ایمالز

لیست قیمت بخار شو (13 تیر)


بخارشوی کارچر مدل KARCHER SC3
٪۱۰
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۴۱۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بخار شوی میگل مدل GST 120
۲,۸۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بخارشوی بایترون مدل BSX-4000
٪۴
۴,۸۵۰,۰۰۰
۴,۶۷۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بخارشوی کنوود مدل SC590
٪۳
۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی دسینی مدل ۹۰۰۹
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی مدل Deerma DEM-ZQ610
۱,۹۵۴,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
بخارشور مایر MAIER MR 8877
۲,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی فوما مدل FU-900
۲,۴۶۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
بخار شوی میگل مدل GTM 130
٪۱۷
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی ژانومه JANOME J203
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی بایترون مدل BSX-2100
٪۱۱
۳,۸۷۰,۰۰۰
۳,۴۶۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
بخارشوی نانیوا مدل NS-8550
٪۲۴
۴,۹۵۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی سانلند مدل SL840
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بخارشوی میگل GST151
۴,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بخارشور نانیوا مدل Ns 6500
٪۳
۴,۰۸۰,۰۰۰
۳,۹۷۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی جانتک مدل +J203
۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی بوش مدلBR-3276 Z1
٪۹
۴,۶۰۰,۰۰۰
۴,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی حرفه ای کیپ Keep مدل KSC-1111 IT
٪۵
۴,۹۸۰,۰۰۰
۴,۷۳۱,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی برینا مدل  BSC-911
۳,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی مایر مدل  MR-7790
۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی ام آر اس مدل M001 MRS 001 Steam Cleaner
٪۱۷
۲,۶۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی فکر مدل Fakir Pocket Clean
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی ویکنز مدل 625
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشو پارس خزر  تیرکس
٪۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی گرند مدل F18
۲,۴۳۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی VP6555 تفال
۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی دستی سیلورکرست آلمان 1100
٪۱۶
۱,۰۵۰,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی صنعتی کلین وک – ISV 2800s
٪۱
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بخار شو کرشر مدل SC2 UPRIGHT EasyFix
۴,۵۱۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بخارشوی بیسمارک اصل مدل BM 2110
۸,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشور آریته مدل 4145
٪۲۱
۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بخار شوی آزور مدل AZ-506SC
٪۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
 بخارشوی کارچر مدل KARCHER SV7 PREMIUM
۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشور مورفی ریچاردز مدل 720020
٪۷
۸,۰۶۶,۷۸۰
۷,۵۰۲,۱۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی گوسونیک GSC-1580
۴,۹۲۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشو ایستاده فکر مدل MAXI CLEAN
۲,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی  خانگی کارچر مدل SV7
٪۴
۲۹,۴۵۰,۰۰۰
۲۸,۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی آریته ایتالیا  Ariete X Vapor Deluxe
٪۸
۱۰,۳۳۵,۹۳۰
۹,۵۰۱,۹۲۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی فکر مدل Fakir Portable Steam Pocket
۳,۶۶۲,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی وردا مدل VER8260
۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی بیسل آمریکا BISSELL PROHEAT 2X LIFT-OFF
٪۱۱
۲۲,۲۶۰,۰۰۰
۱۹,۸۳۳,۶۶۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی بیسل آمریکا BISSELL STAINPRO 6 2009N
٪۹
۱۸,۳۶۴,۵۰۰
۱۶,۶۸۳,۸۷۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی کرشر آلمان Kärcher SG 4
٪۴
۵۵,۷۶۰,۶۵۰
۵۳,۳۳۶,۲۶۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی صنعتی کرشر آلمان  KÄRCHER BR 40
٪۵
۱۵۳,۵۴۳,۸۴۰
۱۴۵,۴۶۲,۵۷۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی کارچر مدل KARCHER SC1 EASYFIX
٪۶
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی ایستاده فکر مدل STEAM MOP
۵,۸۲۱,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی چند کاره فکر مدل MAXICLEAN
۲,۲۰۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشور اریکسون مدل2052
۶,۸۶۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شو کرشر مدل SC2 EASYFIX
٪۲
۴,۴۹۰,۰۰۰
۴,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
بخار شوی گوسونیک GSC1589
٪۱۵
۵,۶۷۰,۰۰۰
۴,۸۱۹,۵۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی و اتوبخار آریته مدل AR-4207/1
٪۱۶
۴,۰۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی آریته مدل 4146
۲,۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی کورس مدل CSC1436
۱۵,۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی جانتک مدل + j 207
۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی صنعتی دیسیدریو مدل 1300
۸۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بخار شوی بیسل آمریکا 2234N Bissell POWERFRESH SLIMSTEAM
٪۸
۱۰,۵۷۳,۵۰۰
۹,۷۲۳,۳۹۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بخار شوی بیسل آمریکا 2113N  Bissell POWERFRESH NUTZEN SIE ÜBERALL DIE KRAFT DES DAMPFES
٪۸
۹,۰۹۳,۲۱۰
۸,۳۹۷,۴۸۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بخار شوی بیسل آمریکا 1897N Bissell POWERFRESH LIFTOFF
٪۹
۱۰,۴۵۷,۲۰۰
۹,۵۴۵,۷۶۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
فرش شوی بیسل مدل POWERClean
۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی صنعتی OMAX مدل BHR200
٪۶
۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی بیسل آمریکا BISSELL BIG GREEN
٪۹
۴۸,۹۷۲,۰۰۰
۴۴,۷۵۳,۷۳۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی بیسل آمریکا BISSELL SPOTCLEAN PRO 1558
٪۹
۱۵,۰۲۵,۵۰۰
۱۳,۶۵۶,۵۱۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
فرش شوی و مبل شوی بیسل آمریکا BISSELL MULTICLEAN SPOT STAIN 4720M
٪۹
۱۴,۰۲۳,۸۰۰
۱۲,۷۷۷,۲۴۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بخار شو فکر مدل MAXI CLEAN
٪۲۸
۴,۸۰۰,۰۰۰
۳,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشوی جانتک j203
۴,۷۴۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شو درما مدل ZQ610
۲,۸۴۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشو آریته مدل X-Vapor Deluxe 4146
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شوی پروفی کر آلمان ProfiCare Dampfreiniger PC-DR 3098-1050 Watt
٪۹
۵,۷۸۷,۶۰۰
۵,۲۸۶,۷۵۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بخارشوی عرشیا مدل Arshia SC014-2775
۳,۹۹۶,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
بخارشور سینبو مدل 6401
۶۸۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخار شو کرشر مدل SC2 DELUXE EASYFIX
٪۱۰
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۴۱۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
Nasa NS 891
۳,۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
بخارشو PORTABLE STEAM POCKET
۳,۶۶۲,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۱ ساعت پیش)
بخارشوی بیسل مدل BISSELL STEAM SHOT 2635
٪۱۰
۶,۱۲۱,۵۰۰
۵,۴۸۷,۰۹۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت بخار شو هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بخار شو از لیست قیمت بخار شو کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بخار شو کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بخار شو های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بخار شو های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹,۰۵۹,۷۶۶ تومان تا ۱۱,۰۷۳,۰۴۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بخار شو در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بخار شو به ترتیب الویت عبارتند از کارشر,سونامی,دلمونتی,بایترون, ...