دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت جارو برقی صنعتی (16 آذر)


جارو برقی بست مدل  BOST BVC-PC18
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۶
۲,۳۱۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD3 premium
(۲ ساعت پیش)
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
جاروبرقی صنعتی بوش مدل GAS 15 PS
(۲ ساعت پیش)
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی WD5P کارچر
(۶ ساعت پیش)
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جاروبرقی نیمه صنعتی البرز RJA 2800
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۳,۵۹۰,۰۰۰
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جاروبرقی صنعتی GAS 12-25 PL
(۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
جاروبرقی صنعتی ASA32L متابو
(۱۵ ساعت پیش)
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جاروبرقی صنعتی سه موتوره آب و خاک البرز کد Alborz5000
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جارو برقی BOSCH  صنعتی مدل GAS15PS
(۱۵ ساعت پیش)
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
 Advanced Vac 20
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲۱
۹,۶۰۰,۰۰۰
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
جارو برقی صنعتی بوش مدل EasyVac 3
(۲ ساعت پیش)
٪۲۴
۶,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی فانتوم مدل 110
(۱۵ ساعت پیش)
٪۷۷
۶,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی نورآئین تهران مدل 103wd
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۸,۸۰۰,۰۰۰
۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی ام تی کو مدل سورنا
(۲ ساعت پیش)
٪۲
۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی گرین مدل H653A
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۴
۷,۶۸۹,۰۰۰
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی مدل Whisper V8
(۱۵ ساعت پیش)
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جارو برقی صنعتی دو موتوره آنا مدل P82WD eco
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جارو برقی صنعتی 1500 وات آ اِ گ AP 300ELCP
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۷,۹۳۵,۰۰۰
۲۵,۱۴۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی سه موتور  Green H703A
(۱۵ ساعت پیش)
٪۷
۷,۷۹۳,۵۰۰
۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی تک موتور Green H251
(۲ ساعت پیش)
۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی سه موتور اتوماتیک ویلایی Green H353A
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۷,۲۶۰,۰۰۰
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی متابو مدل ASR 50 L SC
(۲ ساعت پیش)
۲۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی نورآئین تهران مدل 62WD
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲۲
۷,۸۰۰,۰۰۰
۶,۰۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی توسن مدل 1030VCW
(۱۵ ساعت پیش)
۳,۹۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی صنعتی البرز MOD5000
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۷,۵۹۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی پارسیان (سه موتوره)
(۱۵ ساعت پیش)
٪۳
۴,۰۸۵,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ بزرگ شاسی جاروبرقی گرین
(۱۵ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سبد فیلتر جاروبرقی Green
(۱۵ ساعت پیش)
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی سه موتوره خشک و تر ام تی کو مدل سفینه MTCO
(۸ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۲
۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی کسری مدل اتوماتیک ماموت Kasra M4200WDA
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۹,۹۹۷,۰۰۰
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی GAS 35 M AFC
(۱۵ ساعت پیش)
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی گرین وکیوم مدل 1500
(۱۵ ساعت پیش)
۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی بوش مدل Universal Vac 15 + Extra
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴۴
۱۴,۳۱۰,۰۰۰
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی بوش مدل  GAS 15 PS Professional + Extra
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۴۷
۱۴,۸۴۰,۰۰۰
۷,۸۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD4
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۸,۲۰۰,۰۰۰
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی نیمه صنعتی دو موتوره آب و خاک ماموت سری (آاگ ) AEG
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۸,۱۷۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی نیمه صنعتی آب و خاک دو موتوره پاندا سری (آمتک )Ametek
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۴
۵,۲۹۹,۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جاروبرقی صنعتی دو موتور اتوماتیک 752A
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۳
۶,۸۹۰,۰۰۰
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جارو برقی  صنعتی کارچر مدل WD1S
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی سه موتور THOR 380 IF-Lavor
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی 55 لیتری بوش مدل GAS 55 M AFC
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی Green Master H973A
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۳
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جارو صنعتی XVC02-30 اکسکورت 2000 وات 30 لیتری
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی صنعتی AS250ECP میلواکی
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۲۵,۱۰۱,۰۰۰
۲۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جارو برقی نیمه صنعتی سه موتوره مدل 53WD
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گوشه گیر صنعتی جاروبرقی
(۲ ساعت پیش)
۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی ایرانی سه موتور ساده Green H703
(۲ ساعت پیش)
٪۹
۷,۳۲۶,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی ایرانی دو موتور Green H352
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۶
۵,۸۲۰,۰۰۰
۵,۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فیلتر توری جاروبرقی green
(۲ ساعت پیش)
۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جارو برقی صنعتی سطلی اورجینال بوش مدل GAS 35 L SFC
(۲ ساعت پیش)
٪۲۷
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جارو برقی خشک و تر روپس Rupes S130EPL
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۳
۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی صنعتی ام تی کو مدل هتلی
(۲ ساعت پیش)
٪۳
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی بوش مدل EASY VAC 3
(۲ ساعت پیش)
٪۷
۵,۳۵۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی AS500ELCP میلواکی
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۵
۴۶,۱۰۹,۰۰۰
۴۳,۸۰۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جارو برقی هتلی/دفتری یک موتوره مدل 41WD
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی صنعتی متابو مدل ASA30LPCINOX
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ANA 52WD pro Industrial Vacuum Cleaner
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۲
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41WD-E
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل AD4 premium
(۱۵ ساعت پیش)
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی صنعتی گرین وکیوم مدل H352
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی صنعتی سه موتور 3300 Super
(۱۵ ساعت پیش)
۲۴,۳۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی صنعتی ایرانی دو موتور Green H702
(۱۵ ساعت پیش)
٪۸
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فیلتر اسفنجی جاروبرقی Fantom 600
(۱۵ ساعت پیش)
۴۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لوله استیل دوتکه صاف (خارجی)
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لوله استیل جاروبرقی سرکج (خارجی)
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارویی مکنده خاک Green (سنگ و سرامیک)
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لوله استیل جاروبرقی Green
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
برد اتوماتیک جاروبرقی صنعتی Green
(۱۵ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فیلتر پارچه ای جاروبرقی Green
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور جاروبرقی صنعتی  طرح AMITEC
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۸۰۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی خانگی آب‌و‌خاک مدل WD3 EU کارچر
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی صنعتی نورآئین تهران مدل 502d
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5
لیست قیمت جارو برقی صنعتی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جارو برقی صنعتی از لیست قیمت جارو برقی صنعتی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جارو برقی صنعتی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین جارو برقی صنعتی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر جارو برقی صنعتی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۰,۲۸۷,۶۴۱ تومان تا ۱۲,۵۷۳,۷۸۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های جارو برقی صنعتی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب جارو برقی صنعتی به ترتیب الویت عبارتند از کارشر,بوش,البرز,گرین, ...