ایمالز

لیست قیمت ملزومات پرده (11 تیر)


میله پرده مدل Teleskopstange
۱۶۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
چوب پرده پانچ مدل CHS طول 250 سانتیمتر
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
پرده جمع کن مدل گل بسته 2 عددی
٪۱۱
۴۷,۰۰۰
۴۱,۹۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چوب پرده مدل 1001 طول 3 متر
۱۴۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
میل پرده سفید VIDGA ایکیا - 140 سانتی متر
۶۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میله پرده حمام مدل 19217100
٪۱۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
نوار پرده مدل N410  طول 10 متر
۲۵,۹۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چوب پرده مدل سوپر طول 150 سانتی متر
۷۸,۴۵۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
چوب پرده مدل 1001 طول 1.5 متر
۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
نوار سرب پرده مدل 002 طول 15 متر
٪۳
۱۱۰,۰۰۰
۱۰۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ریل پرده مدل ساده سایز 150 سانتی متر
۵۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده جمع کن مدل FGP-9002
٪۱۱
۴۷,۰۰۰
۴۱,۹۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
نوار پرده مدل Line04 طول 3 متر
۱۸,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره پرده اطلس مدل PJ-663 بسته 100 عددی
۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چوب پرده پانچی سایز ۱۵۰ سانتی متر
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میل پرده صاف استیل MA-210cm
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میله پرده حمام اطلس کوتاه
۵۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
چوب پرده مدل نیزه طول ۱۲۵ سانتیمتر
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گل میخ کد 312 بسته دو عددی
۵۴,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
توری پلیسه یک طرفه
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کتیبه پرده مدل یاس کد 1طول 120 سانتی متر
۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
چوب پرده پانچ مدل CHS طول 300 سانتیمتر
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میله پرده حمام پیسو کد 70110
٪۵
۱۵۹,۵۰۰
۱۵۱,۵۲۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره پرده نی نی سیس مدل خرس نانان مجموعه 2 عددی
٪۲۲
۱۶۵,۰۰۰
۱۲۸,۷۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مدال پرده باربد مدل 02
۲۶۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کتیبه پرده مدل 1915 یاس مجموعه 4 عددی
۵۳۶,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چوب پرده مدل 1001 طول 1 متر
۹۴,۰۰۰تومان
(۳ روز پیش)
گل میخ مدل P02 بسته  4 عددی
۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بست پرده باربد مدل 04 بسته 4 عددی
۳۸,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نوار سرب پرده مدل نانو کد B طول 15 متر
۱۲۴,۴۸۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
نوار پرده مدل پانچ P10M
۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
پرده جمع کن دایان کد 5
٪۱۷
۹۹,۰۰۰
۸۲,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره چوب پرده مدل 01 بسته 20 عددی
۱۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کتیبه پرده مدل 2515 گلریز
٪۳۴
۲۰۰,۰۰۰
۱۳۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
گیره پرده صمصام مدل هوکس بسته 200 عددی
۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره پرده مدل A20 بسته 20 عددی
۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره پرده مدل هوکس
۲۰۰تومان
(۱۴ روز پیش)
حلقه میل پرده مدل 002 بسته 5 عددی
۱۳,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میله پرده حمام پیسو مدل U سایز 90x90 سانتی متر
٪۵
۳۱۹,۰۰۰
۳۰۳,۰۵۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نگهدارنده میله پرده مدل PJ-963  بسته 2 عددی
٪۴۷
۲۶,۹۰۰
۱۴,۳۸۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
گیره پرده مدل PJ-635 بسته 100 عددی
۱۷,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سر پیچ پرده مدل PJ-865 بسته 12 عددی
۱۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره پرده اطلس مدل PJ20 بسته 100 عددی
۱۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
موتور پرده شارژی نوو مدل KR25
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نوار پرده باربد مدل BD40 طول 40متر
۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نوار سرب پرده مدل 01 طول 20 متر
۱۴۶,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره چوب پرده مدل G P 5 مجموعه 5 عددی
۱۲,۲۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نوار پرده مدل le02 طول 20 متر
۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چوب پرده مدل CHC طول 100 سانتیمتر
۱۴۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرده جمع کن مدل طبیعت کد p-004
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سرب پرده مدل سنگین طول 740 سانتی متر
۶۱,۶۰۰تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
چوب پرده مدل PANCH طول 130 سانتیمتر
۱۰۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چوب پرده مدل  SD طول 150سانتیمتر
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پایه پرده لوردراپه مدل K922 بسته 4 عددی
۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چوب پرده مدل SD طول 100 سانتی متر
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
یراق پرده کد RCTN-143 طول 8 متر
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده جمع کن کد P-006
٪۶۳
۹۵,۰۰۰
۳۵,۵۰۰تومان
(۳ روز پیش)
گیره پرده باربد مدل BB01 بسته 20 عددی
۱۹,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بست پرده سقفی باربد مدل SS6 بسته ۶ عددی
۵۲,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره پرده مدل 001 بسته 100 عددی
۹,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده جمع کن مدل A01
۷۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
نوار پرده مدل  Line 04  طول 60 متر
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چوب پرده مدل نیزه طول ۲۵۰ سانتیممتر
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چوب پرده مدل SD گلد طول 125 سانتیمتر
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بست پرده باربد مدل SARBAND04 بسته 4 عددی
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نوار سرب پرده مدل سنگین طول 40 متر
۳۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره پرده مدل pl04 بسته 4 عددی
۷,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده جمع کن مدل بی نهایت کد 3
۶۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
چوب پرده مدل PAN10 طول 3 متری
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چوب پرده مدل PAN10 طول 250 سانتیمتر
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده جمع کن سری LVANCE مدل 3969
۱۲۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پایه نگهدارنده میل پرده باربد مدل divari02 بسته 2عددی
٪۴۲
۵۱,۸۰۰
۲۹,۹۹۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
چوب پرده مدل PANCH طول 1 متر
۹۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نوار سرب مدل نانو کد B طول 18 متر
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نوار سرب پرده مدل نانو کد B طول  21 متر
۱۲۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره چوب پرده مدل PA 1998 بسته 2 عددی
۱۰,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
گیره چوب پرده مدل PA 1998 بسته 6 عددی
٪۴۴
۶۶,۳۶۰
۳۷,۴۲۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره پرده مدل P-7
۷,۰۰۰تومان
(۳ روز پیش)
پرده جمع کن مدل VINTAGE
٪۵۴
۱۳۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز پیش)
لیست قیمت ملزومات پرده هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ملزومات پرده از لیست قیمت ملزومات پرده کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ملزومات پرده کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ملزومات پرده های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ملزومات پرده های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۲۰,۷۲۴ تومان تا ۲۶۹,۷۷۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ملزومات پرده در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ملزومات پرده به ترتیب الویت عبارتند از میله,دایان,اطلس,شیائومی, ...