ایمالز

لیست قیمت کابینت سرویس بهداشتی (13 تیر)


کابینت ولگا مروارید سفید
۵۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت روشویی ویتا مدل ۳۰۲۶
۵۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ست کابینت و روشویی مدل کاسپین کد A136 به همراه آینه
٪۶
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ست کابینت روشویی آینه آپادانا
٪۱۸
۲,۲۳۴,۵۰۰
۱,۸۳۲,۲۹۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت آلفا ۵۲ مروارید سفید
۶۳۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت روشویی ویتا مدل ۳۰۳۰
۶۶۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ست کامل ویتا مدل 3027
۷۹۶,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ست کامل ویتا مدل 3034
۴۱۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت آلفا مروارید ۴۰ سفید
۵۴۴,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
آینه و کابین روشویی سنگی مرالو مدل اسکالا
٪۷
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۳۲۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت روشویی ویتا مدل ۳۰۳۶
۴۱۶,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت فول ست مدل وندا ۴۰*۴۰
۱,۹۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ست کامل آینه،کابینت و باکس آوا  2082
٪۳
۵,۸۷۰,۰۰۰
۵,۶۹۳,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فول ست روشویی سام سنگان مدل البا
٪۵
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۵۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کابینت النا مروارید سفید
۹۹۷,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت تانیا مروارید سفید
۶۸۵,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
روشویی کابینت دار | کابینتی مدل MARCO 80
٪۱۵
۱۴,۱۴۲,۴۰۰
۱۲,۰۲۱,۰۴۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت فول ست مدل آتیلا ۳۲*۴۶
۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت روشویی طوسی کیهان لمون
۵,۲۷۷,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
باکس سرویس بهداشتی مدل 60XL
۳۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فولست رویال کاکتوس مدل 3013
۳,۱۲۹,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
آینه و کابین روشویی سنگی مرالو مدل رادیس
۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فولست رویال کاکتوس مدل 3005
۳,۲۸۱,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
فول ست آسپن دیواری60
٪۱۵
۲,۹۲۰,۸۰۰
۲,۴۸۲,۶۸۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست گراویتی کلاسیک75
٪۱۵
۵,۱۵۶,۵۰۰
۴,۳۸۳,۰۲۵تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست رومکس زمینی فارسی
٪۱۵
۳,۶۶۰,۲۰۰
۳,۱۱۱,۱۷۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت روشویی یونیک کابین مدل پرشین
۱,۳۷۹,۸۴۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فول ست روشویی سام سنگان مدل بیریز
٪۵
۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۶۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت روشویی ویتا مدل ۳۰۴۷
۷۹۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
روشویی کابینت دار | کابینتی مدل MARCO 60
٪۱۵
۱۳,۶۸۷,۱۰۰
۱۱,۶۳۴,۰۳۵تومان
(۲۳ ساعت پیش)
روشویی کابینت دار | کابینتی مدل LUTETIA 160
٪۱۵
۳۷,۰۳۷,۶۰۰
۳۱,۴۸۱,۹۶۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کابینت فول ست مدل دنیز ۴۰*۱۰۰
۵,۷۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ‌ست کابینتی ورتا مدل سالویا
۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کابینت اورینتال مدل مروارید
۳,۲۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فولست رویال کاکتوس مدل 3019
۵,۲۴۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فولست رویال کاکتوس مدل 3006
۳,۴۳۴,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست کامل آینه،کابینت و باکس لیندا 2078
٪۲۵
۱۱,۵۳۶,۰۰۰
۸,۶۵۲,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست آرسیتا زمینی43
٪۱۵
۳,۴۸۴,۶۰۰
۲,۹۶۱,۹۱۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست آسپن زمینی60
٪۱۵
۳,۰۹۹,۹۰۰
۲,۶۳۴,۹۱۵تومان
(۸ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فول ست گلکسی چوب60
٪۱۵
۳,۱۲۵,۰۰۰
۲,۶۵۶,۲۵۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ست کابینت و روشویی مدل s102
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست آناندا سرمه ای
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست 4010 | با طراحی مشکی و سفید
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ست کامل ویتا مدل 3033
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ست کابینت روشویی آینه پرشین
٪۱۸
۴,۲۸۰,۳۰۰
۳,۵۰۹,۸۴۶تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست روشویی سام سنگان مدل مارسیل
٪۵
۶,۱۵۰,۰۰۰
۵,۸۴۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فول ست روشویی سام سنگان مدل ویند
٪۵
۸,۸۰۰,۰۰۰
۸,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست روشویی سام سنگان مدل فلورانس
٪۵
۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۸۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست روشویی سام سنگان مدل جاسمین
٪۵
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۴۶۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست روشویی سام سنگان مدل مارین
٪۵
۶,۱۰۰,۰۰۰
۵,۷۹۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فول ست روشویی سام سنگان مدل کاپ
٪۵
۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۰,۹۷۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
روشویی کابینت دار | کابینتی مدل مرمر چوب new
٪۱۴
۳,۴۳۷,۲۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
روشویی کابینت دار | کابینتی مدل MARCO 100
٪۱۵
۱۴,۷۶۷,۱۰۰
۱۲,۵۵۲,۰۳۵تومان
(۲۳ ساعت پیش)
روشویی کابینت دار | کابینتی مدل MARCO 50
٪۱۵
۱۳,۱۸۰,۹۰۰
۱۱,۲۰۳,۷۶۵تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
روشویی کابینت دار | کابینتی مدل RIVOLLI 80
٪۱۵
۲۷,۹۶۰,۱۰۰
۲۳,۷۶۶,۰۸۵تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت کابینت سرویس بهداشتی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کابینت سرویس بهداشتی از لیست قیمت کابینت سرویس بهداشتی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کابینت سرویس بهداشتی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کابینت سرویس بهداشتی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کابینت سرویس بهداشتی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۰۶۶,۳۶۳ تومان تا ۳,۷۴۷,۷۷۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کابینت سرویس بهداشتی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کابینت سرویس بهداشتی به ترتیب الویت عبارتند از مروارید,ماهان,پرسپولیس,هرمس, ...