ایمالز
  • از تومان
  • تا تومان

لیست قیمت ترانسفورماتور

لیست قیمت ترانسفورماتور هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ترانسفورماتور از لیست قیمت ترانسفورماتور کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ترانسفورماتور کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
عنوان قیمت (تومان) نمودار
ترانسفورماتور 100kva 13,245,974 تا 29,408,526
ترانسفورماتور 1600kva 96,203,268 تا 223,209,994
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 19,874,792
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 101,176,866
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 50,407,672
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 13,704,124
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 250,396,860
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 48,441,596 تا 59,090,570
ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 59,362,618
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 31,940,748
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 12,094,768
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 22,316,364
ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 9,453,178
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 125,092,982
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 22,703,758
ترانسفورماتور 160kva 17,504,956 تا 45,681,720
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 8,952,006
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 23,954,532
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 88,385,416 تا 130,366,166
ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 136,400,222
ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 114,404,220
ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 89,946,850
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 28,698,810 تا 35,360,948
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 85,391,026
ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 33,016,788
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 15,312,990
ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 265,962,298
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 8,482,207
ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 16,056,614
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 24,870,538
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 60,103,106
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 42,447,622
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 69,966,022
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 39,033,890
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,420,186
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 34,763,148
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 177,030,532
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 19,463,976
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 43,214,374
ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 269,416,210
1 2