ایمالز

لیست قیمت شلنگ (13 تیر)


شیلنگ آب رنگی
۱۱,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ 15 متری مجیک هوس مدل 01 به همراه آبپاش
٪۱۲
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شلنگ 1/2 اینچ داراکار طرح بوستان
٪۶۵
۳۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۲۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
شلنگ کد 010
۱۴,۷۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
شلنگ ایران یاسا کد 03 طول 20 متر
٪۵۹
۴۰۰,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل باران
۱۹,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ آب یاسا 3/4
۱۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ فنری باد آروا مدل 3403 طول 15 متر
٪۴
۳۴۰,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ مدل TS 241
٪۲۰
۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ پکیج استیل 3/4
۵۷,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ توالت شودر مدل لیا کروم
٪۱۵
۱۷۲,۸۰۰
۱۴۶,۸۸۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ آب "3/4 تک لایه بوفالو
۱۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ پکیج استیل 1/2
۳۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ ایران یاسا کد 2
٪۶۷
۵۰۰,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ مدل قائم کد 03
٪۵۵
۲۱۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ فنری باد آروا مدل 3402 طول 10 متر
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
شیلنگ افزایش طول 3/8-20
۱۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ تلمبه
۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ آب ایران یاسا مدل 2.5 YASA3/4
۲,۰۹۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ جادوئی مجیک هوس magic hose
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ باد فنری 5 متری LMC
۲۳۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شلنگ آب کد ۴
۱۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ باد فنری 15 متری نولان
۲۴۲,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شیلنگ افزایش طول 1/2 -20
۲۲,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ پکیج 50 سانت 3/4
۶۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ دوقلو مالزی
٪۹۹
۵,۹۰۰,۰۰۰
۶۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ نقش جهان مدل نخ دار قطر 1/2 اینچ
٪۱۴
۴۲۲,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ آبیاری اقبال کد 102
۶۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ جادویی 15 متری
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل لاله طول 15 متر
٪۱۰
۱۷۰,۰۰۰
۱۵۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل صدف 3/4 طول 25 متر
٪۱۰
۴۷۰,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل صدف 3/4 طول 15 متر
٪۱۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ 2 خطی “15متری” پلی ران
۱۳۳,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ 2 خطی “25متری” پلی ران
۲۲۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شیلنگ فنری باد 15 متری تاپکس topex
۲۵۳,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شلنگ 1 اینچ داراکار مدل گلستان
۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ سایدی
۴,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شیلنگ دو سر مهره 50 سانت
۳۲,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شیلنگ تراز 8
۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تکپایه 3/8 m8 ، m10 طرح استیل کهن پارس
۱۷,۹۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
شیلنگ راسا پلاستیک طرح یاسا ۵۰ متر سایز ۱/۴-۱
٪۴
۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ آبیاری مدل WH-007
۱۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شلنگ مدل MD185
٪۶۵
۳۳۰,۰۰۰
۱۱۵,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ نقش جهان مدل نخ دار قطر 3/4 اینچ
٪۱۱
۴۸۰,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ هوا برش میلان مدل AT-450
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ داراکار مدل تراز 6
۱۲,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ داراکار مدل تراز کد 8mm
۱۴,۹۷۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ فنری 5 متری هیوندای مدل ARH-5805
۱۷۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شیلنگ فنری بادی 15 متری توسنT19-P8*12-15M
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
شلنگ آبیاری قطره ای آکواکرفت مدل 830030
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شلنگ 15 متری مجیک هوس مدل 1211
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
شیلنگ 1/2 اینچ پردیس داراکار (50 متری)
۸۰۲,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل صدف طول 20 متر
٪۱۰
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل باران 3/4 طول 25 متر
٪۱۰
۴۱۰,۰۰۰
۳۶۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل باران 3/4 طول 15 متر
٪۱۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل باران 3/4 طول 10 متر
٪۱۰
۱۶۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ آویسا مدل صدف 3/4 طول 10 متر
٪۱۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ 2 خطی “20متری” پلی ران
۱۷۷,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شیلنگ 2 اعلا “10متری” پلی ران
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ مدل ممتاز  کد 222
۱۸,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ فنری 5 متری نکس تول
۱۲۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ داراکار مدل D6
۱۶,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شلنگ فنری 10 متری نولان
٪۲۱
۲۶۵,۰۰۰
۲۰۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
شیلنگ فنری باد 5 متری تاپکس topex
۱۲۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شلنگ 10متری والوو
۲۰۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شلنگ 6 متری یدکی کارچر سری K
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت شلنگ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت شلنگ از لیست قیمت شلنگ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر شلنگ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین شلنگ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر شلنگ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۴۶,۲۱۰ تومان تا ۴۲۳,۱۴۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های شلنگ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب شلنگ به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,آویسا,استیل,گلشن, ...