دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت تهویه سرمایش و گرمایش (12 آذر)


Pars Khazar FH2000P Heater
(۴ ساعت پیش)
٪۱۷
۸۳۶,۰۰۰
۶۹۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴۸)
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۳,۰۳۰,۰۰۰
۲,۷۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
Absal 481 Heater
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
Absal 431 Gas Heater
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۵۱۹,۰۰۰
۱,۳۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
آبگرمکن بوتان مدل B4118 توربو
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۳,۳۰۷,۲۶۰
۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
Hisense HRH-12TQ Air Conditioner
(۴ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۲,۶۹۱,۳۰۰
۱۰,۴۹۱,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TM
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۱۰۴,۰۰۰
۹۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
butane Parma 24RSI
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۶)
Polar 20KN
(۴ ساعت پیش)
٪۱۶
۱,۸۵۹,۰۰۰
۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
بخاری گازی نیک کالا مدل مرجان MN12
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۳,۴۲۲,۰۰۰
۳,۰۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
Parskhazar TM2000
(۴ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
کولر گازی 24000 گرین مدل GSW-H24P1T1/R1
(۴ ساعت پیش)
٪۱۷
۲۷,۶۵۰,۰۰۰
۲۲,۹۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
بخاری گازسوز آفتاب نیک کالا مدل AF18
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۳,۸۱۸,۰۰۰
۳,۴۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
Iran Radiator  L36FF
(۴ ساعت پیش)
٪۷
۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
کولر گازی گری 30000 مدل G4 Matic H30C3
(۴ ساعت پیش)
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
Hisense HIH-24TG Air Conditioner
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
کولر گازی هایسنس مدل 30000 HRH-30TQ
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۲۷,۹۹۶,۰۰۰
۲۶,۵۹۶,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
رادیاتور پنلی لورچ پربازده 100 سانتی متر PKKP22-100
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۱,۵۵۴,۰۰۰
۱,۴۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
Pars Khazar CH 2000TL Heater
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
Hisense HRH-18TQ Air Conditioner
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
بخاری دیواری حمام اراسته مدل A _WHA2200
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۴۶۵,۰۰۰
۴۴۱,۷۵۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
Pars Khazar ES4010 Fan
(۴ ساعت پیش)
٪۲۷
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
Nicala KN-16 Heater
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۳,۷۷۰,۰۰۰
۳,۳۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
B4218i Turbo
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۳,۶۵۵,۱۹۰
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
کولر گازی ال جی مدل M24AKH.SK2
(۴ ساعت پیش)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
Pars Khazar SH2000M Heater
(۴ ساعت پیش)
٪۱۵
۱,۰۸۹,۰۰۰
۹۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
کولر گازی 18000 گری مدل S4 matic-J18H1
(۴ ساعت پیش)
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
Pars Khazar FSR-ADO Fan
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۳)
energy 5500 EC5.5
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۱۰,۴۴۲,۲۰۰
۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
Lorch Herma 24
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۱۲,۱۲۲,۰۰۰
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
کولر گازی 12000 اینورتر گرین مدل GWS-H12P1T1A
(۴ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۵,۱۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)