ایمالز

همزن برقی | قیمت خرید انواع همزن برقی دستی و کاسه دار (10 تیر)


همزن کاسه دار کنوود HM430
۸۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن فیلیپس مدل HR3740
٪۱۱
۹۵۰,۰۰۰
۸۴۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار فیلیپس مدل HR3745
٪۲۸
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GSM-905
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن بوش مدل Bosch BS-368
٪۱۵
۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GSM-889
٪۲۰
۳,۴۵۰,۰۰۰
۲,۷۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن حرفه ای 8 لیتری هنریچ KM 8078
٪۷
۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کنوود مدل HM330
۶۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار دلمونتی DL210
٪۸
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
همزن کاسه دار مایر مدل mr-999
۱,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
همزن اسکارلت مدل HE-133
٪۳۵
۲۲۵,۰۰۰
۱۴۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن کاسه دار حرفه ای مدل GSM_910 گوسونیک
٪۱۱
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
همزن بوش مدل MFQ3010
٪۳۴
۱,۳۰۰,۰۰۰
۸۶۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GSM-907
٪۲
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن بوش مدل MFQ4080
٪۱۶
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن دسینی مدل 555
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن برقی مکسی مدل MEXXI 200W
۵۸۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن کاسه دار فکر مدل Culina Chef
٪۱۷
۴,۲۵۰,۰۰۰
۳,۵۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن برقی کاسه دار گوسونیک مدل  GOSONIC GSM-607
٪۹
۳,۳۹۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM240
۳,۸۴۹,۸۹۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GHM-839
۶۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن برقی فیلیپس مدل PHILIPS HR3746
٪۷
۱,۶۳۵,۰۰۰
۱,۵۲۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن برقی اسکارلت - Scarlett
٪۳۳
۲۷۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن کاسه دار مایر mr-993
٪۸
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن برقی بوش مدل BOSCH MFQ3030
٪۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن المپیا مدل OE-200
٪۳۱
۲۲۵,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن سنکور مدل STM 3730SL
۳,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن بوش مدل MFQ40304
٪۶
۱,۹۸۵,۰۰۰
۱,۸۷۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن مشکی بوش مدل MUMS2VM00
٪۱۳
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار میگل GMB 251
۱,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GSM-908
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار تک الکتریک مدل BM1108-30
۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن کاسه دار  چرخشی بوش مدل 7288
٪۱۶
۸۵۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن بوش مدل MFQ3555GB
٪۲۲
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن فلر مدل KM600
٪۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GHM-705
٪۵
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن برقی بدون کاسه بوش مدل BS-6629
٪۱۵
۴۰۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن میگل مدل GHM 300
٪۹
۸۱۵,۰۰۰
۷۳۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن فلر  KM800
٪۹
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۴۹,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GHM-819
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن برقی بوش مدل BOSCH MFQ4730
٪۴۳
۴,۹۷۶,۰۰۰
۲,۸۳۳,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار حرفه ای بونیتو مدل HM-200K
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن دستی بوش MFQ 3540
٪۱۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن حرفه ایی ناسا NS-972
۱,۳۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن کاسه دار مایر مدل Mr-1404
٪۳
۲,۴۲۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن برقی بوش مدل BOSCH MFQP1000
٪۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار دسینی مدل DS-7288
٪۱۲
۱۹۰,۰۰۰
۱۶۷,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GHM-701
٪۱۴
۹۰۰,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن حرفه ای کاسه دار بوش مدل SM-1510
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن میگل مدل GKM600
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن یورولوکس مدل EU-HM3833 DS
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
همزن کاسه دار مایر MR-1303
۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن دستی بوش مدل BO-6829
۳۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن برقی المپیا مدل OE-230
٪۱۶
۲۲۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن برقی دسینی مدل 202
۲۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن برقی کنوود مدل KMX750
۱۵,۵۵۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن برقی گوسونیک مدل GOSONIC GSM-407
٪۵
۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
همزن شیر هونگژین
٪۱۷
۴۷,۰۰۰
۳۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن بوش MUM59M55
۱۲,۷۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار حرفه ای یورولوکس(EU-SM3978sdg)
٪۳۲
۳,۴۰۰,۰۰۰
۲,۳۱۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن پروفی کوک مدل KM1096
۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن دستی HR3704 فیلیپس
۸۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن میگل مدل GMB 250
٪۹
۱,۳۲۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن دستی فوما مدل FU-1923
۳۶۴,۹۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار عرشیا HM135-2058
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن کاسه دار دسینی مدل 6288
٪۱۳
۷۸۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن گوسونیک مدل GHM-829
۴۴۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
ماشین آشپزخانه صنعتی کیچن اید مدل 5KSM7580X
٪۷
۵۱,۱۹۸,۰۰۰
۴۷,۴۱۳,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن HM 401
٪۱۴
۹۰۰,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن دسینی مدل 505
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ماشین آشپزخانه سنکور مدل STM3700
٪۵
۶,۲۰۰,۰۰۰
۵,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن دستی مایر MR-88
۵۵۳,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن بوش مدل  MFQ36470
٪۳۱
۲,۶۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن بوش MUM9AX5S00
٪۱۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار کنوود مدل HM680
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
همزن کاسه دار عرشیا مدل HM786-2385
۳,۹۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن فوما مدل  FU-1345
۴۹۳,۹۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن کاسه دار نیکوا NIKOVA NSM-66
٪۳۸
۲,۷۹۰,۰۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن دسینی مدل 404
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUMS2EB01
٪۶
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
خمیرزن برگامو مدل BG-SM3580KS
٪۹
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن  مایر مدل mr-456
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن کاسه دار آریته مدل 1588
۸,۲۶۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
همزن برقی بوش BS-6628
۳۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUMS2EW40
۶,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن برقی اسمگ ایتالیا Smeg HMF01 HMF01RDEU rot
٪۵
۷,۹۶۰,۰۰۰
۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
همزن المپیا مدل K1-OE-315-S
۵۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن دستی فوما مدل  Fu-1346
۴۳۸,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن حرفه ای فکر مدل retroplex
۸,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
همزن کاسه دار آی سن مدل IE-M422
٪۸
۱,۱۹۵,۰۰۰
۱,۰۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
همزن کاسه دار حرفه ای یورولوکس مدل EU-SM3970KSB
٪۴
۳,۳۳۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت همزن هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت همزن از لیست قیمت همزن کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر همزن کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین همزن های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر همزن های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۲۱۹,۶۰۵ تومان تا ۳,۹۳۵,۰۷۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های همزن در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب همزن به ترتیب الویت عبارتند از بوش,فیلیپس,گوسونیک,کنوود, ...