ایمالز

لیست قیمت دستگاه تست قند خون (8 تیر)


نوار تست قندخون بایونیم  25 عددی
٪۳۳
۹۵,۰۰۰
۶۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تست قند خون گالا TD-4277
٪۸
۱۲۸,۰۰۰
۱۱۷,۹۹۹تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون اکیو چک اینستنت
٪۵۶
۷۹۵,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سرسوزن قلم انسولین 6 میلی متر نووفاین 100 عددی
٪۳۶
۲۹۸,۰۰۰
۱۸۹,۹۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون یورایت TD-4279 نوار50 عددی
٪۲۹
۱۵۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سر سوزن قلم انسولین 6 میل پیک Pic
٪۳۰
۲۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سرسوزن انسولین اینسوپن پیک 4 mm
٪۲۱
۲۸۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون ایزی گلوکو فاقد نوار
٪۶۹
۲۹۵,۰۰۰
۹۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون امپرور
٪۴
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
تست قند خون بیورر GL50
٪۹
۲,۴۶۵,۷۴۰
۲,۲۴۰,۴۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سوزن تست قند خون امپرور مدل 30G
٪۶
۲۵,۰۰۰
۲۳,۶۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اتولانست
۲۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون آنکال پلاس On call Plus
٪۱۸
۲۸۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سوزن لنست 100 عددی
۱۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سوزن تست قند خون امپرور
۱۹,۸۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سوزن لنست 4 پر
۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون Match
٪۲۴
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون کدفری
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سر سوزن قلم انسولین 6 میلی متر تاپ فاین
٪۳۷
۳۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
نوار تست قند خون50عددی کُدفیری codefree
۸۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون اکیو چک آلمان Accu-Chek Mobile Set III mg/dl
٪۱۱
۴,۱۴۶,۹۳۰
۳,۶۸۷,۴۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون اکیو چک آلمان Accu-Chek Mobile Set III mmol/l
٪۱۰
۴,۹۳۱,۴۸۰
۴,۴۳۸,۳۴۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند eBsensor
٪۶
۲۰۰,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون اینفوپیا مدل گلوکولب
٪۵۱
۱۹۵,۰۰۰
۹۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
تست قند خون ایکان مدل On Call Plus G113-111
٪۷
۲۷۱,۰۰۰
۲۵۳,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
نوارتست قندخون کدفری (50عددی)
۱۰۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قندخون اکسی چک TD-4224A
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سر سوزن خونگیری ۲ پر ایزی لایف
۲۳,۹۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بیورر آلمان Beurer GL 50 Evo mg/dL
٪۹
۵,۳۷۹,۸۰۰
۴,۸۸۱,۰۵۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بدون سوزن فری استایل مدل لیبره (3)
٪۲۴
۴,۲۵۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نوار قند خون کلورچک
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون گلوکولب
٪۱۴
۲۲۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
تست قند خون امپرور مدل Concept
٪۱۵
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
نوار تست قندخون مچ (50عددی)
۱۴۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
نوار تست قند خون50عددی یورایت Uright
۹۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سوزن ۲۵ تایی تست قند خون آکیو چک Soflclix
۲۵۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون امپرور EmpErOr Prodigy
٪۳
۲۹۵,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون اکیو چک آلمان Accu-Chek Aviva Set mg/dl
٪۱۱
۳,۲۵۰,۳۰۰
۲,۸۸۶,۰۴۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بیورر آلمان Beurer GL 34 mg/dL sprechend
٪۱۰
۴,۷۰۷,۳۲۰
۴,۲۵۹,۰۱۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بیورر آلمان Beurer GL 44 mmol/l schwarz
٪۱۰
۳,۸۱۰,۶۹۰
۳,۴۱۸,۴۲۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بیورر آلمان Beurer GL 50 Evo mmol/L
٪۱۰
۷,۱۱۷,۰۲۰
۶,۴۳۳,۳۴۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بیورر آلمان Beurer GL 44 mg/dl lila
٪۱۱
۳,۶۹۸,۶۲۰
۳,۲۸۳,۹۲۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بیورر آلمان Beurer GL 44 mg/dl schwarz
٪۱۱
۳,۶۹۸,۶۲۰
۳,۲۸۳,۹۲۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون کرسنس مدل premium
۷۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نوار تست قند خون گلوکولب
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون GlucoDr AGM2200
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
انسولین سرسوزن جدا 10 واحدی
۱,۶۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
لانست تست قند خون OK Lance
۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون GlucoDr
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سر سوزن قلم انسولین 4 میلی متر تاپ فاین
٪۱
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگاه تست قندخون گلوکو شور Star
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون کرسنس مدل پریمیر CARESENS
٪۱۹
۴۳۰,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون DW-S
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه قندخون caresens N
٪۲
۴۳۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بیورر آلمان Beurer Gl43
٪۱۱
۳,۰۸۲,۱۷۰
۲,۷۴۵,۹۴۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه تست قند خون بیورر آلمان Beurer GL 34 mmol/L sprechend
٪۱۰
۴,۷۰۷,۳۲۰
۴,۲۳۶,۵۹۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
لیست قیمت دستگاه تست قند خون هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دستگاه تست قند خون از لیست قیمت دستگاه تست قند خون کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دستگاه تست قند خون کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دستگاه تست قند خون های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دستگاه تست قند خون های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶۲۱,۱۷۹ تومان تا ۷۵۹,۲۱۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دستگاه تست قند خون در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دستگاه تست قند خون به ترتیب الویت عبارتند از تست,اکتیو,زیکلاس مد,آرکری, ...