ایمالز
  • از تومان
  • تا تومان

لیست قیمت ترانسفورماتور

لیست قیمت ترانسفورماتور هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق و خرید اینترنتی و یا مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ترانسفورماتور کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از فیلتر های کالا برند کالا و یا بازه قیمتی را مشخص کنید، لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ترانسفورماتور کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده لیست فروشندگان و یا خرید کالا و مشاهده گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف کالا بر روی هر کالا کلیک کنید
عنوان قیمت (تومان) نمودار
ترانسفورماتور 100kva 13,245,974 تا 29,408,526
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 13,704,124
ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 10,393,194
ترانسفورماتور 160kva 17,504,956 تا 45,681,720
ترانسفورماتور 1250kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 146,027,546 تا 198,009,588
ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 89,946,850
ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 14,787,416
ترانسفورماتور 125kva 35,130,648 تا 41,622,560
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 19,874,792
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 45,029,628 تا 55,264,160
ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 33,016,788
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 223,847,680 تا 307,380,724
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 8,482,207
ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 9,453,178
ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 179,412,422
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 22,703,758
ترانسفورماتور 1600kva 96,203,268 تا 223,209,994
ترانسفورماتور 400kva 32,970,238 تا 78,941,646
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 8,952,006
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 250,396,860
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 112,808,584
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 12,628,574
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 63,560,938 تا 87,422,076
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 73,691,002 تا 108,282,258
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 53,523,974 تا 68,520,228
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 88,385,416 تا 130,366,166
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 48,441,596 تا 59,090,570
ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 114,404,220
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 28,698,810 تا 35,360,948
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 85,391,026
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 101,176,866
ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 265,962,298
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 31,245,242
ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 16,056,614
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 12,094,768
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 34,763,148
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 19,463,976
ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 269,416,210
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 50,407,672
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 125,092,982
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 179,556,286
ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 314,500,914
ترانسفورماتور 1250kva 75,344,360 تا 185,041,346
ترانسفورماتور 1000kva 67,175,668 تا 158,806,942
ترانسفورماتور 500kva 42,187,824 تا 93,666,146
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 6,172,628
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 23,954,532
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 107,072,840 تا 147,289,100
ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 136,400,222
ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 75,568,976
ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 68,330,010
ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 65,487,128
ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 61,884,844
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 50,009,204
ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 21,513,940
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,286,612
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 15,312,990
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 25,049,976
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 24,870,538
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 60,103,106
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 42,447,622
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 69,966,022
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 39,033,890
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 31,940,748
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 22,316,364
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,420,186
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 177,030,532
ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 212,127,076
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 43,214,374
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 26,737,340
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 49,880,334
ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 126,098,364
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 56,354,508
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 59,362,618
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 110,719,616