دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت پمپ آب (11 آذر)


پمپ فشار آب پنتاکس مدل PM45
(۵ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
پمپ آب CB210/01 پنتاکس
(۵ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
پمپ آب دو پروانه 2 اسب پنتاکس مدل CB210/00
(۵ ساعت پیش)
٪۳۷
۹,۰۱۸,۰۰۰
۵,۷۱۱,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ آب پنتاکس Pentax PM80
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۵۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
پمپ آب محیطی نیم اسب لیو مدل APM37
(۵ ساعت پیش)
٪۳
۱,۰۷۹,۱۰۰
۱,۰۴۶,۷۲۷ تومان
فروشندگان (۱۵)
پمپ آب CM100/01 پنتاکس
(۵ ساعت پیش)
۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا تکفاز مدل CDA300M-L
(۵ ساعت پیش)
٪۷
۸,۵۳۰,۰۰۰
۷,۹۳۲,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ آب CB160/01 پنتاکس
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۷,۴۲۵,۰۰۰
۷,۱۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
پمپ آب پنتاکس مدل CAM 100/00
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۴
۳,۰۲۴,۰۰۰
۲,۰۰۰,۱۲۰ تومان
فروشندگان (۶)
پمپ آب بشقابی الکتروژن  مدل CM100
(۵ ساعت پیش)
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ آب دیزل ساز مدل DM45S
(۵ ساعت پیش)
۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پمپ آب الکتروژن مدل KPM50
(۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۱,۵۷۰,۰۰۰
۱,۳۳۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پمپ فشار آب پنتاکس سری بشقابی مدل CM100/00
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲,۶۷۳,۰۰۰
۲,۵۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ست کنترل استریم مدل PCN-2200M
(۵ ساعت پیش)
۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ آب نیم اسب وایز مدل WKP60-1
(۵ ساعت پیش)
۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ دیزل ساز 1 اسب خانگی مدل DM80
(۵ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 2 اینچ HV
(۵ ساعت پیش)
٪۱۷
۴,۰۵۰,۰۰۰
۳,۳۶۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP15-60/130
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۱,۷۶۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 2 اینچ A6
(۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۰,۳۵۷,۰۰۰
۸,۸۰۳,۴۵۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
پمپ آب دلتا مدل JET 100
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۵
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی (3/4) 2 اینچ AA
(۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۵,۳۴۶,۰۰۰
۴,۵۴۴,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP32-80/180
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۳,۷۸۵,۰۰۰
۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP25-60/180
(۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۲۵۰,۰۰۰
۱,۹۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ست کنترل HYDROMATIC-H1 پنتاکس
(۵ ساعت پیش)
٪۲
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ فشار آب پنتاکس مدل cb160-00
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۱۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ سیرکولاتور خطی ارس 2 اینچ مدل HV
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۸
۴,۰۵۰,۰۰۰
۳,۳۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ دیزل ساز 1 اسب جتی DAM100/00
(۱۸ ساعت پیش)
٪۳
۲,۱۳۱,۸۰۰
۲,۰۶۷,۸۴۶ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ دیزل ساز 1 اسب سانتریفیوژ بشقابی DM100/00
(۱۸ ساعت پیش)
٪۵
۲,۵۸۰,۰۰۰
۲,۴۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب پنتاکس مدل CBT600/00
(۵ ساعت پیش)
٪۴
۱۶,۸۳۰,۰۰۰
۱۶,۱۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP36-80F/200
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۴,۱۶۵,۰۰۰
۳,۵۴۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
پمپ سیرکولاتور خطی ارس اتاترم 3 اینچ مدل 20-65 سه فاز
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۸
۱۱,۷۷۰,۰۰۰
۹,۶۵۱,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
پمپ آب CH210 پنتاکس
(۵ ساعت پیش)
٪۴
۸,۹۱۰,۰۰۰
۸,۵۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP25-40/180
(۵ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۰۵۵,۰۰۰
۱,۷۶۷,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
پمپ آب CB310/01 پنتاکس
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP40-80F/250
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۹۰۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP25-80/180
(۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۳,۴۴۰,۰۰۰
۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
الکتروپمپ سانتریفوژ ابارا مدل CMB 2.00 M-LOCAL
(۵ ساعت پیش)
٪۷
۶,۱۹۳,۰۰۰
۵,۷۵۹,۴۹۰ تومان
فروشندگان (۶)
پمپ LEO مدل LRP 15-50 /130
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۷۶۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
پمپ آب بشقابی یک اسب لیو مدل ACM75
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱
۳,۳۹۸,۰۰۰
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ آب جتی با مکش بالا LEO لیو 2 اسب مدل AJm150H
