ایمالز

لیست قیمت دستگاه پولیش (8 تیر)


پولیش دیمر دار تفنگی رونیکس مدل ۶۱۱۵
٪۲۱
۲,۴۹۵,۰۰۰
۱,۹۷۹,۸۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پولیش AP-180 محک
۲,۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش آنکور مدل P1
٪۴
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۶۸۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگاه پولیش هیوندای مدل HP1318-EP
٪۲۰
۳,۰۹۸,۰۰۰
۲,۴۸۹,۸۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پولیشر کرون مدل ct13302
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پولیش اکتیو 1200 وات مدل AC-2114N
٪۱۲
۲,۱۳۷,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش عمودی بادی SP-1240 بادی
۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پولیش دیمردار مدل NEC-1851
۳,۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش نک مدل 1218PO
٪۸
۲,۸۲۰,۰۰۰
۲,۵۹۴,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پولیشر 1200 وات آ اِ گ PE 150
۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش ای جی پی مدل EP7FB
۲۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پولیش بادی سوماک مدل ST-7770
۷,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش محک مدل AP-180H
٪۱۶
۲,۴۹۰,۰۰۰
۲,۰۹۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش جاب مدل JOP-1100
٪۷۳
۳,۵۹۶,۰۰۰
۹۶۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش مدل 6110 برقی رونیکس
٪۱۷
۲,۹۹۸,۰۰۰
۲,۴۸۲,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش PE12-175 متابو
۱۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
ماشین پولیش محک MAHAK AP-120 VD Polisher
٪۱۶
۱,۰۴۰,۰۰۰
۸۶۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش محک مدل AP-180S
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فلز پولیش دنلکس مدل DX-9110
٪۱۰
۳,۵۹۸,۵۰۰
۳,۲۳۸,۶۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگاه پولیش باس مدل BS 0500
۹۹۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه پولیش اکتیو تولز مدل AC-2714P
۱,۹۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دستگاه پولیش  اینترتک مدل تسمه‌ ای کد 0001
۱۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش دیوالت مدل DCD700
٪۴۸
۳,۲۵۰,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پولیش 1300 وات دیمردارDWT OP13-180-TV
۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پولیش صنعتی دنلکس مدل DX-9115
۳,۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش افقی بادی SP-1247 اس پی
۱۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش دسته بلند ای جی پی مدل LG125
۱۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پولیش دیمردار 1350 وات هیرو مدل HE-8317
۲,۱۴۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه پولیش کوئیک کلین مدل ۰۰۷
٪۱۰
۱۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۲,۸۲۵,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش پروکسون مدل 29835
۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش تفنگی باس مدل PRO500
٪۴۴
۱,۸۰۰,۰۰۰
۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش دیوالت مدل DWP849X-QS
٪۱۹
۹,۸۰۰,۰۰۰
۷,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
دستگاه پولیش دنلکس مدل 9114
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پولیش حرفه‌ای دیوالت DWP849X
٪۱۱
۸,۹۸۰,۰۰۰
۷,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگاه پولیش پروکسون مدل 28660
۷,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش باس مدل  BSS1P-TD PLUS
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش دوو مدل DACP1400
۲,۷۹۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش اوربیتال مفرا MAFRA Gladius Orbital R21
۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پولیش آپ اسپیریت کد P6-18
۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش بادی اینگرسولرند مدل IR319
۷,۹۸۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه پولیش هیوندای مدل HP1418-EP
٪۱۰
۲,۸۹۶,۰۰۰
۲,۶۰۶,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش شیلدر 1200 وات مدل SH-9227
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پولیش بادی صنعتی گاتکس تایوان GP-0405
۶,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پولیش 1400 وات دنلکس مدل  DX-9114
٪۳
۲,۸۸۵,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش کنزاکس مدل KEP-1120
۲,۵۴۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش بادی مدل xdk-313s
۱,۵۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش بادی مدل  ST-5510
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش بادی وورث مدل 2183
۱۵,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پولیش تفنگی ایکس کورت مدل XSP02-150
٪۱۵
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش باس مدل 0500
۸۹۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش برقی بوش مدل GPO 14 CE Extra
۹,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پولیش زن برقی بوش مدل GPO 14 CE 3 Extra
۶,۵۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش بوش مدل GPO 14 CE 3 Extra
۸,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش ماکیتا مدل 9237CB
۸,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش ان ای سی 850 وات مدل 1850
٪۵
۳,۵۹۸,۰۰۰
۳,۴۱۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش 180میلی متری 1300 وات دور متغیر دسته منحنی کد CT13320
٪۷
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه پولیش شارژی درمل مدل VERSA
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش اینتر تک مدل 005
۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
دستگاه پولیش دیوالت مدل ANGLE GRINDER 4069
٪۱۶
۶,۵۵۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ روز و ۱ ساعت پیش)
دستگاه پولیش باس مدل LIFE_STYLE_0500
٪۵۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۸۹۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش جاب مدل JBO-1400
٪۶۴
۴,۳۰۰,۰۰۰
۱,۵۶۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش باس مدل MOD.6606
٪۳۹
۱,۴۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش باس مدل LIFE_STYLE_GERMANY_TECHNOLOGY_6606
٪۵۴
۱,۸۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش تفنگی باس مدل Germany Technology
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه پولیش جاب مدل HK-1100
٪۶۷
۲,۹۰۰,۰۰۰
۹۴۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بتن ساب GBR15CA بوش
۱۷,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پولیش غلطکی متابو مدل SE17-200RTSet به همراه ست کامل
٪۱۶
۳۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۰,۷۵۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیشر 1400 وات اینکو مدل ap14008
۲,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیشر صنعتی مدل 500A
۱۹,۲۹۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کیت دستگاه پولیش دوال اکشن روپس Rupes LK900E STN
۱۶,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پولیش ترنادو مدل TNP P7
٪۵
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیش برقی 1200 وات متابو pE12-175 SET
۱۶,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پولیش 1300 وات K-7510 ایوک
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مینی پولیش کازالس مدل CASALS-PV_800
۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
دستگاه پولیش xcort xsp02-180
٪۴
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش ایزی پاور مدل EP 0500D
٪۷
۸۰۰,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پولیشر آنا مدل G838-floorpolisher
۱۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش ماکیتا مدل 9227CB
۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش بادی مدل 0316
٪۴
۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه پولیش بادی مدل xdk-313
۱,۴۲۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
لیست قیمت دستگاه پولیش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دستگاه پولیش از لیست قیمت دستگاه پولیش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دستگاه پولیش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دستگاه پولیش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دستگاه پولیش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۶۷۰,۶۶۰ تومان تا ۵,۷۰۸,۵۸۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دستگاه پولیش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دستگاه پولیش به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,توسن پلاس,محک,دی سی ای, ...