ایمالز

لیست قیمت تجهیزات دستشویی و حمام (13 تیر)


توالت فرنگی مروارید مدل کاتیا
٪۱۵
۳,۸۹۱,۰۰۰
۳,۳۰۷,۳۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان حمام زرین آب مدل اسکالیا
٪۲۲
۸,۰۹۰,۰۰۰
۶,۳۱۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل رومینا
٪۱۵
۳,۵۸۴,۰۰۰
۳,۰۴۶,۴۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا
٪۲۳
۲,۴۳۶,۷۹۲
۱,۸۷۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
جکوزی ریتون مدل راک
۱۹,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل پارمیدا
٪۴۷
۳,۹۹۰,۰۰۰
۲,۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل ورونا
٪۱۵
۲,۸۷۷,۰۰۰
۲,۴۴۵,۴۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی گلسار فارس مدل پلاتوس
٪۱۵
۳,۱۴۷,۰۰۰
۲,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی گلسار فارس مدل پارمیس پلاس
٪۳
۱,۶۸۰,۰۰۰
۱,۶۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان جکوزی  ریتون مدل: Side A
٪۱۴
۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۷۴,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل والریا
٪۲۳
۳,۱۲۱,۶۹۵
۲,۴۰۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل یاریس
٪۱۵
۳,۵۱۴,۰۰۰
۲,۹۸۶,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل کرون
٪۱۵
۳,۸۷۳,۰۰۰
۳,۲۹۲,۰۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان و جکوزی تنسر Tenser مدل T110
٪۲
۷,۶۶۸,۰۰۰
۷,۴۹۲,۳۲۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
وان ساده حمامی ریتون مدل پلاریس
٪۱۴
۷,۹۵۰,۰۰۰
۶,۸۳۷,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
وان حمام دریا مدل آزالیا
٪۵۹
۴,۲۵۰,۴۰۰
۱,۷۴۰,۶۴۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل مگا
٪۵
۳,۵۵۰,۰۰۰
۳,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل ولگا
٪۱۵
۳,۶۵۱,۰۰۰
۳,۱۰۳,۳۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل ویستا
٪۲۵
۳,۰۹۰,۰۰۰
۲,۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت زمینی تخت مروارید مدل طبی النا
٪۱۳
۶۶۵,۰۰۰
۵۷۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فلاش تانک ایمن آب مدل کاسپین
٪۲۰
۶۱۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت وال هنگ کرد مدل آرتا
٪۲۳
۲,۵۹۰,۰۰۰
۱,۹۹۴,۳۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی آرمیتاژ مدل آرالیا
٪۷
۱,۳۸۰,۰۰۰
۱,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
وان دو نفره ریتون مدل مارون
٪۱۴
۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان حمام ریتون مدل راک
٪۱۴
۹,۳۷۰,۰۰۰
۸,۰۵۸,۲۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل پارمیس 50
٪۲۳
۳۵۲,۶۱۵
۲۷۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل تانیا
٪۱۵
۳,۱۹۵,۰۰۰
۲,۷۱۵,۷۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
جکوزی حمام N-JA017 شاینی
٪۴۵
۳۷,۰۲۰,۰۰۰
۲۰,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل والنتینا
٪۵
۳,۲۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی چینی کرد مدل آرتا
٪۲۳
۱,۰۷۹,۴۷۷
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی گلسار مدل اورلاند
٪۲۷
۲,۶۸۷,۰۰۰
۱,۹۷۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل ویستا 44
٪۱۳
۴۷۲,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی طبی مروارید مدل سیلویا
٪۵
۶,۱۳۰,۰۰۰
۵,۸۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فلش تانک  ایران مدل ساحل دکمه ای  اهرمی
٪۲۱
۳۵۴,۰۰۰
۲۸۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان و جکوزی Tenser مدل T001
٪۲
۷,۰۳۸,۰۰۰
۶,۸۶۸,۶۲۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل تولیپ
٪۲۵
۳۰۲,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل طاووس
٪۲۳
۳,۰۳۲,۵۰۰
۲,۳۳۵,۰۲۵تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی گلسار مدل وینر
٪۲۶
۳,۲۸۹,۰۰۰
۲,۴۴۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان جکوزی  ریتون مدل: Star
٪۱۴
۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۴۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا
٪۵۶
۶۴,۰۹۱,۰۰۰
۲۸,۵۲۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
توالت زمینی تخت مروارید مدل الگانت
٪۱۳
۶۲۷,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فلاش تانک ایران توکار مدل کلاسیک
٪۲۷
۱,۹۶۲,۰۰۰
۱,۴۳۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی نیم پایه مروارید مدل کاتیا 67
٪۷
۷۲۳,۰۰۰
۶۷۳,۴۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل النا 80
٪۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
جکوزی زرین آب مدل اسکالیا
۱۶,۳۴۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
جکوزی ریتون مدل فلوریدا
۱۴,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل فلوریا
٪۲۳
۳,۸۳۵,۸۳۶
۲,۹۵۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی مروارید مدل دیاموند
٪۱۵
۳,۵۸۴,۰۰۰
۳,۰۴۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل آوینا
٪۲۳
۳,۹۰۵,۶۴۳
۳,۰۰۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان کلاسیک ریتون مدل گوتیک
٪۱۹
۱۵,۱۷۰,۰۰۰
۱۲,۳۴۵,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
وان و جکوزی شاینی مدل N-JA016 کنجی
٪۱۲
۲۶,۴۴۰,۰۰۰
۲۳,۲۶۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فلش تانک ایران  مدل رویال
۱۷۳,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل دراپ
٪۲۳
۵۱۳,۳۹۰
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت زمینی گلسار مدل لوتوس
٪۳۶
۴۸۲,۸۰۰
۳۰۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی پایه سرخود مروارید مدل مگا ۴۸
