز کار از لیست قیمت میز کار کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میز کار کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین میز کار های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر میز کار های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷۰۷,۴۳۵ تومان تا ۸۶۴,۶۴۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های میز کار در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب میز کار به ترتیب الویت عبارتند از بوش,هزبرن,مایا,استیل, ...