ایمالز

لیست قیمت پمپ آب


پمپ فشار آب پنتاکس مدل PM45
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب پنتاکس مدل CAM 100/00
٪۲
۲,۳۸۸,۳۴۷
۲,۳۴۰,۵۸۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب CB210/01 پنتاکس
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب پنتاکس Pentax PM80
٪۲
۱,۷۵۰,۷۳۴
۱,۷۱۵,۷۱۹
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب نیم اسب وایز مدل WKP60-1
۶۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب CB160/01 پنتاکس
٪۲
۵,۵۰۴,۰۰۵
۵,۳۹۳,۹۲۵
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب CM100/01 پنتاکس
۲,۱۲۹,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب دلتا مدل QB 60
۹۲۴,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب جتی با مکش بالا LEO لیو 1 اسب مدل AJm75H
٪۹
۲,۷۴۶,۰۰۰
۲,۵۰۸,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب پدرولا مدل pkm60
٪۲۰
۱,۸۱۲,۵۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آبگرمکن ایمر مدل W15G-10
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب  Pentax CAM100
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب الکتروژن مدل KPM50
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب نیم اسب پمپیش PUMPISH تک فاز مدل QB60
٪۲۱
۸۵۰,۰۰۰
۶۷۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب ادون مدل QB60
۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب CB400/00 پنتاکس
٪۲
۱۳,۲۱۹,۱۲۲
۱۲,۹۵۴,۷۴۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ دیزل ساز 2 اسب سانتریفیوژ دو پروانه DB210/01
٪۳
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 2 اینچ A7 تک فاز
٪۱۵
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۸,۸۴۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله گراندفوس مدل UPS 32-60
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ دیزل ساز 1 اسب جتی DAM100/00
۱,۷۸۱,۳۷۳ تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب  Pentax CH310
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
کلید اتوماتیک پمپ آب دلتا مدل DSK-8.2
٪۸
۳۷۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب CAM100 پنتاکس
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب بشقابی 2 اسب 3 اینچ پنتاکس مدل CS200/3
٪۴
۵,۵۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ دیزل ساز 1 اسب خانگی مدل DM80
۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب ایتالیایی ورتکس C100
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب  Leo APM75
٪۳
۱,۹۲۹,۴۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 20-65
٪۱۰
۱۱,۸۵۵,۵۰۰
۱۰,۶۶۹,۹۵۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب خانگی 1/5 اسب پنتاکس ( Pentax CBT 160 )
٪۶
۶,۴۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب دلتا مدل JET 100
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب خودمکش پنتاکس مدل 00/CABT200
۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
کنترلر اتوماتیک پمپ (ست کنترل) پنتاکس
٪۸
۹۷۰,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب بشقابی پنتاکس CM50/00
٪۴
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 1/2 2 اینچ LD
٪۱۵
۴,۶۰۰,۰۰۰
۳,۹۱۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 1/2 1 اینچ AA
٪۱۵
۴,۲۹۰,۰۰۰
۳,۶۴۶,۵۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ فشار آب پنتاکس مدل cb160-00
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
الکتروپمپ خودمکش آبارا مدل AGA 100M-L
٪۱۰
۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۹۲۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب کولر الکتروژن
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب چینی دو پروانه یانجی مدل SCM2-45
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
پمپ آب مدل r385
۱۰۴,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
ست کنترل اتوماتیک فوکا مدل PC-19
٪۶
۳۹۵,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب CB100/01 پنتاکس
۸,۰۹۲,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب بنزینی هیوندای HYUNDAI 336-WP
۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب دیزل 4 اینچ هیوندایی-HW457-DP
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 2 اینچ HV
٪۱۵
۳,۲۸۰,۰۰۰
۲,۷۸۸,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP25-60/180
٪۱۴
۱,۹۵۵,۰۰۰
۱,۶۸۰,۴۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 20-50
٪۱۰
۱۰,۴۸۶,۳۰۰
۹,۴۳۷,۶۷۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 16-50
٪۱۰
۹,۳۳۷,۷۰۰
۸,۴۰۳,۹۳۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 2 اینچ A6
٪۱۵
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۲۲۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب دوو مدل DAEQB60
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب فاراد مدل QB60
۸۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله گراندفوس مدل UPS 32-80
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب هیوندای تک فاز 2 اسب بخار مدل HAM-100
٪۱۴
۲,۷۹۹,۵۰۰
۲,۴۱۹,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آبگرمکن اسپیکو SPC مدل 15WG-S
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ پکیجی گراندفوس مدل 50-UPS 15
۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR
۵,۸۵۶,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب دیزل ساز مدل DM45S
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب یک اسب بشقابی پدرولو ایتالیا مدل CPm158
٪۶
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ استیل 1/5 اسب سه فاز  LEO AMS370/1.1
٪۹
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۹۲۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ پنتاکس U9-200/4T
٪۶
۸,۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ پنتاکس U5SV-200/7
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب پنتاکس مدل CS200/2
٪۲
۵,۲۷۸,۱۳۹
۵,۱۷۲,۵۷۶
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب نیم اسب اسکوآردی SQUARE D تک فاز مدل IM45
٪۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب  Pentax CB160
٪۱۴
۸,۰۰۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب  Pentax CB100/01
٪۲
۴,۸۱۹,۹۲۲
۴,۷۲۳,۵۲۴
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ پدرولو (Pedrollo) دو اسب دو پروانه 2CPm 25/14A
٪۶
۹,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 3 اینچ LD
٪۱۵
۴,۲۴۰,۰۰۰
۳,۶۰۴,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب جتی یک اسب استیل لیو مدل AJM75S
٪۳
۲,۷۲۵,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 1 اینچ S100
٪۱۵
۲,۲۶۵,۰۰۰
۱,۹۲۵,۲۵۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 16-65
٪۱۰
۱۰,۲۳۳,۲۰۰
۹,۲۰۹,۸۸۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 3 اینچ PD38
٪۱۵
۵,۸۰۰,۰۰۰
۴,۹۳۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ آب خانگی 12٫5 اسب پنتاکس ( Pentax CBT 1250 )
٪۲
۲۸,۲۰۶,۲۷۰
۲۷,۶۴۲,۱۴۵
تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب خانگی 10 اسب پنتاکس ( Pentax CBT 1000 )
٪۲
۲۵,۶۵۵,۸۱۸
۲۵,۱۴۲,۷۰۲
تومان
(۱ ساعت پیش)
الکتروپمپ داب مدل KPF30-16M
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ آب سولار دی سی مدل JT-180A
۲۰۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
پمپ سیرکوله گراندفوس مدل UPS 25-50
۳,۹۵۲,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ سیرکولاتور خطی بل اند کاست 1/2 1 اینچ HV
٪۱۵
۳,۳۴۰,۰۰۰
۲,۸۳۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
لیست قیمت پمپ آب هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پمپ آب از لیست قیمت پمپ آب کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پمپ آب کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پمپ آب های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پمپ آب های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۹۹۹,۴۷۵ تومان تا ۶,۱۱۰,۴۷۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پمپ آب در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پمپ آب به ترتیب الویت عبارتند از پنتاکس,انرژی,هیوندای,پایونیر, ...