ایمالز

لیست قیمت ساندویچ ساز


ساندویچ ساز 5 کاره مایر مدل MR- 3013
٪۲۲
۲,۱۳۳,۰۰۰
۱,۶۷۳,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز دلونگی مدل DELONGHI SW12AB.S
٪۷۱
۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۱۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز فکیر fakir valery
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
Delmonti DL750 Sandwich Maker
٪۱۸
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز 7 کاره ساچی مدل NL-7M-1533
٪۱۴
۱,۵۰۱,۵۰۰
۱,۲۹۱,۲۹۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
TEFAL SM 854
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اسنک و ساندویچ ساز BOSCH مدل 1996
٪۱۷
۷۸۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز دسینی مدل 400
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
VIDAS VIR-5637
٪۹
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز تفال مدل SW 852
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز دسینی مدل 900
۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز دسینی مدل 7000
٪۱۲
۲,۲۵۰,۰۰۰
۱,۹۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
دستگاه ساندویچ ساز کرکماز مدل A811-05
٪۶
۲,۶۴۰,۰۰۰
۲,۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز BL-SM-011 بیشل
٪۴
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۲۴۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویج ساز المپیا مدل OE-655
٪۱۷
۵۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز هاردستون مدل SMA1321
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز چهار قالبه میگل مدل GSM 200
٪۱۰
۷۰۰,۰۰۰
۶۳۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز کنوود مدل SM-642
٪۱۲
۳۶۰,۰۰۰
۳۱۶,۸۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز SH-1140 همیلتون
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
دستگاه ساندویچ ساز کرکماز مدل A329-17
٪۲۸
۳,۵۵۰,۰۰۰
۲,۵۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز GSM275 میگل
۷۴۶,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویج ساز تک کاره رمانتیک هوم SAW-88W
٪۵
۵۵۰,۰۰۰
۵۲۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز بیسمارک مدل 2600
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
Delmonti DL830 Sandwich Maker
٪۲۱
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز 7 کاره ساچی مدل NL-7M-1542
٪۱۷
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۷۳۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز گوسونیک مدل GSM-704
٪۸
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
Kenwood SM560 Sandwich Maker
٪۴
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز دسینی مدل 100
۷۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز آ ای سی مدل AEC-S465
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز لایف اسمایل مدل B232
۱,۲۶۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز کنوود مدل SPM94
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
Moulinex SW6125 Sandwich maker
٪۱۷
۷,۰۹۴,۵۸۰
۵,۸۸۳,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز مولینکس مدل sw616 Moulinex sw616
٪۳۳
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
مافین پز آریته کد 188
٪۶
۹۴۰,۰۰۰
۸۸۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز فوما مدل FU-1786
۷۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز المپیا مدل K1-OE-503
٪۲۴
۵۴۵,۰۰۰
۴۱۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز لیدر مدل LT-44
۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
همبرگرپز آریته مدل 185 Panini
۹۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز مارسل مدل STH-888
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز مایر مدل MR-510
۶۲۸,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز بیم مدل SM4402
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز چهار خانه بیم مدل SM4401
٪۴
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۱۴۲,۴۶۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
٪۳۳
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز تفال SM155212
۸۷۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز گاسونیک مدل GSM-604
٪۱۲
۲,۵۶۰,۰۰۰
۲,۲۵۲,۸۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز کورس مدل CSM 1552
۱,۳۷۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051A
٪۱
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
هات داگ پز آریته مدل 186
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز کاخلر مدل KH 210 W
۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز جی پاس GSM 5444
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز philips (هلند) HD4467
۷,۵۰۵,۸۶۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز المپیا مدل K1-OE-504
٪۲۴
۵۴۵,۰۰۰
۴۱۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز مایر MR-511
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پیتزا ساز آریته ایتالیا Ariete Pizzaofen Pizzamaker 909
٪۹
۸,۷۳۹,۷۰۰
۷,۹۱۷,۱۴۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اسنک ساز مدل HS903 رمانتیک هوم
۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ساندویچ ساز کاخلر مدل 212
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS82
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
Zoomit ZM-2401 Sandwich Maker
٪۱۷
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت ساندویچ ساز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ساندویچ ساز از لیست قیمت ساندویچ ساز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ساندویچ ساز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ساندویچ ساز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ساندویچ ساز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۴۲,۸۱۲ تومان تا ۱۷۴,۵۴۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ساندویچ ساز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ساندویچ ساز به ترتیب الویت عبارتند از کنوود,دسینی,بلک اند دکر,مایر, ...