ایمالز

لیست قیمت دستکش ایمنی (5 بهمن)


دستکش نیتریل مای گلاو (MY GLOVE)
٪۱۵
۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی نووا مدل NTG-9001
۵۳,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش تمام چرم جوشکاری 30سانتی
۳۹,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
SMS دستکش ایمنی نیتریل سایز xl
٪۵۴
۲۵,۰۰۰
۱۱,۶۱۶
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی استاد کار مدل XL
٪۱۱
۹,۵۰۰
۸,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی دستکش گیلان مدل نیتریل
٪۹
۱۰,۸۰۰
۹,۸۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ضد برش
۲۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش صنعتی ضد برش تانگ وانگ
٪۱۱
۹,۰۰۰
۸,۰۰۰
تومان
(13 دقیقه پیش)
دستکش نیتریل گلوری تاچ مدل GLORY TOUCH BOLD
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش نیتریل مشکی اپی پرفکت (OP-PERFECT)
٪۱۶
۲۲۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(13 دقیقه پیش)
دستکش عایق حرارت حوله ای ایرانی
۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ضد برش PSE مدل پرشیا
۲۰,۳۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ضد برش سیگما SIGMA
۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی مدل ویسکوز
۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش کف چرم مهندسی
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش کار با پوشش لاتکس GL220 ای بی زد
۱۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9002
٪۱۵
۲۲,۸۰۰
۱۹,۳۸۰
تومان
(13 دقیقه پیش)
دستکش ایمنی ضد اسید بلند پوشا pusha
٪۲۱
۹۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی او ایکس کد 2241
۲۴,۲۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی کونگ مدل Kong Skin
٪۱۰
۹۶۰,۰۰۰
۸۶۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش سانکس مدل فردیس
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش کف چرم دوبل ساق پارچه ای سپاس
۴۴,۲۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش کف مواد نیتریل شیاری فوکس کد: 1166
۲۰,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی مدل IS556
٪۵۴
۲۵,۰۰۰
۱۱,۶۱۶
تومان
(۴ ساعت پیش)
دستکش ایمنی مدل PA 2282
۵۹,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی جوشکاری مدل Amefety
۱۲۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستکش کار
۱۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی ای بی زد مدل GL220
٪۲۲
۱۵,۰۰۰
۱۱,۷۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش بافتنی مخصوص کار رنگ مشکی
۷۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی مدل خالدار
۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ژله ای تانگ وانگ
٪۱۰
۱۵,۰۰۰
۱۳,۵۰۰
تومان
(13 دقیقه پیش)
دستکش ضد اسید میداس
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی تانگ وانگ
۱۴,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش چرمی کف دوبل
۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دستکش کف چرمی دوبل ایرانی
۴۲,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش کار ضد برش
۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی مدل ضد سرما
٪۶
۱۷۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش مهندسی کف دوبل GRADE A
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دستکش نیتریل بوفالو
۱۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
-- دستکش بافتنی پرسپولیس
۸,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
حریر دستکش‌ استادکار لاتکس ضدبرش بزرگ
۱۵,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش جوشکاری صامو پرشین مدل A 500
۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستکش جوشکاری مدل 5002
۴۵,۵۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
دستکش ایمنی هائولی مدل NT
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی مدل  MG2212
٪۷
۵,۳۵۵,۰۰۰
۴,۹۸۹,۰۰۰
تومان
(13 دقیقه پیش)
دستکش ایمنی مدل SALSBURY
۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش نخی ضد حساسیت
۶,۳۰۰ تومان
(13 دقیقه پیش)
دستکش ایمنی OX
۲۱,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی اپتی فلکس مدل 0680 Optimate
۷۴,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9011
٪۹
۱۸,۵۰۰
۱۶,۸۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
دستکش کار او زد اس کد 9589
۲۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش صنعتی تکنسین
۱۹,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش قصابی مدل RE22
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
(13 دقیقه پیش)
دستکش ایمنی او ایکس مدل 007 یک جفتی
۲۴,۲۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش نخی و ضد برش استادکار سایز XL
٪۱۰
۱۴,۶۰۰
۱۳,۱۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش صنعتی گیلان سایز خیلی بزرگ
٪۱۰
۱۹,۵۰۰
۱۷,۵۰۰
تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی استاد کار کد 20
٪۱۵
۱۶,۵۰۰
۱۴,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی استاد کار کد 501016
۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ضد اسید ساق کوتاه 3121
۲۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش صنعتی سه لایه دو رنگ دستکش گیلان
۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی صنعت کار مدل Large
۱۵,۵۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی ضد اسید میداس Midas
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی کف مواد نیتریل OX
۲۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی هوبارت طرح فرانسه
۱۳۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش کار ضد اسید ماهان
۴۸,۰۰۰ تومان
(13 دقیقه پیش)
دستکش زیگورات کد H1101 بسته 2 جفتی
۲۰,۰۵۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ضد برش استاد کار
۱۸,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی ماتریکس مدل P GRIP
۶۳,۶۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی صنعت کار کد 1003033
۱۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش باغبانی مدل DB01
٪۱۶
۶۰,۰۰۰
۵۰,۱۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی آکرمنس کد 003
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی پامچال صنعت اسپادانا کد 001
۱۷,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش کار ایمنی ساق بلند پژو PEUGEOUT
۶۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی کف دوبل GSE نارنجی مدل A.Bros
۵۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی جوشکاری ساق بلند مدل red02
۷۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی آروا مدل 8417
۱۴,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی کف نیتریل نفیس مدل 100
۹,۷۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش آنتی استاتیک
۱۷,۷۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی ضد برش بوفالو مدل BUF101
۱۵,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی هیپو مدل PB12
۱۰,۸۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش جوشکاری آرگون
۵۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش جوشکاری کف چرم (پشت برزنت)
۴۵,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش کاشی کاری
۳۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش جوشکاری آرگون مدل I.T.Co
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ضدارتعاش مدل L8000
۱۵۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش عایق حرارت ماهرو مدل FG04201
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش نیتریل نستاه مدل NU 1813
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی کف مواد نیتریل مدل NT254
٪۱۵
۱۰,۰۰۰
۸,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی PSE مدل کف دوبل
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ضد اسید اکتی فرش
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش یکبار مصرف فریزری ( نایلونی ) پوش
٪۱۸
۵,۵۰۰
۴,۵۰۰
تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستکش ایمنی یووکس مدل Unidur 6649 Foam OR
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت دستکش ایمنی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دستکش ایمنی از لیست قیمت دستکش ایمنی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دستکش ایمنی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دستکش ایمنی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دستکش ایمنی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۳۶,۴۷۵ تومان تا ۱۶۶,۸۰۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دستکش ایمنی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دستکش ایمنی به ترتیب الویت عبارتند از نووا,رونیکس,بوفالو,هانی ول, ...