دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت دستکش ایمنی (۱۴ بهمن)


دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9002
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۲۹,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
دستکش ایمنی ضد برش گیلان
(۱ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
دستکش ایمنی بروکس مدل 9396
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۳۵
۳۵,۰۰۰
۲۲,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
دستکش نیتریل مای گلاو (MY GLOVE)
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش کف مواد معمولی استادکار
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۸,۰۰۰
۶,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستکش بافتنی ریز بافت
(۱ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
دستکش ایمنی ک ک 24 مدل ویسکوز
(۱ ساعت پیش)
٪۴۷
۱۵,۰۰۰
۷,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستکش جوشکاری پژو مدل PEG1
(۱ ساعت پیش)
۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستکش ضد برش
(۱ ساعت پیش)
۱۶,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستکش فلزی زنجیری ساق کوتاه مدل MG 2152
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستکش قصابی  Niroflex
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستکش ژله ای تانگ وانگ
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۱۸,۰۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستکش قصابی مدل RE22
(۹ ساعت پیش)
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ناخن دار باغبانی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۸
۵۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستکش ایمنی ماتریکس مدل POLY FLEX PLUS
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی  300  Workhouse
(۱ ساعت پیش)
۱۵,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستکش ایمنی کاستا مدل NT999K
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی روکش دار دیوالت مدل DPG70L
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی هیبریدی چرمی دیوالت مدل DPG216L
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش مهندسی کف دوبل GRADE A
(۲۳ ساعت پیش)
۴۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی ضد حلال کوتاه پوشا
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ضد برش استاد کار
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی  سانکس مدل گلدیس
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش جوشکاری آرگون
(۲۳ ساعت پیش)
۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش کف چرم چینی
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۴
۵۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش نیتریلی سمباده ای HAOLI NT(NBR-TK)
(۷ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی ضد حلال یووکس مدل NF33
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۸۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش عایق برق سکورا SECURA مدل ELSEC |کلاس 00
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش عایق برق  رجلتکس
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی خالدار  پاکستانی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۹,۰۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی مدل چرمی کف دوبل
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش باغبانی مدل DS
(۱۵ ساعت پیش)
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی دماوند صنعت ارس مدل S114
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۱۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی میلواکی مدل 8124
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی مدل ماهور A2
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۷
۱۳,۲۰۰
۱۲,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی دیوالت مدل DPG33L
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ضد برش کالکان
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی نووا مدل NTG-9001
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ضد اسید 45 سانتی میداس
(۲۳ ساعت پیش)
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش کار خالدار
(۱ ساعت پیش)
۱۶,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
Technic دستکش لاستیکی تکنسین
(۲۳ ساعت پیش)
۲۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش جوشکاری مدل 5002
(۱ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش کار پژو مدل 001
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۲۳,۵۰۰
۲۳,۰۳۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی ضد برش او ایکس مدل EQUIPMENT
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
۲۸,۱۸۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ونیل سایز medium  100 عددی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ضد نیتریل تانگ وانگ
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۱,۰۰۰
۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش صنعتی استاد کار مدل نیتریل
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی توسن مدل TDP-F10
(۱ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستکش ایمنی دستکش گیلان مدل نیتریل NL331
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۱۲,۵۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش جوشکاری آرگون مدل American safety
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی میلواکی مدل 1909
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ضد برش حوله ای
(۲۳ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی ضد اسید
(۲۳ ساعت پیش)
۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش جوشکاری آرگون تمام چرم
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۵
۶۳,۰۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی تانگ وانگ
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش کف چرمی دوبل ایرانی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی مدل  MG2212
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش نخی ضد حساسیت
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش کار او زد اس کد 9589 بسته 12 عددی
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪۵
۵۳۰,۰۰۰
۵۰۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی سبلان مدل استادکار بسته 12 جفتی
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۲۳
۲۶۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی سکورا مدل ELSEC10
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی اکو مدل EN-2242
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی استاد کار کد 20
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی ضد اسید میداس Midas
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش کار ضد اسید ماهان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۱۰,۰۰۰
۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی او ایکس کد 2241
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
۲۵,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی صنعت کار کد 1003033
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی اکو مدل ELG001
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی ضد اسید مدل m435
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش ایمنی کف دوبل GSE نارنجی مدل A.Bros
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
۷۴,۷۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی ضد حلال ماپا ساق بلند مدل 491
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش عایق حرارت حوله ای ایرانی
(۲۳ ساعت پیش)
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش ایمنی هیپو مدل PB12
(۲۳ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش جوشکاری آرگون بلند
(۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستکش جوشکاری کف چرم (پشت برزنت)
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستکش کف دوبل پرومکس (Promax)
(۲۳ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت دستکش ایمنی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دستکش ایمنی از لیست قیمت دستکش ایمنی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دستکش ایمنی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دستکش ایمنی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دستکش ایمنی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۹,۳۴۳ تومان تا ۴۸,۰۸۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دستکش ایمنی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دستکش ایمنی به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,نووا,میداس,سیگما, ...