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱
۶,۶۷۱,۲۰۰
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ سیرکولاتور شیمجه مدل XPS15-6-130
(۵ ساعت پیش)
٪۱۳
۱,۷۹۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 20-50
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۲,۶۸۸,۰۰۰
۱۰,۷۸۴,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۰۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ آب چدنی ابارا CMB1.00ML
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۳,۳۴۰,۰۰۰
۳,۱۰۶,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ آب خانگی 3 اسب پنتاکس ( Pentax CBT 310 )
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ سیرکوله لیو مدل LRP25-120/180
(۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۳,۶۹۰,۰۰۰
۲,۹۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 2 اینچ A7 تک فاز
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۲,۷۵۲,۰۰۰
۱۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ آب دلتا مدل QB 60
(۲۳ ساعت پیش)
۹۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ سیرکولاتور آزاد البرز 3 اینچ مدل PD40 تک فاز
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ دیزل ساز 2 اسب سانتریفیوژ تک پروانه DS200/2
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱
۴,۰۱۰,۶۰۰
۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ آب دیزل‌ساز مدل DM16
(۵ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ جت جکوزی پنتاکس مدل CM 200B-40
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ ابارا CDA 1.00M
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ آب مکس پلاس مدل QB60
(۲۳ ساعت پیش)
۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ آب 2 اسب ابارا مدل CMC2.00M
(۲۳ ساعت پیش)
۵,۶۹۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 1/2 1 اینچ AA
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۵,۳۴۶,۰۰۰
۴,۵۴۴,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ست کنترل HIDROTANK-H1 پنتاکس
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 3 اینچ LD
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۵,۷۸۶,۰۰۰
۴,۹۱۸,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 1 اینچ S100
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۷۵۳,۰۰۰
۲,۳۴۰,۰۵۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ سیرکوله سمنان انرژی 16-50
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۱,۲۹۸,۰۰۰
۹,۶۰۳,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
الکتروپمپ داب مدل KPF30-16M
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ سیرکولاتور خطی ارس 3 اینچ مدل LD
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۵,۶۳۰,۰۰۰
۴,۵۶۰,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ سیرکولاتور خطی لئو LEO مدل LRP32-60-180
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۲,۳۹۵,۰۰۰
۱,۹۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ست کنترل وونیکو(Vonico) SQ-8.2
(۲۳ ساعت پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ست کنترل فلو درجه دار Flow PC-19
(۲۳ ساعت پیش)
۴۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۶۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY
(۹ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ آب خانگی 1/5 اسب پنتاکس ( Pentax CBT 160 )
(۵ ساعت پیش)
٪۴
۸,۰۴۱,۰۰۰
۷,۷۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ سیرکوله گراندفوس مدل UPS 32-60
(۵ ساعت پیش)
٪۱
۷,۸۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ آب آنا پمپ مدل FM100-02
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل 10SS05
(۵ ساعت پیش)
٪۵
۹,۴۴۰,۰۰۰
۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ آب خانگی 10 اسب پنتاکس ( Pentax CBT 1000 )
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۳۲,۱۲۰,۰۰۰
۳۰,۸۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ آب دو پروانه پنتاکس مدل CBT751/01
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ سیرکولاتور خطی بل اند کاست 1 اینچ S100) S25)
(۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ سیرکولاتور خطی ارس 3 اینچ مدل PD-37
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۸
۵,۵۳۰,۰۰۰
۴,۵۳۴,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ سیرکولاتور خانگی سمنان انرژی مدل CM100
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۵۵۹,۰۰۰
۲,۱۷۵,۱۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ سیرکولاتور آزاد البرز 3 اینچ مدل PD40 سه فاز
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۴,۲۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت پمپ آب هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پمپ آب از لیست قیمت پمپ آب کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پمپ آب کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پمپ آب های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پمپ آب های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۵۷۵,۴۳۱ تومان تا ۵,۵۹۲,۱۹۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پمپ آب در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پمپ آب به ترتیب الویت عبارتند از پنتاکس,انرژی,دیزل,سایر, ...