دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت قلم ساختمانی (11 آذر)


قلم نوک تیز پنج شیار رونیکس مدل RH-5020
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۷۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
قلم نوک پهن شش گوش رونیکس مدل RH-5019
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
قلم تخریب 4 شیار رونیکس 5024 ronix
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
قلم پنج شیار نوک پهن رونیکس مدل RH-5022
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۸۹,۸۰۰
۱۶۸,۹۲۲ تومان
فروشندگان (۴)
قلم شش گوش بوش 2608690106
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۱,۲۵۰,۰۰۰
۹۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم شش گوش نوک تیز رونیکس مدل RH-5026
(۷ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۵۹,۸۰۰
۱۴۲,۲۲۲ تومان
فروشندگان (۳)
قلم بنایی سر تخت 25 سانتی متری
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم شش گوش زانکو مدل ZSP-1729
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم بنایی 40 سانت
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم 4 شیار تخت بوش sds plus bosch
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۴۹,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم تخریب شش گوش  نوک تیز مدل 15 کیلویی ونوس
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۷
۳۲۴,۵۰۰
۳۰۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم شش گوش زانکو مدل ZSP-1741
(۷ ساعت پیش)
۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ست قلم چهار شیار بوش مدل 2607019159
(۲ روز پیش)
٪۸
۱,۸۳۰,۰۰۰
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم پنج شیار نوک پهن بوش مدل 1618600203
(۲ روز پیش)
٪۸
۷۲۰,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم شیارزنی 4×150 ایران پتک مدل LG 0410
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۹۴,۰۰۰
۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شیارزنی 5×150 ایران پتک مدل LG 0510
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۹۴,۰۰۰
۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم ساختمانی چهارشیار نوک تیز RT17mm
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۸
۱۸۵,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش بیلی مدل 1304سایز 40
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۳۳
۸۹۰,۰۰۰
۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم کاردی ایران پتک مدل LQ 1060
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۵۵,۰۰۰
۱۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم بنایی مهدوی مدل CH
(۳ روز پیش)
٪۱۲
۵۲,۰۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم بنایی  ایران پتک مدل LA-10
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۱۵,۰۰۰
۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم 5 شیار بوش 40 س مدل تخت sds max 40 mm
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۳۲
۵۳۴,۲۶۱
۳۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم سر پهن ایران پتک ( قلم بنایی ) مدل LD-10
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۵۵,۰۰۰
۱۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم بنایی سر تخت 20 سانتی متری
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم پنج شیار نوک پهن موتا مدل MO-18-280-20
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۷۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم پنج شیار نوک تیز موتا مدل MO-18-280
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۷۸,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم بنایی مهدوی 40 سانتی متر
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۸۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت DWA0808
(۲ روز پیش)
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم پیکور خود تیز شو شفت ۲۲ میلی متر
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۹۴۰,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم ضربه خور تیز DLTC
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۵
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش نوک تیز ونوس دی اس اچ مدل V 17
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۹
۱۵۴,۰۰۰
۱۳۹,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم بتن کن شش گوش مدل الفنت کد YP-17-600-25MM
(۷ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۲۰,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم بتن کن مدل الفنت کد YP-30-600-35MM
(۷ ساعت پیش)
٪۴۸
۸۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم سرامیک بر مدل داگ کد YPUN-015CM
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم پنج شیار بتن کن مدل YPROCK5-1840025 سایز 400 میلیمتر
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۹
۲۴۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم با مقطع هشت پر سایز 18×350 ایران پتک مدل Iran Potk LB 1710
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۵۷,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قلم ۲٫۵ دسته چوبی REMOND
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم چکش زانکو مدل ZST-1340
(۳ روز پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم پنج شیار موتا مدل 280-18
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم چهار شیار هامیران مدل HAM14×250×25
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم بنایی مدل ART-GHL-D30 سایز 30 سانتی متر
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۶۹,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم مو 3  اینچ نورس
(۵ روز پیش)
۵۶,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم تخریب لبه تخت اینکو مدل 812512
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست قلم تخریب 18 کیلویی محک مدل 2617501
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
٪۵
۱,۶۷۰,۰۰۰
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش نوک تیز رونیکس مدل RH-5018
(۲ روز پیش)
٪۱۵
۳۴۹,۸۰۰
۲۹۷,۳۳۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم پنج شیار نوک پهن ونوس دی اس اچ مدل V 1850600
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۸
۳۱۶,۸۰۰
۲۹۲,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم تخریب نوک تیز چهار شیار 2609390576 بوش
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم چهار شیار نوک پهن موتا مدل MO-14-250-20
(۱۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۳۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم چهار شیار 20CM تیز بوش
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۱۹۸,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش دیوالت DW6947
(۴ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش سر تخت دیوالت DW6948
(۲ روز پیش)
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش سر تخت پهن دیوالت DW6946
(۴ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم سرتخت پیکور دیوالت  DT6929
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش سر تخت دیوالت DW6945
(۴ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت DT8088
(۴ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت DT8087
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم مثلثی NWS آلمان
(۱ ماه و ۸ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش سر تخت دیوالت DWA0811
(۴ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قلم شش گوش سر تخت دیوالت DWA0812
(۴ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سوهان تخت 8 چوب ساب
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت قلم ساختمانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت قلم ساختمانی از لیست قیمت قلم ساختمانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر قلم ساختمانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین قلم ساختمانی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر قلم ساختمانی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۲۳,۷۴۷ تومان تا ۳۹۵,۶۹۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های قلم ساختمانی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب قلم ساختمانی به ترتیب الویت عبارتند از ایران پتک,رونیکس,بوش,ونوس, ...