٪۱۳
۱,۴۸۳,۰۰۰
۱,۲۸۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه
٪۲۳
۲,۳۹۸,۸۹۵
۱,۸۴۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل الگا
٪۲۳
۶۵۴,۰۰۰
۵۰۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی پایه دار گلسار مدل الیت نیم پایه
٪۱۵
۵۴۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت زمینی مروارید مدل فیروزه تخت
٪۱۳
۵۵۳,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل لوییزا
٪۲۳
۲,۶۲۰,۰۰۰
۲,۰۱۷,۴۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل ویکتوریا
٪۲۳
۳,۳۸۵,۶۸۳
۲,۶۰۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وال هنگ گلسار مدل کلین
٪۲۳
۱,۶۰۹,۴۹۴
۱,۲۳۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت ایرانی کرد مدل آرین تخت آبریز بسته
٪۲۳
۵۰۴,۰۰۰
۳۸۸,۰۸۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی چینی کرد مدل الوند
٪۲۳
۵۰۶,۰۸۲
۳۸۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل آسپن
٪۲۶
۴۰۵,۰۰۰
۳۰۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس
٪۲۳
۲,۶۹۲,۳۷۳
۲,۰۷۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فلاش تانک توکار وال هنگ شودر
٪۱۴
۳,۲۶۲,۶۰۰
۲,۸۰۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت زمینی طبی مروارید مدل کرون گود
٪۱۳
۷۱۲,۰۰۰
۶۱۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی گلسار فارس مدل وال هنگ پارمیس
٪۲۳
۲,۳۷۹,۲۵۲
۱,۸۳۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت زمینی تخت مروارید مدل کریستال
٪۱۳
۵۸۳,۰۰۰
۵۰۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
جکوزی آفرودیت پرشین استاندارد BSK-3808
٪۴۶
۷۶,۷۵۳,۰۰۰
۴۱,۱۸۱,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
توالت فرنگی  گلسار فارس مدل لیونا
٪۲۶
۲,۹۳۹,۰۰۰
۲,۱۸۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فلاش تانک راسان مدل سانا
۵۲۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کلید فلاش تانک ایران مدل FTI_B
٪۵۷
۳۳۴,۵۰۰
۱۴۳,۲۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل مرجان 60
٪۱۳
۵۷۳,۸۰۰
۵۰۱,۳۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان حمام شاینی مدل: N-BT020
٪۶
۱۱,۲۱۰,۰۰۰
۱۰,۵۹۳,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
توالت فرنگی آرمیتاژ مدل نسترن
٪۸
۱,۳۲۰,۰۰۰
۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
توالت فرنگی چینی کرد مدل آویسا
٪۲۵
۳,۹۰۵,۰۰۰
۲,۹۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل آلفا 52
٪۱۲
۶۳۷,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فلاش تانک ایران توکار مدل وال هنگ
٪۲۸
۲,۹۸۵,۰۰۰
۲,۱۴۹,۲۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی رو کابینتی مروارید مدل پارمیدا 52
٪۱۲
۶۳۱,۰۰۰
۵۵۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
جکوزی زرین آب مدل درنا 160
٪۱۶
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
وان و جکوزی تنسر Tenser مدل T201
٪۲
۱۱,۴۰۳,۰۰۰
۱۱,۱۸۹,۹۷۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان جکوزی  ریتون مدل:  170x70 Rock
٪۱۲
۹,۴۲۰,۰۰۰
۸,۲۸۹,۶۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فلاش تانک ایمن آب مدل ارس | کششی و فشاری
٪۲۱
۵۱۸,۰۰۰
۴۰۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وال هنگ بوچی (Bocchi) مدل V-TONDO
٪۲۹
۷,۵۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سنگ روشویی گلسار فارس مدل  وینر
٪۲۶
۴۴۷,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان ریتون مدل فلوریدا
٪۱۲
۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۱۲,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
وان و جکوزی شاینی مدل N-JA025
٪۱۲
۲۲,۹۹۰,۰۰۰
۲۰,۲۳۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی پایه دار کرد مدل آرین 57
٪۲۱
۶۹۸,۱۹۶
۵۵۵,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
توالت فرنگی مارکیز مینا
٪۲۵
۲,۱۳۹,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
توالت ایستاده اورینال روشویی دار پارس سرام
٪۱۴
۴۹۲,۱۰۰
۴۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
وان حمام توکار سنی پلاستیک مدل اطلس - Atlas
٪۶۲
۷,۸۳۲,۰۰۰
۲,۹۳۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
وان گوشه مدل ارسطو دو نفره
٪۵۳
۶,۰۱۲,۱۶۰
۲,۷۹۹,۲۸۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل دیانا 55
٪۱۳
۵۷۶,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
روشویی آرمیتاژ مدل آمیکا 40
٪۱۸
۳۸۱,۱۰۰
۳۱۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P400
٪۳۷
۵,۷۷۸,۰۰۰
۳,۶۱۵,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر حمام توکار KWC ورونا تیپ۱
٪۱۵
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۸۲۷,۵۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
لیست قیمت تجهیزات دستشویی و حمام هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات دستشویی و حمام از لیست قیمت تجهیزات دستشویی و حمام کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات دستشویی و حمام کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تجهیزات دستشویی و حمام های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تجهیزات دستشویی و حمام های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۸۱۶,۹۵۹ تومان تا ۵,۸۸۷,۳۹۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تجهیزات دستشویی و حمام در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تجهیزات دستشویی و حمام به ترتیب الویت عبارتند از مروارید,گلسار فارس,ریتون,شاینی, ...