ایمالز

لیست قیمت ترانسفورماتور

لیست قیمت ترانسفورماتور هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ترانسفورماتور از لیست قیمت ترانسفورماتور کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ترانسفورماتور کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
عنوان قیمت (تومان)
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
15,348,662
ترانسفورماتور 100kva
35,290,290
ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
12,471,872
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
22,657,306
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
14,146,692
ترانسفورماتور 160kva
46,637,710 تا 54,818,064
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
300,476,232
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
19,862,738
ترانسفورماتور 500kva
110,526,066
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
121,434,740
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
17,161,564
ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
319,154,836
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
36,869,462
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
29,850,212
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
82,575,192
ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
215,294,926
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
51,857,288
ترانسفورماتور 1600kva
256,238,640 تا 267,852,032
ترانسفورماتور 400kva
87,842,104 تا 94,730,034
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
64,228,808 تا 82,224,352
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
58,129,974 تا 70,908,684
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
128,487,408 تا 176,746,920
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
54,035,632 تا 66,316,992
ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
137,285,162
ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
106,166,242
ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
90,682,830
ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
74,261,852
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
34,438,572 تا 42,433,216
ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
39,627,574
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
17,627,162
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
72,137,114
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
50,946,672
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
25,440,702
ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
11,343,892
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
41,715,856
ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
323,299,452
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
150,111,598
ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
377,401,136
ترانسفورماتور 1250kva
200,665,682 تا 222,049,674
ترانسفورماتور 1000kva
142,084,810 تا 190,568,350
ترانسفورماتور 125kva
42,156,856 تا 49,947,072
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
28,266,434
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
76,273,204 تا 104,906,550
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
86,955,400 تا 127,773,086
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
106,062,558 تا 156,439,458
ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
163,680,286
ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
81,996,110
ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
78,584,632
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
60,022,256
ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
25,391,212
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
102,488,302
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
19,361,076
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
268,617,216 تا 368,856,908
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
28,557,004
ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
18,946,830
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
46,849,390
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
38,336,032
ترانسفورماتور 1250kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
175,233,114 تا 237,611,584
ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
16,857,666
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
13,546,148
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
212,476,054
ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
254,599,688
ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
151,318,076
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
60,489,226
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
215,467,602
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
71,235,220
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
132,863,598