ایمالز

قیمت خرید پمپ باد و کمپرسور هوا (10 تیر)


کمپرسور هوای هیوندای مدل AC-5025
٪۲
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کمپرسور باد مدل AP152 محک
٪۱۱
۹,۳۵۰,۰۰۰
۸,۳۲۹,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کمپرسور باد 50 لیتری نووا NTA 9050
٪۱۰
۶,۵۹۸,۰۰۰
۵,۹۳۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد AP-251 محک
٪۱۱
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۹,۲۴۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کمپرسور باد 24 لیتری کنزاکس مدل KAC-124
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کمپرسور باد ادون 24 لیتری سایلنت مدل ED550-24L
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد بی صدا 1550AC هیوندای
٪۴
۹,۰۰۰,۰۰۰
۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد(بی صدا) 24 لیتری اکتیو AC-1324S
٪۸
۶,۸۹۳,۰۰۰
۶,۳۴۱,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد کنزاکس مدل KAC-150
۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور سایلنت ۶ لیتر رونیکس مدل RC-0612
٪۱۷
۵,۹۸۸,۰۰۰
۴,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کمپرسور باد 250 لیتری سایلنت (بی صدا) پاور
۱۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوا رونیکس مدل RH-4260B
٪۱۳
۲,۲۹۸,۰۰۰
۱,۹۹۹,۲۶۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کمپرسور فندکی آیرون مکس مدل IM-AC55A
۱,۱۷۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کمپرسور باد سایلنت هیوندای مدل 1024_AC
۴,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد کنزاکس مدل KAC-110
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کمپرسور 100 لیتری تکفاز محک مدل AP-101
٪۹
۸,۱۵۰,۰۰۰
۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کمپرسور باد AP-601 محک
۲۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد اکتیو مدل AC1400AS
۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد کنزاکس مدل KACS-150
۹,۴۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد تسمه ای 80 لیتر اکتیو مدل AC-1080BL
٪۵
۷,۴۰۰,۰۰۰
۷,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد اکتیو تولز مدل AC1422F
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد 24 لیتری نک مدل NEK 224 AC
٪۵
۵,۲۵۰,۰۰۰
۴,۹۸۷,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کمپرسور باد 24 لیتری وینکس مدل EH3003
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوا کرون مدل CT36028
۳,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد 50 لیتری آیرون مکس
۶,۱۴۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد AP-351 محک
۱۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کمپرسور باد فندکی گالان مدل 6220
٪۲۵
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۶۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد باسئوس مدل CRCQB01-01
٪۷
۹۶۰,۰۰۰
۸۹۷,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کمپرسور هوا 25 لیتری سایلنت ادون مدل ED550-25L
۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور فندکی دوکاره اکتیو مدل AC-1525D
٪۱۱
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۰۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوای اکتیو مدل AC1080
۶,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
کمپرسور باد 100 لیتری سایلنت (بی صدا) پاور
۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور  هوا ایکس کورت مدل xac-6020
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
کمپرسور باد AP-602S محک
۲۷,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور فندکی دو سیلندر آروا مدل 5132
٪۱۴
۲,۲۴۸,۰۰۰
۱,۹۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپررسور هوا بلک اند دکر مدل BD 55/6
٪۳
۴,۱۲۱,۰۰۰
۳,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد AP-1202S محک
۳۹,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کمپرسور باد AP-353 محک
۱۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
کمپرسور باد ادون 24 لیتری مدل AC800-WP25L
۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد فندکی مدل Air Pump Big Tires
٪۱۲
۹۰۰,۰۰۰
۷۹۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کمپرسور باد اکتیو بی صدا 35 لیتری مدل AC-1335S
۷,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوا استرانگ مدل STG10L
۳,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور  هوا استرانگ مدل STG2440
۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور  هوا رونیکس مدل RC-1010
۵,۳۵۲,۴۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
کمپرسور باد 10 لیتر HE-1510 هیرو
۲,۸۰۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد 50 لیتری توسن پلاس  7050 AC
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد 5 لیتری مـتابو مدل POWER 180-5W
٪۳
۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰,۹۱۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوا اکتیو مدل AC1335SR
٪۸
۸,۱۰۰,۰۰۰
۷,۴۵۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوا فندکی خودرو کنزاکس مدل KEU-1203
۴,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد آیرون مکس بی‌صدا 24 لیتری
۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کمپرسور هوا استرانگ مدل STG2010
۹۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوا لایدستو مدل YM-CQB01
۷۲۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
گیج فشار گاز  مستر کول مدل 33636-MR
۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
مینی کمپرسور باد فندکی تیگران مدل TG-TI01
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوا 10 لیتری بیصدا وینکس
٪۳
۵,۳۹۴,۰۰۰
۵,۲۳۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
مجموعه 11عددی کمپرسور فندکی ایکس رین تولز مدل XN-00100
٪۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد AP-1202 محک
۳۹,۰۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد 25 لیتری نووا NTA 9025
٪۱۰
۵,۵۹۸,۰۰۰
۵,۰۳۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور 50 لیتری کنزاکس
۵,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
شلنگ فنری 5 متری کنزاکس
٪۷
۱۸۲,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
شلنگ فنری 10 متری کنزاکس
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کمپرسور باد فندکی آ.اس.آ مدل AC792
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور باد فندکی تیوان مدل AT-3319
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کمپرسور هوا  رونیکس مدل 4261B
۳,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
شلنگ فنری مدل AHP5m طول 5 متر
٪۱۸
۹۹,۰۰۰
۸۱,۱۸۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
شلنگ پنوماتیک مدل Penu 5 طول 5 متر
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
پمپ ایر براش دیاکو مدل 191075
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لیست قیمت کمپرسور هوا هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کمپرسور هوا از لیست قیمت کمپرسور هوا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کمپرسور هوا کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کمپرسور هوا های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کمپرسور هوا های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵,۸۹۰,۴۵۷ تومان تا ۷,۱۹۹,۴۴۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کمپرسور هوا در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کمپرسور هوا به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,اکتیو,هیوندای,ادون, ...